Mihrabinın Eserleri

  • Mihrâbî Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri, Özellikleri Mihrâbî’nin ataları III. Selim devrinde İstanbul’a gelen Kırım hanlarına mensup bir ailedendir. O, gençliğinde bahriyeye intisap edip kolağalığına kadar yükselmiştir. Oldukça iyi bir tahsil de yapan Mihrâbî’nin hocası Tikveşli Yusuf Efendi’dir. Kendisi Bektaşî Münir Baba’ya intisap etmiştir. Uzun süre çeşitli Bektaşî tekkelerinde…

Başa dön tuşu