İki Nokta (:) İşareti ve Kullanıldığı Yerler

İki Nokta (:) İşareti ve Kullanıldığı Yerler

Açıklama yapılacak yerlerde kullanılır:

 • bestesiz: bestesi olmayan.
 • sıfat: İsimlerden önce gelerek onların nitelik ve niceliklerini bildiren kelimeler.
 • Kelimeler genel olarak ikiye ayrılır: İsimler ve fiiller.
 • Bu işin en sağlam yolu şudur: Bildiğinden şaşmamak.
 • Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü.
 • Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerinden Hayrullah.

Bir cümleden sonra alıntı bir cümle geliyorsa veya bir söz naklediliyorsa iki nokta kullanılır:

 • Çocuk merakla sordu: “Bana ne getirdin?”
 • O, başarının sırrını tek kelimeyle açıklar: Azim

Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna konur.

 • Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bazıları şunlardır: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem…

Karşılıklı konuşmalarda kimin konuşacağı belirtildikten sonra iki nokta konur:

 • -Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?
  Ziraatçi sayar:
  -Yulaf, pancar, nohut, mercimek…
 • Bilge Kağan: Türklerim işitin!
  Üstten gök çökmedikçe
  alttan yer delinmedikçe
  ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?
 • Koro:   Göğe erer başımız başınla senin!

Kütüphanecilikte yazar ve eser adı arasına konur:

 • Yahya Kemal Beyatlı: Kendi Gök Kubbemiz

Ses biliminde uzun okunması gereken ünlüden sonra kullanılır:

 • a:ile,
 • ceva:hir,
 • di:nen,
 • ka:til,
 • i:cat…

Matematikte bölme işareti yerine kullanılır:

 • 45:3=15

İki noktadan sonra bağımsız bir cümle geliyorsa bu cümle büyük harfle başlar; art arda örnekler sıralanıyorsa ilk örnek küçük harfle başlar:

 • Tam kapıdan çıkmak üzereyken sordu: Akşam erken gelecek misin?
 • İnceleyeceğiniz kelimeler şunlar: gelmek, nakletmek, gidedurmak.
 • İnsan üç şeye benzer: ağaca, suya ve rüzgâra

* İki nokta kullanılmış cümleler bazen aynı kelimeler kullanılarak ama iki nokta kullanılmadan da kurulabilir:

 • Çocuk merakla sordu: “Bana ne getirdin?” > Çocuk merakla, bana ne getirdin, diye sordu.

Genel Ağ (web) adreslerinde kullanılır:

 • https://www.turkedebiyati.org

NOKTALAMA İŞARETLERİ

Ayrıca bakınız ⇒ Noktalama İşaretleri

 1. Nokta ( . )
 2. Virgül ( , )
 3. Noktalı Virgül ( ; )
 4. İki Nokta İşareti ( : )
 5. Üç Nokta İşareti ( … )
 6. Soru İşareti ( ? )
 7. Kesme İşareti ( ‘ )
 8. Tırnak İşareti ( ” ” )
 9. Tek Tırnak İşareti ( ‘   ‘)
 10. Parantez İşareti (  )
 11. Ünlem İşareti ( ! )
 12. Kısa Çizgi ( – )
 13. Köşeli Parantez [  ]
 14. Uzun Çizgi ( __ )
 15. Eğik Çizgi ( / )
 16. Denden İşareti ( //)
 17. Düzeltme (şapka) İşareti ( ^ )

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.