Üç Nokta İşareti

Üç Nokta (…) İşareti ve Kullanıldığı Yerler

Art arda örneklerin sıralandığı cümlelerde benzer örneklerin sürdürülebileceğini ifade etmek için cümle sonunda kullanılır. Bu amaçla cümle sonunda kullanılabileceği gibi cümle içinde de kullanılabilir:

 • Fiillerin bazıları isimlerden türemiştir: başlamak, suçlamak, incelmek, çoğalmak
 • Güneşli fırtınalar, renk renk çiçekler ve başka insanlarla birlikte yeni bir hayata hazırlanıyordu.

Bitmemiş veya bitirilmemiş cümlelerin sonun konur. Bazılarında okuyucunun cümleyi zihninde tamamlaması beklenir:

 • Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı
 • Sana uğurlar olsun Ayrılıyor yolumuz!
 • Onu bir defacık görebilmek için nelere katlanmazdım ki
 • Kar, yılın ilk karı Belliydi yağacağı. Kaç gündür neydi o soğuklar öyle!
 • El elin eşeğini elbette türkü söyleyerek arar. Hele eşek zorla aranıyorsa. Üstelik Subaşınınsa
 • Trenin pencerelerinde gülümseyen kadınlar, el sallayan çocuklar Keskin bir tren düdüğü Trenin birdenbire salıverdiği yoğun bir buhar her şey bir su katmanının altında yok oluverdi birden. Sonra genzi yakan o bildik kömür kokusu

Söylenmek, belirtilmek istenmeyen ve kaba sayılan, söylenmesi ahlâken çirkin görülen kelimelerin yerine konur:

 • Olaya  Bey’in oğlunun da adı karışmış.
 • Haberi ‘dan dinledim.
 • Toplantıya gelenler arasında  var mıydı?
 • Kılavuzu karga olanın burnu btan çıkmaz.
 • Yerden topladığı ları onun arkasından fırlattı.
 •  adam, yine her yeri dağıtmış.
 • B, 7 Nisan (burada yer adı gizlenmiş)

Herhangi bir metinden alınan cümlenin öncesi ve sonrası olduğunu, aralarda da alınmayan kısımlar olduğunu belirtmek için kullanılır:

Annelerinin esvaplarını kızlar giyer, büyükannelerinin mücevherlerini torunlar takardı. Sırmalı çedik pabuçlar, kırmızı feraceler Ah hele kırmızı feraceler Baharın yeşil çimenleri üzerinde, seyir yerlerinde kadınlar tıpkı birer gelincik çiçeği gibi parlarlardı” (Bahar ve Kelebekler; Ömer Seyfettin)

* Bu görevdeki üç nokta yay ayraç içerisinde de konabilir.

Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:

 • Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar:
  – Koca Ali Koca Ali, be’ (Diyet)

Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:

-Yabancı yok!
-Kimsin!
-Ali
-Hangi Ali?

-Sen misin, Ali usta?
-Benim.
-Ne arıyorsun bu vakit buralarda?
-Hiç
-Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa?
-!     (Diyet)

NOKTALAMA İŞARETLERİ

Ayrıca bakınız ⇒ Noktalama İşaretleri

 1. Nokta ( . )
 2. Virgül ( , )
 3. Noktalı Virgül ( ; )
 4. İki Nokta İşareti ( : )
 5. Üç Nokta İşareti ( … )
 6. Soru İşareti ( ? )
 7. Kesme İşareti ( ‘ )
 8. Tırnak İşareti ( ” ” )
 9. Tek Tırnak İşareti ( ‘   ‘)
 10. Parantez İşareti (  )
 11. Ünlem İşareti ( ! )
 12. Kısa Çizgi ( – )
 13. Köşeli Parantez [  ]
 14. Uzun Çizgi ( __ )
 15. Eğik Çizgi ( / )
 16. Denden İşareti ( //)
 17. Düzeltme (şapka) İşareti ( ^ )

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu