Eğik Çizgi

Eğik Çizgi ( / ) ve Kullanıldığı Yerler

1. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur:

 • Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır parlayacak / O benimdir o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:

 • Altay Sokağı, Nu.: 21/6  Kurtuluş / ANKARA

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

 • 18 / 11 / 1969,
 • 15 / IX / 1994.

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:

 • -a /-e,
 • -an /-en,
 • -lık /-lik,
 • -madan /-meden.

5.  Genel Ağ adreslerinde kullanılır:

 • https://www.turkedebiyati.org

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

 • 70/2=35

NOKTALAMA İŞARETLERİ

Ayrıca bakınız ⇒ Noktalama İşaretleri

 1. Nokta ( . )
 2. Virgül ( , )
 3. Noktalı Virgül ( ; )
 4. İki Nokta İşareti ( : )
 5. Üç Nokta İşareti ( … )
 6. Soru İşareti ( ? )
 7. Kesme İşareti ( ‘ )
 8. Tırnak İşareti ( ” ” )
 9. Tek Tırnak İşareti ( ‘   ‘)
 10. Parantez İşareti (  )
 11. Ünlem İşareti ( ! )
 12. Kısa Çizgi ( – )
 13. Köşeli Parantez [  ]
 14. Uzun Çizgi ( __ )
 15. Eğik Çizgi ( / )
 16. Denden İşareti ( //)
 17. Düzeltme (şapka) İşareti ( ^ )

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu