Mitoloji Sözlüğü (H-İ-J) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (H-İ-J) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (H) Harfi

Hades : Kronos’un oğlu. Cehennemlerin karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısı.
Haemon : Kral Oidipus’un kızı. Babası nişanlısı Antigone’u ölüme mahkum edince intihar etti.
Haemos : Boreas’ın oğlu Thrakia Tyranlarından biri.
Hagno : Lykea kaynağının perisi.
Halia : Rodoslu güzel bir kız. Poseidonla evlendi ve altı oğlu, birde kızı oldu. Halia’nın altı oğlu Aphrodite’in etkisi ile annelerine büyük bir aşk ve şehvetle bağlanınca babaları Poseidon onları öldürdü. Bu duruma çok üzülen kadın kendini denize atarak intihar etti.
Halirrhotios : Poseidon’un oğlu, Ares’in kızı Altippe’ye saldırdığı için Ares tarafından öldürüldü.
Halkyon : Kral Keyks’ın karısı.
Hamadryad : Ağaç perileri. Bir ağaçla beraber doğup onunla beraber ölen periler.
Harmonia : Aphrodite ile Ares’in kızı, Kadmos’on karısı. Kocası ile birlikte bir yılana dönüştürüldüler.
Hrpalyke : Tkrakia kralının kızı, küçük yaşta annesini kaybettiğinden babası onu kısrak sütü ile besleyip erkek gibi yetiştirdi.
Harminna : Irmak tanrısı Asopos’un kızı, Ares’ten Oenomaos adında bir oğlu vardı.
Harpyi’ler : Thaumas ile Elektra’nın kızları, fırtınanın ve ölümün sembolüydüler. Sirenlere benzerlerdi ve kanatlarıvardı.
Hebe : Zeus ve Hera’nın kızı. Gençliğin ve güzelliğin sembolü idi.
Hekate : Artemis’in yardımcısı iyilik sever bir tanrıça. Bir titan olan Perses ve Asteria’nın kızı idi. Darda kalanlara yol gösterirdi.
Hegeleos : Herakles’in torunu, Omphale ile Herakles’te olan Tyrsenos’un oğlu.
Hektor : Troialıların en büyük kahramanı, Akhilleus tarafından öldürüldü.
Helena : Menelaos’un karısı. Troia prensi Paris onu kaçırdığı için Yunanlılar Troia’ya saldırdılar. Zeus ile Leda’nın kızı olduğuna inanılırdı.
Helenos : Priamos’un oğlu. Troia’lıların kahini. Yunanlılara tahta atı yapmalarını söyleyerek yurduna ihanet etti.
Heliades’ler : Helios ile Klymene’nin kızları. Kardeşleri Phaeton’un ölümünden dolayı duydukları üzüntüden çok fazla ağladıkları için tanrılar onları kavak ağaçlarına dönüştürdüler.
Helike : Çocukken Zeus’u besleyen iki peri kızından biri. Daha sonrada Büyük ayıya çevirildi.
Helikon : İlham perileri Musa’ların kutsal dağı.
Helios : Güneş tanrısı. Hyperion ile Theia’nın oğlu. Deniz perilerinden Perseis ile evlendi. Bir çok çocukları oldu.
Helle : Phriksos’un kardeşi. Çanakkale boğazı eski adı olan Helles Pontos adını ondan almıştır.
Hellen : Deukalion’un oğlu bütün yunanlıların babasıdır. Bu nedenle Yunanlılara Hellenler denirdi.
Hemera : Gündüz. Nyks (Gece) nin kardeşi. Fani insanlara ışığı getirirdi. Diğer adı Eos (Şafak) tur.
Hemikynes : Köpek gibi ses çıkaran ve başlarıda köpeğe benzeyen tuhaf yaratıklar. Karadeniz kıyısında yaşarlarmış.
Heosphoros : Eos’un oğlu sabah yıldızı.
Hephaistos : Ateş tanrısı. Latinler Vulcain der.
Hera : Baş tanrıça. Zeus’un kardeşi ve karısı. Latinler Junon der.
Herakles : Zeus’un oğlu kuvvet tanrısı. Latinler Hercule der.
Herakliad’lar : Herakles’in soyundan gelenlere denir.
Hermaphrodite: Aphrodite ve Hermes’in oğlu. Salmikis adlı göl perisi ona aşık oldu, Hermaphrodite kendisi ile ilgilenmeyince tanrılardan ikisini bir bütün haline getirmelerini istemişti. O günden sonra aynı beden içinde hem kadın hemde erkek kişiliğini taşıdı.
Herme’ler : Yolların koruyucuları
Hermes : Tanrıların ulağı habercisi.
Hermione : Menelaos ve Helena’nın kızı
Hero : Leandros’un sevgilisi olan rahibe. Sevgilisi ölünce, cesedinin başında oda kendini öldürdü.
Herse : Kekrops’un üç kızından biri. Athena Erkhthonos’u bu üç kardeşe emanet etmişti.
Hesione : Troia kralı Laomedon’un kızı.
Hesperidler : Güneşin battığı yerin perileri. Gecenin yani Nyks’in kızlarıdır.
Hesperos : Akşam yıldızı. Atlas’ın oğlu, insanlara yol gösterir iyilik eder.
Hestia : Kronos ile Rea’nın kızı. Romalılar ona Vesta derler. Aile ocağı tanrıçasıdır.
Hiera : Herakles’in oğlu olan Telephos’un karısı. Yunanlılar Troia’ya karşı savaş açtıklarında Hiera kadınlardan kurulu bir orduyla onlara karşı kouymuştu.
Hirodyeller : Tanrıların tapınaklarına ait olan kadın ve erkek köleler.
Hilaeira : Leukippid’lerden biri, Phoebe’nin kız kardeşi.
Hilebie : Karia bölgesi krallarından birinin kızı. Lyrkos adında bir Yunanlıyla evlendi. Kocasının her türlü ihanetine rağmen hep ona sadık kaldı.
Himalia : Bir peri kızı. Zeus’tan üç çocuğu oldu. Bu üç oğlan buğdayın geçirdiği safhaları sembolize eder. Spartaeos (Tohum eken), Kronios(Buğday yetiştirici), Kytos(Ekmekçi)
Himeros : Aşk isteğinin sembolü Eros’a arkadaşlık ederdi.
Hippe : Kentaur, Khrion’un kızı. Eole’den hamile kalınca babasının korkusundan Pelion dağına kaçtı fakat babası onu buldu. Bunun üzerine kendisini kurtarmaları için tanrılara yalvardı. Tanrılarda onu at şeklinde bir burç yapıp gökyüzüne kaldırdılar.
Hippios : Poseidon ile Athena’nın lakapları.
Hippo : Skedasos’un iki kızından birinin adı. Kardeşi ile birlikte Ispartalıların saldırısına uğradılar. Bu olaydan sonra intihar ettiler.
Hippodemia : Pisa kralı Oinomaos’un kızı. Pelops onunla zorla evlendi. İki çocukları oldu. Arteus ile Tyestes.
Hippo Kampos: Yarısı at yarısı balık olan deniz hayvanları. Nereidler bunların üzerine binip dolaşırlardı.
Hippolyte : Amazonların kraliçesi. Ares’in kızı olduğu söylenir, Herakles tarafından öldürüldü.
Hippolytos : Thesseus’un Amazonlar kraliçesi Atiope’den olan oğlu.
Hippomedon : Dev cüsseli bir kahraman, Thebai’ye karşı savaşan Yedililerdem biriydi.
Hippomenes : Megeros ile Merope’nin oğlu. Atalante ile evlendi.
Hippotes : Heraklid’lerden biri.
Historis : Kahin Tresias’ın kurnaz kızı. Herakles’in doğumu sırasında, Hera’nın emri ile doğuma engel olmaya çalışan doğum tanrıçalarını kurnazlıkla oradan uzaklaştırıp doğumun olmasını sağladı.
Hora’lar : Zeus ile Themis’in üç kızı. Bunlar zamanların ve mevsinlerin tanrıçalarıdır.
Horkios : Zeus’un lakabı.
Hyad’lar : Atlas’ın kızları. Zeus’u Dodon’da onlar büyüttü
Hyakinthos : Amiklas ile Diomede’nin oğlu. Çok güzel bir delikanlıydı. Thamyris adlı bir erkek ona aşık oldu, Apollon da ona gönül verenlerdendi.
Hybris : Annesi Koros idi. Hayasızlığın, ölçüsüzlüğün sembolü.
Hydne : Skyttis’in kızı. Baba kız çok usta dalgıçlardı.
Hydra : Lerna bataklığında yaşayan onlarca başı olan büyük bir yılan.
Hygieia : Sağlık tanrıçası ve Asklepios’un kızlarından biri.
Hylas : Kral Theiodamas’ın oğlu Herakles Hylas’ın babasını öldürdükten sonra delikanlıyı uşak olarak yanına almıştı. Onu her yere beraberinde taşırdı.
Hyllos : Herakles ile Dejanire’nin oğlu
Hylonome : Kentaur Kyllaros’un karısı. Kocası öldürülünce intihar etti.
Hymenaios : İlham perilerinden birinin oğlu. Gençlik ve evlendirme tanrısı. Düğünlerde söylenen türküleride o ilham eder.
Hymnos : Phrygia’lı bir çoban. Artemis’in arkadaşlarından biri olan Nikaea adlı periye aşık olmuştu. Ama Nikaea ona yüz vermedi ve bir gün kendisine aşkını ilan etmesine sinirlenip onu öldürdü.
Hyperion : Titanlardan biri. Uranos ile Gaia’nın oğlu. Kız kardeşi Heia ile evlendi. Helios, Eos ve Selene’nin babası.
Hypermestra : Danaos’un elli kızından biri. Zorla evlendirilen elli kız evlendikleri gece kocalarını öldürürken kocasına tek zarar vermeyen kardeş Hypermestra idi.
Hypnos : Uyku tanrısı. Ereos ve Nyks’in oğlu.
Hypsipyle : Lemnos adası kralı Thoas’ın kızı. Lemnos kadınları ayaklanıp kocalarını öldürmeye başlayınca Hypsklye yaşlı babasını kaçırdı ve Khios adasına götürdü. Arganaotlar bu adaya çıktığı zaman Jason ‘la karşılaştı ve ona aşık oldu. Jason’dan iki çocuğu oldu.
Hyrieus : İhtiyar bir çiftçiydi ancak büyük tanrıları evinde misafir ettiği için tanrılar ona karşı hep iyiydiler bu yüzden yaşlı adam bir karısı olmadı halde erkek çocuğu olmasını istediğinde onun bu isteğini yerine getirdiler.

Mitoloji Sözlüğü (İ) Harfi

İarea : İda dağının güzel perilerinden biri.
İakkhos : Eleusis Mysteria’larının tanrısı. Bazıları onun Demeter’in oğlu olduğuna inansalarda, asıl inanış Zeus ile Persephone’nin oğlu olduğu yolundadır. Asıl adı Zagreus olan bu çocuğu Zeus kıskanç karısının Zulmünden kurtarmak için şekilden şekile soktu. Onu bir boğa şekline soktuğu gün Hera’nın takipçileri onu yakaladılar ve kestiler. Zeus oğlunun yardımına yetişemedi. Apollon’a cesedinden arta kalanları Parnassos dağına getirmesini söyledi. Apollon çocuğun halen çarpmakta olan kalbini getirdi. Zeus kalbi emdi ve Zagres’I tekrar yarattı.Bu defa ona İakkhos adını koydu.
İalemos : Apollon ile Kalliope’nin oğlu. Genç yaşta ölenler için söylenen hüzünlü mersiyelerin taratıcısı.
İambe : Pan ile peri Ekho’nun kızı. Hizmetçilik yaparken kızını arayan kederli Demeter’I eğlendirmeye çalışırdı.
İamos : Kahramanlık devirlerinde yetişmiş bir kahin. Apollon ile Evadne’nin oğlu. Kahinliği babası Apollon’dan öğrendi.
İanus : Romalıların inancına göre evlerin kapılarını bekleyen tanrı idi.
İapetos : Prometheus’un babası.
İasion : (Jasion) Zeus’un oğlu Demeter’in sevgilisi. Demeter’den Plutos (Zenginlik) adında bir oğlu oldu.
İdas : Aphareus ile Arene’nin oğlu. Apollon’un sevdiği Marpesse adlı kızı kaçırınca Tanrıyla aralarında büyük bir kavga çıktı. Sonunda seçimi Marpesse’ye bıraktılar. Apollon’un sevgisine fazla güvenemeyen Marpesse İdas’ı seçti.
İdmon : Argonautlardan biri, Apollon’un oğlu. İyi bir kahindi. Hatta kendisinin öleceğini bile bile Arganautlar seferine katıldı.
İdaeos : Paris ile Helene’nin oğlu
İkadios : Lykialı bir peri kızı ile Apollon’un oğlu. Bugünkü Gelemiç’I kurmuştu.
İkarios : 1. Attika bölgesinin efsanevi kralı, Dionysos’u evinde misafir etmiştİ 2.Penelope’nin babası. Güzel kızını almak isteyenler arasında bir spor müsabakası tertip etti. Müsabakayı Odysseus kazandı.
İkaros : Daidalos’un oğlu
İkelos : Phobetor adıylada anılan insana ylnız hayvan şekli ile görünen bir rüya tanrısı.
İksion : Baş tanrının karısı Hera’ya göz koyan ve onu baştan çıkarmaya çalışan Lapith’ler kralı. Zeus tarafından cezalandırıldı.
İllia : Romulus ve Romus’un annesi olan Reasilve’nin bir diğer adı.
İllione : Priamos ile Hekube’nin kızı, Polymestor’un karısı.
İlithya : Zeus ile Hera’nın kızı. Doğum tarıçalığı yapardı. Bazı kadınların doğumlarına engel olarak onlara acılar çektirirdi.
İlos : Dardanos’un oğullarından biri. Bir kahraman ve Palladion şehrini kurdu.
İnakhos : Argos’un efsanevi kralı. Okeanos ile Tethys’in oğlu İo’nun babası.
İno : Bir adıda Leukothea olan İno Kadmos ile Harmonia’nın kızı, Kral Athamas’ın ikinci karısı idi. Athamas’tan Learkhos ve Melikertes adında iki oğlu oldu. Kardeşi Semele’nin ölümü üzerine henüz küçük yaşta olan Dianysos’u yanına alıp bakma isteyince Hera buna çok sinirlenip karı kocanın aklını başından aldı. Çıldıran İno oğlu Melikertes’I kaynar suyun içine attı. Kocasıda Learkhoz’u bir geyik olarak görerek av sırasında oğlunu vurdu. İno ne yaptığını fark edince oğlunun cansız bedenini kucağına alıp saraydan kaçtı ve bir kayalığın üzerinden kendini denize attı. Deniz tarıları bu kadına acıyıp onu Lekothea adında bir deniz tanrıçası oğlunu da Palaemon namıyla bir deniz tanrısı yaptılar.
İo : İnakhos’un kızı. Hera mağbedinin rahibesiyken Zeus ona görür görmez tutulmuştu.
İobates : Lykia’nın efsanevi kralı.
İobes : Herakles’in Kerthe’den olan oğlu.
İodama : Beotia mabedinin rahibesi. Bir gece zeka tanrıçası ona kalkanını takmış olarak görününce İodama taştan bir heykel oldu.
İokaste : Oidipus’un annesi. Daha sonradan öz oğlu olduğunu bilmeden Oidipus ile evlendi.
İokastos : Rüzgar tanrısı Eolos’un oğlu.
İola : Oihalia kralı Eurytos’un kızı.
İolaos : İphikles ile Automeduse’nin öğlu. Herakles’in yeğeni. Herakles’e yardım eder onun arabasını sürerdi. Herakles bu kahramanı çok beğendiğinden karısı Magara’yı ona armağan etti. Leipehile (Tekedilmiş aşk) adında bir kızları oldu. Herakles’in ölümünden sonra İolaos onun çocuklarını himayesi altına alıp baktı.
İon : Ksausthos ile Kreuse’nin oğlu. Hellen’in torunu İonia’lar adlarını İon dan aldılar.
İope : Eolos’un kızı, Kepheos’un karısı.
İoksos : Theseus’un torunu.
İphidamas : Troia’lı Antenor’un oğullarından biri. Agememnon tarafından öldürüldü.
İphigeneia : Agamemnon ile Klytemenstre’nin kızı.
İphikles : Herakles’in ikiz kardeşi. Babaları ayrı olmasına ve anneleri onlara farklı zamanda hamile kalmasına rağmen tanrı Zeus sevdiği kadın fazla acı çekmesin diye iki doğumun aynı anda olmasını sağladı. İki kardeş birlikte büyüp, gene birlikte bir çok savaşa katıldılar.
İphiklos : Theselia’da bir şehrin kralı olan Phylakos’un oğlu. Çok usta ve hızlı bir koşucuydu. Ekin tarlasında başakları eğmeden koşabilmesi ile ün salmıştı.
İphimedia : Triops’un kızı. Amcası Aloeus ile evlendi ondan iki oğlu oldu. İphimedia deniz tanrısına aşık olmuştu. Bütün günü deniz kıyısında geçiriyordu. Nihayet deniz tanrısı onun bu saf temiz sevgisine karşılık verdi ve onunla beraber oldu.
İphis : 1. Kıbrıslı güzel Anaksareta’nın sevgilisi, Aphrodite onu kayay çevirdi. 2.Girit’li Ligdos ile Telethausa’nın kızı. Babası bir erkek evlet istediğinden, annesi herkese İphis’in bir erkek olduğunu söyleyerek kandırdı. Bir erkek gibi giydirilip erkek gibi yetiştirildi.Yaşı ilerleyipte evlenme çağına gelince kendisine aşık olan İanthe adında bir kızla nişanlandı. Annesi bu durum karşısında telaşa kapılıp bereket tanrıçası İsis’e yalvardı. Tanrıça ona acıyıp İphis’I güzel bir kızken yakışıklı bir delikanlıya dönüştürdü.
İphistos : Oikhalia kralı Eurytos’un oğlu. Arganuatlar seferine katıldı. Herakle tarafından öldürüldü.
İrene : Eirene diye anılan İrene Horalardan biridir. Barış sembolüydü.
İris : 1. Yeşil ırmağın eski adı.
2.Thaumas ile Elektra’nın kızı. Okeanos soyundan gelmiştir. O gökle yeri birbirne bağlayan ebemkuşağının sembolüdür.
İsis : Güneş tanrısı Horos’un annesi.
İskender : Bir kahraman. Zeus’un oğlu olduğuna inanılırdı.
İskhenos : Gigas’ın oğlu. Olympia şehrinde kıtlık hüküm sürmeye başlayınca tanrılar bu kıtlığın ancak şehrin asıl delikanlısınınkurban edilmesi ile önleneceğini söylediler. Bunun üzerine İskhenos halkının kurtulması için kendi arzusuyla kurban oldu.
İsmene : Oidipus ile Jokoste’nin kızı, Antigone’nin kardeşi.
İsmenos : Niobe ile Amphion’un oğlu. Kardeşleri ile birlikte Apollon tarafından öldürüldü.
İsos : Troia prenslerinden biri Agememnon tarafından öldürüldü.
İssa : Lesbos’lu Makareus’un kızı. Apollondan Prylis isimli bir oğlu oldu. Daha sonradan Prylis ünlü bir kahin oldu.
İstros : Okeanos ile İethys’in oğlu. Bugün Tuna nehri dediğmiz nehrin tanrısı.
İtalos : Girit kralı Minos’un torunu, İtalya’ya adını veren kahraman
İtylos : Aedon ile Zetons’un oğlu. Yalnışlıkla annesi tarafından öldürülünce bülbül oldu.
İtys : Thrakia kralı Tereos ile Prokne’nin oğlu.
İulus : Aeneos’un oğlu Askanius’un bir diğer adı.
İuno : Heranın latince adı.
İupitter : Zeus’un latince adı.
İynks : Pan ile Ekho’nun kızı. Zeus ile İo’nun beraberliklerinde onlara yardımcı olduğu için Hera onu bir kayaya çevirdi.

Mitoloji Sözlüğü (J) Harfi

Jasius : Abas’ın oğlu, Dardanos’un kardeşi.
Jaso : Esklapios ile Epinoe’nin kızı. Hastalıklar tanrıçası.
Junon : Romalıların baş tanrıça Hera’ya taktıkları ad.
Jupiter : Romalıların baş tanrı Zeus’a verdikleri ad.
Juturne : Romalıların su kaynakları tanrıçası.
Juventus : Gençlik tanrıçasının adı. Romalılar gençlik çağına giren delikanlılara bu adı koyardı.

MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu