Mitoloji Sözlüğü (K-L-M) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (K-L-M) Harfleri
Mitoloji Sözlüğü (K) Harfi

Kaanthos : Okeanos’un oğlu. Apollon kızkardeşi Melia’yı kaçırınca babası Kaanthos’u peşlerinden gönderdi. Kardeşini Apollon’un kollarının arasında görünce öfkesinden tanrının mabedini ateşe verdi. Bunun üzerine Apollon da onu oku ile öldürdü.
Kabarnos : Demeter’in kızının Hades tarafından kaçırıldığını haber veren Paros’lu genç.
Kaberio : Proteos’un kızı. Hephaistos ile olan evliliğinden Kadmilos adında bir oğlu oldu.
Kabir’ler : Hephaistos ile Kaberio’nun soyundan gelen tanrılar.
Kabirid’ler : Kabirlerin kardeşi olan üç peri kızı.
Kadmos : Thebia krallarından biri. Agenor ile Telephassa’nın oğlu.
Kadmilos : Finikelilerin tanrılarından biri.
Kaekulus : Yanardağların tanrısı Vulcain’in oğlu. Efsaneye göre annesi ocak başıda otururken göğsüne sıçrayan bir kıvılcımdan ona hamile kalmıştır.
Kaeria : Miletuslu bir çömlekçinin kızı Kahire’ye adını vermiştir. Kadros’un oğlu Nephelus bir şehir kuracak yer ararken tanrılar ona genç bir kızın toprağı su ile karıştırdığı yerde bir şehir kurabileceğini söylediler. Nephelus Miletos’ta geçerken bu çömlekçi kızla karşılaşmış ve şehri kurmuştur.
Kaineus : Lapith’lerden Elatos’un kızı. Poseidon bu kıza gönül vermişti.Güzel kız aşık tanrıdan cinsiyetinin değiştirilmesini ve yaralanmaz bir delikanlı haline sokulmasını istedi ve tanrı Poseidon isteğini kabul edip onu erkeğe dönüştürdü ve adı Kaunos oldu. Lapithlerle Kentaurlar arasındaki meşhur savaşa katıldı. Yaralanmadığı için Kentaurlar onu sopayla dövüp dirir diri toprağa gömdüler.
Kairos : Fırsat tanrısı. Zeus’un en genç oğlu. Omuzlarında ve ayaklarında kanatları vardı
Kalais : Boreas veOreithya’nın oğlu, çok sert esen rüzgar.
Kalamos : Menderes nehrinin tanrısının oğlu.
Kalkhas : Thestor’un oğlu ünlü bir kahin.
Kalkhos : Sihirbaz Kirke’ye gönül vermiş bir kral. Kirke onu domuza çevirdi.
Kalliope : Şairlere kahramanlık destanları yazdıran ilham perilerinden biri.
Kallirrhoe : Nehir tanrısı Akheloos ile Skamandros’un kızı.
Kallisto : Lykaon’un kızı Artemis’in arkadaşı
Kalypso : Odysseus’a gönül veren bir peri kızı.
Kambles : Lydia kralı. Doymak nedir bilmeyen bu kralkendi karısını bile yedi.
Kampania : İtalya da en eski Yunan kolonisi.
Kanake : Eolos’un kızlarından biri.Kardeşi Makareus’un çocuğunu doğurunca Eolos ona kendisini öldürmesini emretti.
Kapaneus : Thebai’ye hücum edenlerden biri. Dev cüsseli korkunç bir adam.
Kapadokia : Amazonların yaşadıkları bölge
Karkinos : Lerne bataklığında yaşayan bir yaratık, Herakles tarafından öldürüldü.
Karneios : Dorların eski tanrısı.
Karya : Lakonia’lı güzel bir kız sonradan fındık ağacına çevirildi.
Kassandra : Priamos ile Hekube’nin kızı. Apollon bu kıza aşık olmuş ve kahinlik
öğretmişti.Troia şehri yunanlıların eline geçtiğinde Agamemnon bu kızı cariyesi olarak yanına aldı.
Kassiepeia : Kepheus’un karısı, Andromeda’nın annesi.
Kassotis : Musa ilham perilerinin bir kaynağı.
Kastalia : Güzel bir kız olan Kastalia’ya Apollon aşık olmuştu. Apollondan kurtulmak için kendini bir kaynağa atıp öldürdü.
Katreos : Minos’un Pasiphae’den olma dört oğlundan biri.
Kaunos : Byblis’in ikizkardeşi Miletos’un oğlu. Kız kardeşini sevdiği için kaçtı ve Karia’ya giderek Kaunos şehrini kurdu.
Kaystros : Lydia da akan bir çayın tanrısı. Ünlü Ephesos’un babası.
Kekrops : Attika’nın efsanevi ilk kralı.
Kedalion : Hephaistos’un ustası ve öğretmeni. Hephaistos’a demir dövmesini o öğretti.
Keleos : Eleusis kralı
Kelmis : Zeus’un süt annesinin babası. Baş tanrının insanlar gibi fani olduğunu söylediği için elmas parçasına dönüştürüldü.
Keltos : Kelt’lere adını veren kahraman
Kentaurlar : Dev cüsseli acayip yaratıklar, üst kısmı insana alt kısmıda ata benzerdi.
Kepheus : Andromeda’nın babası, Belos’un oğlu.
Kerambos : Thesselia da bir çoban. Tufan sırasında kanatlı bir yengeç dönüştürülerek kurtuldu.
Keramos : Attika’lı bir kahraman. Çömlekçilerin mucididir.
Kerberos : Ölüler diyarının kapısıı bekleyen köpek.
Ker’ler : Gecenin kızları, ölüm perileri kan emici cinler.
Keres : Demeter’in latince adı.
Kerkaphos : Helios’un yedi oğlundan biri.
Kerkop’lar : Okeanos’un kızlarından Theia’nın iki oğluna verilen ad. İri cüsseli iki hayduttu.
Kerkyon : Yolkesip adam öldüren bir haydut.
Kerkyra : Asopos ırmağının kızlarından biri. Poseidon bu kız gönül verdi.
Keroessa : İo ile Zeus’un kızı.
Keryntos : Altın boynuzlu dişi geyik.
Keto : Denizin kızı. Öz kardeşi Phorkys ile evlendi.
Keyks : Eosphoros’un oğlu. Halkyone’un kocası.
Khaos : Kainat yaratılmadan önce mevcut sonsuz boşluk.
Khariklo : Athena’nın yakın arkadaşı olan bir peri kızı.
Kharit’ler : Letafet perileri.
Kharon : Ölülerin ruhlarını Styx ırmağından geçirip yer altı ülkesine götüren kayıkçı.
Khelone : Bir ırmağın kıyısında yaşayn güzel bir peri kızı. Hera ile Zeus’un düğününe katılmadığı için kaplumbağa’ya çevirildi.
Khimaereus : Prometheus ile Atlas’ın kızı Keleano’nun iki oğlundan biri.
Khimaira : Ağazından ateş püsküren canavar.
Khione : Nil nehri ile Kalirrhoe’nin kızı. Bir çiftçi tarafından tecavüz edilince Zeus onu kar tanelerine çevirdi.
Khiron : Kentaurların en meşhuru, en bilgini, en akıllısı. Kronos ile Philyra’nın oğlu idi.Yarı insan yarı tanrıydı, bu yüden ölümsüzdü, ancak Herakle istemeyerek onun ölümüne sebep oldu.
Khronos : Zamanın göğün sembolü
Khrysaor : Altın kılıç, Poseidon’un oğlu.
Khryseis : Agamemnon’un sevgilisi
Khryseos : Khryseis’in babası
Khrysopelea : Bir ağaç perisi. Arkadia’lı bir meşenin içinde yaşıyordu.
Khthonik : Toprağı temsil eden yer tanrıları.
Kikon’lar : Zone sahil bölgesinde yaşayan vahşi bir halk.
Kimmer’ler : Yeraltı alemine inenlerin geçmek zorunda oldukları karanlık diyarlara ve burada yaşayanlara verilen ad.
Kinyras : Kıbrıs kralı. Öz kızı Hyrra’dan Adonis adında bir oğlu vardı.
Kirke : Ünlü büyücü kadın. Helio ile Perseus’un kızı.
Kithairon : Çok güzel bir delikanlıydı.Tisiphoe’ye yüz vermediği için atlarındn biri yılana çevrildi ve delikanlıyı soktu.
Kleitos : Eos’un aşık olduğu bir delikanlı. Korenos adında bir oğulları oldu.
Kleobis : Hera mabedi rahibesi Kydiphe’nin oğlu.
Kleostratos : Bir ejdere kurban edilen delikanlı. Etrafı çengellerle kaplı bir kürnin içindeyken ejder onu yutunca ejderin içine sağlam olarak girerek onu içten parçalayarak öldürdü.
Klinis : Babilli zengin ve dindar bir adam
Klotho : Baht perilerinden biri. Hayat ipliğini eğirir.
Klymene : Okeanos ile Tethys’in kızı.Apollon bu kıza gönül vermişti. Bu birliktelikten Phaeton doğdu
Klymenos : Arkadia’lı krallardan biri. Kendi kızı Harpalyke’ye aşık olmuştu.
Klytaimnestra Agememnon’un karısı. Sevgilisi Aigisthos ile birlikte Agememnon’u öldürdüler. Oğlu Orestes sonradan babasının intikamını aldı ve annesi ile sevgilisini öldürdü.
Klytie : Apollon tarafından sevilen güzel bir kız. Apollon bu kızdan çarçabuk bıkarak bu sefer kız kardeşi olan Leukothoe’ye gönül verdi. Kardeşi ile Apollon arasındaki ilişkiyi babasına anlttığında babası tarafından karanlık bir hendeğe atılarak cezalandırıldı.
Kokytos : Ölüler ülkesinde, yer altında akan gözyaşları ırmağının adı.
Komaetho : Teleboen’ler kralı Pterelas’ın kızı. Babası Amphitryon ile savaşırken ona ihanet etti.Çünkü babasının düşmanına aşıktı
Kombe : Asopos ırmağının tanrısının kızı. Çocukları ile birlikte zalim kocasından kaçtı ve Phrigia’ya yerleşti fakat daha sonradan kendi çocukları tarafından öldürüldü.
Kora : Demeter’in kızı Persophene’in diğer adı..
Korinthos : Zeus’un oğlu.
Koroebos : Poeno canavarını öldüren kahraman.
Koronides : İki kız kardeş, Metiokhe ve Menippe’ye verilen ad. Veba salgınını önlemek için kurban edildiler.
Koronis : Lapith’ler kralı Phleyas’ın kızı. Apollon’dan Asklepios adında bir oğlu oldu. Hamileliği sırasında bir başkasıyla evlşenerek Apollon’a ihanet ettiği için öldürüldü.
Korythos : Zeus ile Atlas’ın kızı Elektra’nın oğlu
Kreon : Korinthos kralı
Kres : Zeus’un bir peri kzından olan oğlu
Kresphontes : Herakidlerden biri.
Kretheus : Eolos ile Enarete’nin oğlu.
Kreusa : Atina kralı Erekhtheus’un kızı. Apollon’dan İon adında bir oğlu oldu.
Kritheis : Anadolu da bir peri kızı. Meles nehri tanrısından Homeros adında bir çocuğu oldu.
Korokos : Çok güzel bir delikanlıydı. Smilaks adında bir peri kızına aşık oldu, aşkına karşılık alamayınca sarardı soldu. Onu Safran çiçeğine dönüştürdüler.
Krommyon : Theseus’un öldürdüğü azgın bir yaban domuzu.
Kronos : Zeus’un lakabı
Krotopos : Argo kralı, Agenor’un oğlu.
Krotos : Pan ile Eupheme’nin oğlu. Eupheme ilham perilerine süt anneliği yapıyordu.
Kuret’ler : Zeus küçükken ağlamasını babası duymasın diye çevresinde gürültü yapıp hoplayıp zıplayan delikanlılar.
Kyane : Syraküze’li bir peri kızı. Hades Persophene’I kaçırdığında bu peri kızı Persophene’i kurtarmaya çalışmış. Bunun üzerine Hades onu göl’e çevirmiş.
Kyanippos : Thesselia’lı Pharaks’ın oğlu. Leukone adlı çok güzel bir kızla evlenmişti.
Kybele : Eski Anadolu da Phrigia’da tanrıların anası sayılır.
Kykhreus : Poseidon ile Salamis’in oğlu. Salamine adasına musallat olan korkunç ejderi yok etti.
Kyklop’lar : Alınlarının ortasında tek gözleri olan devler.
Kyknos : Poseidon’un oğlu. Kuğular tarafından büyütüldü.
Kydnos : Anfiale’nin oğlu, ayrı insan yarı nehir idi.
Kyillene : Arkadia’lı bir peri kızı. Lykon’un annesi.
Kynosura : İda dağında bulunan bir peri kızı. Zeus’a süt annelik etti.
Kyparissos : Telephos’un oğlu, çok güzel bir delikanlıydı. Apollon bu delikanlıya aşık oldu.
Kypris : Aphrodite’in bir lakabı
Kyrene : Lapith’ler kralının kızı. Ormanda vahşi bir hayat yaşıyordu. Apollon onu görüp aşık oldu ve onu Lybia’ya götürerek orada evlendi.
Kyzikos : Ünlü bir kahraman Bugün kapıdağ yarımadası üzerindeki eski ve tarihi bir şehre adını vermiştir.

Mitoloji Sözlüğü (L) Harfi

Ladda : Amphion’un kızı, topal ve çirkin olduğundan arkadaşları tarafından hor görülen Ladda Aetion ile evlenmişti. Bu çirkin kadından doğacak çocuğun bir gün Korinthos’a kral olacağını tanrılar haber verdiklerinden, çocuğun öldürülmesi için on seçme katil yollandı. Ancak çocuğun masumiyeti karşısında katillerin hiç biri ona zarar vermeye kıyamamışlardı.
Laddakid’ler : Thebia kralı Labdakos’un soyundan gelenlere verilen ad.
Ladon : Arkadia’da kıyısının güzelliği ve suyunun duruluğu ile meşhur ırmağın tanrısı. Stymphalis ile evlendi ve Daphne adlı güzel bir kızları oldu.
Laertes : Odyseus’un babası.
Laios : Oidipus’un babası.
Laistrogon : İnsan etiyle beslenen korkunç devler.
Lakedaimon : Zeus ile Taygete’nin oğlu. Lakedemonia bölgesine adını verem kahraman.
Lakhesis : Üç Park (Moiora) dan biri iği tutar insan ömrünü eğirirdi.
Lamia : Poseidon’un kızı. Çocukları çalan ve yiyen iğrenç bir varlık. Zeus’un sevgililerinden biriydi ve ondan bir çok çocuğu olmuştu ancak kıskanç Hera çocuklarını öldürtünce Lamia çıldırdı ve çocuklara düşman kesildi.
Lampetia : Helios (Güneş) ile Nere’nin kızı. Bir adada çobanlık yapardı.
Lampetie : Apollon ile Klymene’nin kızı. Kardeşi Phaeon’un (Kıvılcım) ölümüne öyle üzüldüki tanrılar haline acıyıp onu kavak ağacına dönüştürdüler.
Laodamas : Thebai kralı. Eokles’in oğlu.
Laokoon : Thymbrea şehrinin Apollon mabedi rahibi idi. Troia savaşı sırasında Troialılara ağaç atı şehre sokmamalarını söylemişti ama kimse onu dinlemedi. Yunanlıların dostu olan tanrılarda Troia’lılara akıl öğretmeye kalkıştığından dolayı onu cezalandırdılar. Bir gün deniz kıyısında Tanrı Poseidon’a kurban keserken denizden iki koca yılan çıkıp iki oğlu ve Laokoon’u parçalayarak öldürdüler.
Laodameia : Bellerophon’un kızı ve Zeus’un sevgilisi. Lykia kralı Sarpedon bu aşkın sonucu dünyaya gelmiştir.
Laodemeia : Akastos’un kızı ve Hector’un öldürdüğü Protesillas’ın karısıdır. Kocası öldükten sonra ona benzeyen bir heykel yaptırıp onunla avunmaya çalıştı ancak babası bu durumdan hoşlanmayıp heykeli yaktırdı. Bununüzerine Laodemeia da kendini heykelle beraber ateşe attı.
Laodike : Priamos’un en güzel kızı. Heliakon ile evlenmişti. Daha çok gençken Troia’ya gelen bir elçiden bir oğlu olmuştu. Troia düştükten sonra Laodike galipler önünde kaçarken toprak onu yuttu.
Leomedon : Troia kralı İlos ile Euridike’nin oğlu ve Priamos’un babası.
Lapith’ler : Thessalia da yaşayan dev cüsseli insanlar.
Lara : Lauium ırmağının perisi. Zeus’un Juturne adındaki peri kızına olan aşkını Hera’ya anlattığı için Zeus onun dilini kesti ve Hermes’le birlikte cehenneme yolladı.Ancak Hermes bu güzel periye aşık oldu ve buperide Lares adında iki çocuğu oldu.
Lar : Romalıların ocakbaşı tanrısı.
Larv’lar : İnsanlara bela olan habis ruhlar.Ellerinde uğursuzluğu sembolize eden baykuş taşıyan asık yüzlü, beyaz uzun sakallı ihtiyarlardı.
Leandros : Abydos’lu bir genç. Hero’ya olan aşkı dillere destan oldu.
Learkhos : İno ile Athamas’ın oğlu. Hera’nın kinine kurban gitti.Bir çılgınlık anında babası tarafından öldürüldü.
Leda : Etolia kralı Thestios’un kızı, Tyndaros’un karısı.Zeus’tan Kastor ve Pollüks adında ikizleri oldu.
Lemurlar : Ölülerin evlere bela olan hayallerine denir.
Leontikhos : Çok sevdiği nişanlısı ile beraber bir zalim tarafından öldürülen Samos’lu bir genç.
Lerna : Bataklık bir göl. Herakles bu gölde aılı bir ejder öldürdü.
Lethaus : Eos’un lakabı
Lethe : Cehennemde akan nehirlerden biri.
Leto : Apollon ile Artemis’in anneleri
Leukas : Yunan denizinde kıyıya çok yakın etrafı sarp bir ada.
Leuke : Okeanos ile Tethys’in kızı. Hades’in ölümsüz sevgilisi.
Leukippos : Leukippid’lerin babası, Perieres’in oğlu.
Leukothea : Kadmos’un kızı İno; bir deniz tanrıçası olunca bu adı aldı.
Liber : Dionysos’un latince adı.
Libitina : Roma da ölüler için yapılan merasimi koruyan tanrıça
Libya : Epaphos’un kızı. Poseidon’dan Agenour ile Belu adında iki çocuğu oldu.
Likhas : Herakles’in arkadaşlarından biri.
Linos : Apollon’un oğlu.Efsanevi şair, Herakles’in musiki hocası.
Lita’lar : Yalvarma yakarma dua tanrıçaları.Zeus’un kızlarıdır.
Lityerses : Phrigia’da Kelaene’nin zalim kralı. Midas’ın oğlu. Herakles tarafından öldürüldü.
Lotis : Güzel bir peri kızı.Anadoluda Lampsakos şehrinin tanrısı Priapos Lotis’e aşık olmuştu. Güzel peri sonradan Lotos ağacına dönüştürüldü.
Lukifer : (Lucifer) Sabah yıldızı Phosphoros’un latince adı.
Luna : Romalıların ay tanrıçasına verdikleri ad.
Lydia : Batı Anadoluda İzmir bölgesinde bir krallık.
Lykaon : Arkadia kralı. Kallistonun babası.
Lykastos : Ares ile Phylonome’nin oğlu.
Lyke : Kır perisi. Daphnis’I sevdi.
Lykeion : Mukaddes bir orman. Aristoteles burada ders verirdi.
Lykia : Eski anadoluda Fethiye, Elmalı, Finike bölgesi.
Lykios : Babilli Klinis’in oğlu. Tanrılara eşek kurban ettiği için kargaya çevirildi.
Lykomedes : Sykros kralı
Lykos : Thebai kralı Nyteus’un kardeşi. Dirke’nin Antiope’ye işkence yapmasına izin verdiği için Antiope’nin oğulları tarafından öldürüldü.
Lykurgos : Dionysos’a kafa tutan Thrakia’lı kral.
Lynkeus : Arganaut’lardan biri Messenia kralı Aphareus’un oğlu. Gözleri rontgen ışığından daha kuvvetliydi ve herşeyi görürdü.
Lyssa : Gecenin kızlarından biri. Hiddet ve kızgı.

Mitoloji Sözlüğü (M) Harfi

Maia : Atlas ile Pleione’in kızı. Zeus ona gönül vermişti. Kyllen dağında onunla evlendi ve Hermes doğdu.
Mainad’lar : Dionysos’un yanında gezen Bakkhalar.
Makareos : Eolos’un oğlu. Kendi öz kardeşi ile sevişmiş ve ondan bir oğlu olmuştu. Eolos bu çocuğu köpeklere yedirdi.
Makhaon : Kahramanlık devrinin ünlü hekimi.Asklepios’un oğlu. Podaleiros’un kardeşi.
Magnes : Medea’nın hizmetinde çalışan genç bir adam. Medea tarafından mıknatısa çevirildi.
Manto : Ünlü kahin Teiresias’ın kızı. Kör olan babasını elinden tutarak gezdiren Manto babası gibi gaipten haberler verirdi.
Markıs : Hera’nın süt annesi.
Marpessa : Ares’in torunu Evenos’un kızı. İdas’la nişanlı iken Apollon onu kaçırınca İdas sevgilisi uğruna Apollonla döğüştü. Fakat Marpessa Apollon’un sevgisine güvenmediği için İdas’ı tercih etti.
Mars : Harp tanrısı Ares’e Romalıların verdiği ad.
Mater Matuta : Romalıların şafak tanrısı.
Meandros : Menderes nehrinin tanrısı. Okeanos ile Tethys’in oğlu.
Medea : Kolkhid kralı Aeites’in kızı. Sihirbaz Kirke’nin yeğeni.
Medos : Medea’nın oğlu
Medusa : Phorkos’un kızları olan üç Gorgon’dan en kötüsüdür. Saçları yılan gibidir. Ve ona bakan taşa dönüşürdü.
Megaira : Uranos’un kanından yaratılan Erinyler denilen kin ve nefret tanrılarından biriydi.
Megara : Thebaİ kralının kızı, Herakles’in karısı oldu.
Megera : Üç hiddet tanrısından biriydi.Nazar değdiren olarak bilinirdi.
Melampus : Efsanevi yunan doktoru ve sihirbazı. Amythaon ile İdomene’nin oğlu.
Melanios : Atalante’yi koşuda yenen kahraman.
Melanippe : Eolos’un kızı Poseidon’dan iki oğlu olmuştu.
Meleagros : Kalydon kralının kızı.
Meliades : Uranos’un yeryüzüne damlayan kanından yaratılan periler.
Melissa : Girit kralının kızı olan bir peri. Amalthee ile beraber Zeus’u büyüttü.
Melos : Delos’lu bir delikanlı, adonis’in arkadaşıydı. Pelia adlı bir kızdan Melos adında bir oğlu oldu. Adonis’in ölümünden sonra kendini astı.
Melpomene : İlham perielrinden biri, trajedi ilham ederdi.
Memnon : Eos ile Tithonos’un oğlu. Akhilleus tarafında öldürüldü.
Memnonidler : Eos’un oğlu Memnon’un cesedinin yandığı ateşten doğan efsanevi kuşların adı.
Menelaos : Agememnon’un kardeşi, Helena’nın kocası. Paris karısı Helena’yı kaçırınca Troia’ya saldırdı.
Menippe : Orion’un kızı, ve Metiokha’nın kardeşi. Zeka tanrıçası bu iki kardeşe örgü öğretmişti, Aphrodite ise güzellik bahşetmişti. Ülkeleri veba salgınına yakalandığında tanrılar iki kardeşin kurban edilmesi halinde salgının kalkacağını söylediklerinde, iki kardeş kurban edilmeyi kabul ettiler ve kendilerini öldürdüler.
Menestheus : Peleus’un oğlu. Atina kralı Theseus ihtiyarlayınca krallığı onun elinden aldı.
Menoetios : Bir titan oğlu.
Menoikeus : Kreon’un oğlu. Thebai’yi kurtarmak için kendini şehrin surlarından aşağı attı.
Menthe : (Nane) Cehennemler tanrısı Hades’in gönül verdiği peri kızı. Hades’in karısı Persephone, onu kıkandı ve ayaklarının altında ezdi. Hades sevgilisine acıdı ve onu güzel kokulu naneye çevirdi.
Mentor : Alkimos’un oğlu. Odyseus’un sadık dostu. Athena Mentor’un kılığına girip Telemakhos’a öğüt verirdi.
Mercurius : Hermes’in latince adı.
Merope : Pleiadlardan biri. Atlas’ın kızı. Fani bir insanla evlendiği için kardeşleri ile birlikte yıldız olduğunda onlara oranla daha sönük ışık verdi. Mesopothamia Aphrodite’in rahibelerinden birinin kızı.
Mestra : Erysikhthon’un kızı. Poseidon’un sevgilisi, Mestra’nın babası Demeter’in hışmına uğrayıp sefalete düşmüştü. Poseidon’un kendisine bahşettiği istediği her şekle dönüşebilme yeteneği ile babasını kurtardı.
Metanira : Eleusis kralı Keleos’un karısı.
Metis : Hikmet ve tedbirlik tanrıçası. Okeanos ile Tethys’in kızı.
Midas : Phrigia’nın efsanevi kralı, Apollon Kulaklarını eşek kulağına çevirmişti.
Miletos : Anadoluda Miletus şehrini kuran kahraman: Apollon ile Deione’nin oğlu. Menderes nehrinin kızı Kyane ile evlendi. Kaunos ve Byblis adında iki çocuğu oldu.
Milon : Diolimos’un oğlu. Yunanistan’ın en meşhur atletlerinden biridir.
Minerva : Zeka tanrıçasına romalıların verdiği ad.
Minos : Girit Kralı
Minotauros : İnsan vücutlu boğa başlı azılı bir canavar.
Minyad’lar : Minyas’ın üç kızına verilen ad. Dionysos namına yapılan bayrama katılmadıkları için cezalandırıldılar. Baykuşa dönüştürüldüler.
Mnemosyne : Uranos ile Gaia’nın kızı. Hatıra tanrıçası. Zeus’tan dokuz tane çocuğu oldu, bunlar ilham perileridir.
Mnestra : Danaid’lerden biri kocası Egius’u öldürdü
Moira’lar : Kader tanrıçaları. Zeus ile Themis’in üç kızı.
Molpis : Elis’li bir delikanlı memleketini kasıp kavuran kıtlıktan kurtulmak için kendini kurban etti.
Momos : Alay, istihza ve hiciv tanrıçası. Gecenin kızı.
Mopsos : Manto’nun oğlu
Moria : Anadolu da Lydia’lı bir kadın. Yılan sokması sonucu ölen kardeşini tekrar diriltti.
Mormo : İnsanları korkutmak için Hekate’nin emrinde olan korkunç bir kadın hayaleti.
Morpheus : Rüyaların tanrısı. Hypnos ile gecenin oğlu.
Moyskhlos : Hephaistos’un çırakları olan Kabir’lerin yeri.
Musagetes : Apollon’un lakabı, Musalarınrehberi anlamındadır.
Musaios : Ay’ın oğlu, Orpheus’un hocası ve en yakın dostu idi. İlham perileri tarafından büyütüldü.
Musa’lar : İlham perileri.
Mykenai : Samos adasında Perseus’un kurduğu bir şehir.
Myrmidonlar : Algine adasında yaşayan insanlar. Eskiden karınca oldukları için çok çalışırlardı.
Myrrha : Kıbrıs adası kralı Kinyras’ın kızı. Kral kendi öz kızı ile evlendi ve bu evlilikten Adonis doğdu.
Myrtilos : Arabacı Oinomaos yıldızı. Arabacıydı yıldız oldu.
Mysteria : Açık olmayan gizli yapılan tapınmaya bu ad verilir.

MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu