2020 YKS (TYT-AYT) Türkçe ve Edebiyat Soruları ve Cevapları

2020 YKS: TYT- Türkçe, AYT: Türk Dili ve Edebiyatı Soruları ve Cevapları

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):

TYT, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapıldı. Adaylara 120 soru soruldu, 165 dakika süre verildi.

TYT’deki Testler ve Soru Dağılımı

TYT’deki Testler ve Soru Dağılımı

2020 TYT Türkçe Sorularının Konu Dağılımı

1. Soru: Cümlede Anlam
2. Soru: Cümlede Anlam (deyim)
3. Soru: Sözcükte Anlam
4. Soru: Cümlede Anlam
5. Soru: Cümlede Anlam (eleştiri cümlesi)
6. Soru: Cümlede Anlam (kesinlik)
7. Soru: Cümlede Anlam
8. Soru: Cümlenin Öğeleri
9. Soru: Belirtme durumu eki, iyelik eki, sıfat-fiil, çokluk eki, geniş zaman eki
10. Soru: Sıfat tamlaması
11. Soru: İmla (yazım) kuralı: Büyük harflerin yazımı ile ilgili
12. Soru: İmla (yazım) kuralı: Birleşik sözcüklerin imlası
13. Soru: Noktalama işaretlerinin kullanımı (virgül)
14. Soru: Noktalama işaretlerinin kullanımı (virgül, tire/kısa çizgi, noktalı virgül, nokta)
15. Soru: Öyküleme, Örneklendirme, Tanık gösterme, Tanımlama, Karşılaştırma
16. Soru: Paragraf Bilgisi (Paragraf kavramı)
17. Soru: Paragraf Bilgisi (düşüncenin akışı)
18. Soru: Paragraf Bilgisi (düşüncenin akışı)
19. Soru: Paragraf Bilgisi (düşüncenin akışı)
20. Soru: Paragraf Bilgisi (düşüncenin akışı)
21. Soru: Paragraf Bilgisi
22. Soru: Paragraf Bilgisi
23. Soru: Paragraf Bilgisi
24. Soru: Paragraf Bilgisi
25. Soru: Paragraf Bilgisi
26. Soru: Paragraf Bilgisi
27. Soru: Paragraf Bilgisi
28. Soru: Paragraf Bilgisi
29. Soru: Paragraf Bilgisi
30. Soru: Paragraf Bilgisi
31. Soru: Paragraf Bilgisi
32. Soru: Paragraf Bilgisi
33. Soru: Paragraf Bilgisi
34. Soru: Paragraf Bilgisi
35. ve 36. Soru: Paragraf Bilgisi (Mabel Matiz Sorusu?)

35.-36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Maya, Sezen Aksu’nun 1991’de çıkardığı Gülümse’den sonra, Türk pop müziğinin en iddialı ve ses getiren albümlerinden biri. Dinleyiciyle önceden buluşan “Öyle Kolaysa” ve “Ya Bu İşler Ne” şarkılarıyla beğeni toplamışken bunlara eklenen “Fırtınadayım”, “Çukur” gibi şarkılarla bu albüm bir başyapıta dönüşüyor. Böylece Maya ile Mabel Matiz, tek atımlık kurşunu olduğu iddialarını da boşa çıkarıyor. Birçok ünlü sanatçının sevilen şarkılarını yorumlayarak daha önceki çalışmasında da cesaretini ortaya koyan Matiz, Maya ile geleneğe değmekten korkmayan modern bir anlatım yakaladı. Tasavvufun mistik havası, halk şiirinin coşkun sesi, synth-pop ile birleşen Arap popunun ritimleri ayrı ayrı ve bir bütün olarak duyuluyor albümde. Gözünün gördüğüyle gönlünün bildiği bir olmayan âşıkların acısını söylerken Matiz, Şeyh Galip’ten Neşet Ertaş‘a uzanan bir köprü kuruyor. Böylece toplumsal normlara ve hayatı çerçeveleyen ezici gerçeklere rağmen yüreğinin sesini dinleyenlerin çıkmazını anlatıyor. Değmekten, esinlenmekten, beslenmekten korkmuyor.”

35. Soru: Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşkın yalnızca bir yanılsama olduğunu bilecek kadar olgun olanlar
B) Kendi isteklerini ve hayatlarını sevdikleri kişi için feda edebilenler
C) Arzuları ve gerçeklik arasındaki çatışmanın ortasında sıkışıp kalanlar
D) Gerçek aşkın dış görünüşte değil, âşığın kalbinde olduğunu anlayanlar
E) Mükemmel aşkı beklemenin ve aramanın boşuna olduğunu bilenler

36. Soru: Bu parçaya göre Mabel Matiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kültürel ve tarihî çeşitliliği yansıtan bir sese ve anlatıma sahip olduğu
B) Türk müzik piyasasında büyük bir ilgi uyandırmayı başardığı
C) Kendisiyle özdeşleşmiş yürekli yaklaşımını Maya albümünde de sürdürdüğü
D) Modern insanın hikâyesini evrensel tınılardan çok, yerli ögelerle aktardığı
E) Uzun süre aynı başarıyı sürdüremeyeceğini savunanları haksız çıkardığı

37. Soru: Paragraf Bilgisi
38. Soru: Paragraf Bilgisi
39. Soru: Paragraf Bilgisi
40. Soru: Paragraf Bilgisi

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):

AYT, 29 Haziran 2020 Pazar günü yapıldı. Adaylara 160 soru soruldu, 180 dakika süre verildi.

AYT’deki Testler ve Soru Dağılımı

AYT’deki Testler ve Soru Dağılımı

2020 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sorularının Konu Dağılımı

1. Soru: Cümlede anlam
2. Soru: Cümlede anlam
3. Soru: Paragraf Bilgisi
4. Soru: Paragraf Bilgisi
5. Soru: Paragraf Bilgisi
6. Soru: Paragraf Bilgisi
7. Soru: Edebi Sanatlar: İstiare, Tevriye, Mecazımürsel, Teşhis, İntak
8. Soru: Divan Şiiri
9. Soru: Kafiye türleri, koşma nazım şekli, hece ölçüsü, İrsalimesel sanatı
10. Soru: Mübalağa, Naat, İlahi, Kafiye, Redif, Tezat sanatı
11. Soru: Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı: Divân-ı Hikmet, Muhakemetü’l Lugateyn, Atabetü’l Hakayık, Dede Korkut Kitabı, Divânu Lugâti’t-Türk
12. Soru: Nazım türleri: Nutuk, Devriye, Şathiye, Güzelleme, Münacaat
13. Soru: İslamiyet öncesi Türk destanları
14. Soru: Divan Edebiyatı: Harnâme, Şikâyetnâme, Mantıku’t-Tayr, İskendernâme, Sihâm-ı Kaza
15. Soru: Divan Edebiyatı: Hicviye,Tuyuğ, Müstezat, Fahriye, Murabba
16. Soru: Divan Edebiyatı Sanatçıları Biyografi: Hayâlî, Taşlıcalı Yahyâ, Fuzûlî, Bâkî, Necâtî
17. Soru: Divan Edebiyatı Sanatçıları Biyografi: Neşâtî, Şeyhülislam Yahyâ, Nef’î, Nâilî, Nâbî, Hikemi tarz
18. Soru: Tanzimat Dönemi Edebiyatı
19. Soru: Serveti Fünun Edebiyatı
20. Soru: Fecri Ati ŞiiriGarip Akımı
21. Soru: Biyografi: Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Haşim
22. Soru: Paragraf Bilgisi: bilinç akışı tekniği, betimleme, durum hikayesi
23. Soru: Garip şiiri
24. Soru: Edebiyat Akımları: KlasisizmRomantizm

2020 YKS (TYT VE AYT) SORULARI VE CEVAPLARI

İNDİR: 2020 TYT (TEMEL YETERLİLİK TESTİ) SORULARI VE CEVAPLARI

İNDİR: 2020 AYT (ALAN YETERLİLİK TESTİ) SORULARI VE CEVAPLARI

Ayrıca Bakınız  ⇒ Üniversiteye Giriş Sınavı Edebiyat ve Türkçe Soruları ve Cevapları

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu