Tasavvuf Nedir?

Tasavvuf Nedir?

Tasavvuf kısaca, “İslam mistisizmi” şeklinde tanımlanabilir. Temelinde yaratılış nazariyesi/kuramı vardır. Dört ana unsur üzerine kuruludur: Hakikat, marifet, şeriat, tarikat.

Tasavvufa göre “vücud-ı mutlak” olan Allah, aynı zamanda “kemal-i mutlak”, “cemal-i mutlak” ve ’hüsn-i mutlak”tır. O’nun şanı kendini izhardır. Allah’ın aşk-ı zati nedeniyle kendini görmek ve göstermek istemesi alemin yaratılmasına gerekçe olmuştur, insan nasıl kendini görmek için aynaya bakarsa Allah da kendi güzelliğini temaşa için bir ayna hükmünde olan alemi ve onun en değerli varlığı olan insanı yaratmıştır.

Tasavvufun esasını ilahi aşk oluşturur ve ilahi aşka erişmede yapılacak ilk şey nefsi öldürmektir. Bir kişi ancak tasavvuf yolunda nefsini öldürebilir. Nefsin öldürülmesi, yok edilmesi için on unsur söz konusudur:

 1. tevbe,
 2. zühd,
 3. tevekkül,
 4. kanaat,
 5. uzlet,
 6. zikir,
 7. Allah’a teveccüh,
 8. sabır,
 9. murakabe ve
 10. rıza.

Bu on unsurun tamamına “usul-i aşare” (10 usul/ilke/kural) adı verilir.

Usul-i aşarenin nihayetinde vahdet makamına erişilir. Tasavvuf öğretisine göre sırasıyla,

 1. vahdet,
 2. fenafillah,
 3. bekabillah gerçekleşir.
Fenafillah

Kısaca, “Allah’ın varlığı içinde yok olmak” şeklinde tanımlanır. Tasavvufa gönül veren kişi, bütün varlığını yok etmeli, her şeyi unutup dünya ile her türlü ilişkiden vazgeçmeli, Allah ile bir olmayı amaçlar. Bir başka deyişle, fenafiilah masivadan geçmektir.

Masiva

Tasavvuf öğretisine göre Allah dışındaki her varlık, şey, durum; masiva olarak adlandırılır.

Bekabillah

Fenafillaha varan tasavvuf ehli daha sonra bekabillah makamına erişir. Bekabillah “Allah ile var olma anlamında” kullanılır.

İstiğna

Tasavvuf öğretisine göre insanın Allah’tan başka hiçbir kimseye, hiçbir varlığa gereksinim duymamasıdır.

Sufi

Tasavvuf ehli olan kişi. Küfeli Ebu Haşim ilk önemli sufi olarak bilinir.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu