Çöğür

Çöğür nedir?

Çöğür: On iki telli, otuz iki perdeli bir saz türü. En eski Türk sazı Kopuz’un daha gelişmişi olup günümüze kadar pek çok değişimlere uğramıştır.

Bu çalgının tarihçesinin çok eskilere dayandığı sanılıyorsa da, Evliya Çelebi beş telli çöğürü ilk kez Germiyan Beyi Yakup’un yaptığını (14.yy) söyler. Meydanlarda çalındığı için “meydan sazı” da denmiştir.

Çöğür, şiirlerini saz eşliğinde söyleyen halk ozanlarının kullandığı bir çalgı olarak edebiyata girmiştir. Özellikle Yeniçeri Ocaklarında yetişen halk ozanları bu sazı kullanmışlar, 17. ve 18. yüzyıllarda saz şairleri çöğürcü ya da çöğür şairleri adıyla anılmışlardır.

Çöğür
Çöğür

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu