Türkçede Ünlü Uyumunu Bozan Ekler

Türkçede Ünlü Uyumunu Bozan Ekler

Türkçede Ünlü Uyumunu Bozan Ekler

♦ “-yor” (şimdiki zaman eki): Sadece -yor şeklinde yazılır, ünlü uyumlarına aykırıdır.

Örnek:

 • sölüyor,
 • seçiyor,
 • düşünüyor,
 • geziyor…

♦ “-ken” (zarf-fiil eki): Ünlü uyumlarına aykırıdır. Sadece -ken şeklinde yazılır.

Örnek:

 • satarken,
 • yazarken,
 • açarken…

♦ “-leyin” (isimden zarf yapan ek): Ünlü uyumlarına aykırıdır.

Örnek:

 • sabahleyin,
 • akşamleyin …

♦ “-(i)mtırak” (sıfattan sıfat yapan ek):

Örnek:

 • yeşilimtırak,
 • mavimtırak,
 • ekşimtırak…

♦ “-ki” (Aitlik eki, ilgi zamiri ve sıfat yapan ek): “bugünkü, dünkü, öbürkü” kelimeleri hariç -ki eki ünlü uyumlarına aykırıdır; -ki şeklinde yazılır ve okunur.

Örnek:

 • onunki,
 • yukarıdaki,
 • akşamki…

♦ “-daş/-taş” (isimden isim yapan ek): 

 • meslektaş,
 • ülküdaş…

♦ “-gil” (aile bildirir):

Örnek:

 • halamgil,
 • dayımgil,
 • baklagiller…

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu