Ünlü Uyumuna Aykırı Ekler

  • Türkçede Ünlü Uyumunu Bozan Ekler ♦ “-yor” (şimdiki zaman eki): Sadece -yor şeklinde yazılır, ünlü uyumlarına aykırıdır. Örnek: sölüyor, seçiyor, düşünüyor, geziyor… ♦ “-ken” (zarf-fiil eki): Ünlü uyumlarına aykırıdır. Sadece -ken şeklinde yazılır. Örnek: satarken, yazarken, açarken… ♦ “-leyin” (isimden zarf yapan ek): Ünlü uyumlarına aykırıdır. Örnek: sabahleyin, akşamleyin ……

Başa dön tuşu