Kavala Destanı

Kalevala Destanı

Fin milli destanıdır. Kalevala, çoğu, Elios Lonnrot tarafından toplanmış olan halk şarkılarından oluşur. Fin bilginleri bu destanın işlenmesini üç aşamaya ayırmışlardır:

1. Orijinal olarak yayınlanmamış (Prota-Kalevala), 5052 beyit, 16 şarkı

2. Eski Kalevala (ilk yayımı : 1835-1836), 12078 beyit,12 şarkı

3. Yeni Kalevala (ikinci yayımı: 1849), 22795 beyit, 50 şarkı.

Kalevala’yı meydana getiren şarkılar beş kahramanın etrafında toplanır: Saz şairi, demir, maceraperest, avcı, demirbaş köle.

Kalevala Destanı