Berceste Nedir?

Berceste Nedir? Mısra-ı Berceste Örnekleri

Berceste: Sözlük anlamı “seçkin, güzel, latif”tir. Divan edebiyatında kolayca ezberlenen, söyleyiş güzelliği olan, derin bir anlam taşıyan, sanatsal yönden estetik bir değer taşıyan dizeler için kullanılan bir terimdir. Genellikle “mısra-ı berceste” şeklinde kullanılır.

Bütünsellikten çok parça güzelliğinin önemsendiği Divan edebiyatında berceste mısra söylemek ustalık sayılmıştır.

Ragıp paşa bu anlayışı şu dizeyle dile getirir: “Eğer maksud eserse mısra-ı besceste kâfidir.”

Berceste sözü aynı zamanda bir şiir ve bir fikri övmek için de kullanılır. O zaman “şi’r-i besceste” ve “fikr-i besceste” olur.

Berceste Mısra Örnekleri:

Bâki kalan bu kubbede bir hoş sedâ imiş. (Bâki)

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdîr
Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir. (Ziya Paşa)

Çeşm-i insaf kadar kâmile mizan olmaz
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. (Bursalı Talip)

Su uyur düşmen uyur hasta-i hicrân uyumaz (Şeyh Gâlib)

Çeşmini gördüm unutdum derdi de dermânı da (Şeyh Gâlib)

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi (Muhibbî =Kanuni)

Ölmek kaderde var; yaşayıp köhnemek hazin
Buna bir çâre yok mudur ya Rabbilâlemin (Yahya Kemal Beyatlı)

Tevbeler ittim ki itmeyim tevbe.
Tevbeye tevbe-i nasuh olsun. (Sadrazam Bozoklu Kara Mustafa Paşa)

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu