İdrak, idrak etmek nedir?

İdrak nedir? İdrak etmek nedir?

İdrak , idrak etmek nedir?

İdrak, Arapça, “ermek, erişmek, anlamak, temeline inmek, derinliğine kavramak, akıl erdirmek” gibi anlamlara gelen “d-r-k” fiil kökünden türeyen bir kavramdır.

İdrak
idrak -ki

isim (idra:k) Arapça

1. (isim) Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme.

  • “Kişilik idraklerle doğar, diyenler de var.” – Ç. Altan

2. Erişme, ulaşma.

3. (ruh bilimi) Algı.

4. (ruh bilimi) Algılama.

idrak etmek

 

1. akıl erdirmek, anlamak, kavramak.

  • “Evliliğim boyunca, saçmalığını ancak şimdi idrak edebildiğim bir iş bölümü vardı Ayşin ile aramızda.” – E. Şafak

2. erişmek, ulaşmak.

  • “Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.”

3. (ruh bilimi) algılamak.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu