Tarsi Söz Sanatı

Tarsi Söz Sanatı Nedir? Türleri, Örnekleri

Tarsî’: Mutarraf  seci ve mütevâzî seci yalnız nesirde kullanılan seci türleridir.

Murassa’ seci ise hem nazımda hem de nesirde kullanılmıştır. Bu seci türü şiirde tarsî’ adını alır.

Örnek
Beka Yezdâna şâyândur fenâ ekvâna evlâdur
Vefâ insâna çesbândur cefâ hayvâna ahrâdur

beytinde ilk mısradaki her sözcüğün ikinci mısrada hem revî hem de vezin uygunluğu olan bir karşılığı vardır.

Başa dön tuşu