Mirac, Miraciye Nedir?

Mirac, Miraciye Nedir?

Miraciyye, Hz. Muhammed’in en büyük mucizesi konumunda olan miracı anlatan edebî eserlere verilen addır.

Mirac nedir?

” Sözlükte ‘yukarı çıkmak, yükselmek’ anlamındaki urûc kökünden türemiş olan mi‘râc kelimesi ‘yukarı çıkma vasıtası, merdiven’ anlamlarını taşır. İslamî terim olarak ise Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder.” (islamansiklopedisi.org.tr)

Fars edebiyatından Nizami, Attar, Molla Cami bu mirac nazım türünde önemli eserler vermişlerdir.

Miraciyyelerde Kuran-ı Kerim’de Miraç hadisesinin geçtiği “Necm” ve “İsra” surelerinden bazı ayetlerin meallerine sıkça yer verilir.

Miraciyyelerde daha çok kaside nazım biçimi tercih edilir.

Türk edebiyatında miraciyye türündeki ilk örnek Abdülvasi Çelebi’ye aittir (15. yy.). Bu miraciye örneği Abdülvasi Çelebi’nin Halil-name adlı mesnevisinde yer almaktadır.

İzzet Molla, Nahifi, Nev’izade Atayi, Sabit, miraciye yazmış önemli divan edebiyatı temsilcileridir. Cumhuriyet Dönemi’nden “Abdullah Azmi Yaman”ın yazdığı Miraciye meşhurdur.

Ayrıca bakınız ⇒ Divan Edebiyatında Nazım Türleri

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor.

Lütfen sitemizi "izin verilenler listesine" ekleyiniz.

Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.