Etiket: Mirac nedir?

Nedir?

Mirac, Miraciye Nedir?

Mirac, Miraciye Nedir? Miraciyye, Hz. Muhammed’in en büyük mucizesi konumunda olan miracı anlatan edebî eserlere verilen addır. Mirac nedir? ” Sözlükte ‘yukarı çıkmak, yükselmek’ anlamındaki urûc kökünden türemiş olan …