Zarf Tümleci Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Zarf Tümleci Nedir? Özellikleri, Örnekleri – Edat Tümleci

Zarf Tümleci

Zarf Tümleci Tanımı

Zarf tümleci, yüklemin anlamını zaman, durum, yön, miktar, tarz, vasıta, şart, sebep, birliktelik yönlerinden tamamlayan kelimeler ve kelime gruplarıdır.

» Edat tümleci (edatlı tümleç) olarak adlandırılan tümleçler de birer zarf tümlecidir.

 • Akşama kadar çalıştık.
 • Toprak derin derin ürperdi.
 • Bu şiir yağmur yağarken yazdım.
 • Ben resim çekmeyi de çok seviyorum.
 • Akşama doğru eve varırız.
 • Aşağı inmişti.
 • İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.
 • Bu hastahanede aylarca kalırsa, üç beş ameliyata dayanırsa, kurtarmaya çalışırız.
 • On beş yaşına dek evinden uzun süreli ayrılmadı.
 • Anlatılanları korkuyla dinledik.
 • Hastayı ambulânsla getirmediler; taksiyle getirdiler.        vasıta
 • Yağmur yağdığı için sular kesilmiş.                                    sebep
 • Düşüncelerinizi bir kompozisyonla açılayın.                       araç
 • Bazı öğrenciler anneleriyle gelmişlerdi.                             birliktelik

» Zarf tümlecini bulmak için yükleme “nasıl?, ne zaman?, ne kadar?, nereye?” ve “kiminle?, neyle?, niçin?, neden?, niye?”soruları sorulur. 

 • Sağa sola bakmadan içeri girdi. (Nasıl?  Nereye?)
 • İki arkadaş gece boyunca uzun uzun konuştular. (Ne zaman?  Nasıl?)
 • Biz, akşamki trenle gideriz. (Neyle?)
 • Raşit’i son gördüğümde Hüseyin’le geziyordu. (Kiminle?)
 • Çocuk korkudan konuşmuyordu. (Neden?)
 • Onu görmek için beklemiştik. (Niçin?)

Zarf Tümleci Türü

İsimler eksiz veya yön, vasıta, eşitlik ve bazı hâl ekleriyle, fiiller de zarf-fiil ekleriyle zarf görevi yapar.

 • Kurduğun devlet asırlarca muzaffer yürüdü.
 • Ankara, uzun tarihinin şaşırtıcı birleşimleriyle doludur.
 • Ayağa kalktı ve kardeşiyle beraber dışarı çıktı.
 • Hana sağ indi, ölü çıktı geçende.
 • Kulak verdin mi yürekten kavala saza.
 • Zaten yarı aç yarı tok ve bitkin bir hâlde  olduğundan ayakta fazla duramadı.
 • O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

* Yön, zaman, tarz, sebep, vasıta, miktar ve şart bildiren bütün kelimeler ve kelime grupları zarf tümleci olarak kullanılabilir.

 • Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir.
 • Ankara’ya yaklaştıkça heyecanım artardı.
 • Yavru kedi, hiç de iyileşecek gibi görünmüyordu.
 • Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz.
 • Cephaneleri bitince süngülerini taktılar ve düşmana doğru yürüdüler.
 • Dört saatlik yolu, iki saatteköpeklerden korktuğum için tarlaların arasından geçerek yürüyüverdim.
 • Sırtınızdan para kazanmaya çalışırlar, bir kez uğradınız mı depreme.

* Tek kelimelik bazı zarflar ek aldıklarında zarf olmaktan çıkar, zarf tümleci oluşturmazlar.

 • Yarın benimle gelir misin? (zarf)
 • Yarını bekleyemem. (isim)
 • İçeri>içeriye,
 • dışarı>dışarıya,
 • aşağı>aşağıya

Edatlarla kurulanlar (edat tümleçleri ya da edatlı tümleçler)

“ile”

 • Ankara’ya uçakla giderler. (vasıta)
 • Bizi boş vaatlerle kandırdılar. (araç)
 • Hasan yaşlı annesiyle oturuyordu. (beraberlik)
 • Arabanın gürültüsüyle irkildi. (neden)
 • Öfkeyle kalkan zararla oturur. (nasıl, öfkeli ve zararlı)
 • Sevinçle boynuma sarıldı. (nasıl, sevinçli bir hâlde)

“-E kadar”

 • Dershaneye kadar gidelim.
 • Akşama kadar çalıştık.

“için”

 • Çalışmak için başvurdu. (amacıyla, başvurunun amacı, sebebi)
 • Sınavı kazanmak için çalışmak gerekir.(sınavı kazanmanın şartı)
 • Sıkıldığı için dışarı çıktı. (neden, dışarıya çıkmanın sebebi)
 • Bu ayakkabıyı babam için aldım (özgülük)
 • Bu iş için kaç lira ödedin? (karşılık)
 • Senin için sorun yok tabi. (görelik)
 • Bizim için ne diyorlar? (hakkımızda)
 • Sizin için üç kişilik yer ayrıldı.  (aitlik)

“üzere, üzre”

 • Sorunu halletmek üzere gidiyorum. (amaç, için)
 • On dakika konuşmak üzere kürsüye çıktı. (için, amaç)

“-E göre”

 • Başbakana göre enflâsyon düşük. (açısından)
 • Ayağını yorganına göre uzat. (bakarak, ölçüsünde, uygunluk, kadar)
 • Allah dağına göre kış verir. (uygunluk)
 • Anlatılanlara göre ikisi de suçluymuş.  (bakılırsa, yönünden)
 • Siz bana göre daha gençsiniz. (karşılaştırma)
 • Kemal, Hasan’a göre daha uzundu. (karşılaştırma)
 • Bana göre ayakkabınız var mı? (uygunluk)

“karşı”

 • Edebiyata karşı ilgim vardı. (hakkında, yönelik)
 • Denize karşı bir balkonu var. (yönelik)

“diye”

 • Terfi edeyim diye yağcılık yapıyor. (amaç)
 • Yağmur yağıyor diye dışarı çıkmadı. (neden)

“doğru”

 • Ormana doğru yürüdük.
 • Bana doğru bakıyor.

“dolayı, ötürü”

 • Zayıflıktan dolayı sık sık hastalanıyor.
 • Çalışmadığından ötürü canı sıkılıyor.

“-den” ekiyle de aynı anlam sağlanır.

 • Sıkıldığımdan dışarı çıktım.

“karşın, rağmen “

 • Çok uğraşmama karşın başaramadım.
 • Tanımamasına rağmen onu takdir ediyordu.

“beri”

 • Dün akşamdan beri görülmedi.
 • Okuldan beri hiç susmadı.
 • Yıllardan beri bu köyde yaşamaktalar.
 • Kar, sabahtan beri yağıyor.

“yalnız”

 • Cebinde yalnız yol parası vardı. » (sadece, edat)
 • Beni yalnız sen anlarsın. » (sadece, bir tek)

“ancak”

 • Seni ancak ebediyyetler eder istiab » (sadece)
 • Onu ancak para ilgilendirir. » (sadece, bir tek);
 • Bu işten ancak Hasan Usta anlar. » (sadece)
 • Bu kömür ancak üç ay yeter. » (en fazla, olsa olsa)
 • Sabah çıktılarsa akşama ancak gelirler. » (belki, ihtimal)

Zarf Tümleci Sayısı

Bir cümlede aynı veya farkı türden birkaç tane zarf tümleci bulunabilir. Zaman zarfı genellikle diğer zarf çeşitlerinin önünde, miktar zarfı da yüklemden önce kullanılır.

 • Kızılay’a indiğim zamankalabalığa takılmamak için insanlar arasından hızla ilerlerim.
 • Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
 • Eski Şîrâz’ı hayal ettiren ahengiyle.”  (YKB)
 • Çocukları ilk gördüğünde çok sevinmişti.

Ayrıca bakınız ⇒

CÜMLENİN ÖGELERİ

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu