Tahsin Nahit

Tahsin Nahit Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Tahsin Nahit (D: 1887, İstanbul – Ö: 12 Mayıs 1919, İstanbul) Şair, yazar.

Tahsin Nahit

Tahsin Nahit 1887 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi, bir süre Hukuk Mektebi’ne devam etti. Galatasaray Spor Kulübü kurucu üyelerinden. Yazar ve çevirmen Mina Urgan‘ın babasıdır.

I.Dünya Savaşı (1914-1918) yıllarında İaşe Müfettişliğinde bulundu. İlk şiirleri Selanik’te çıkan Çocuk Bahçesi dergisinde “T. Nahite” adıyla yayımlandı (1905). Aşiyan’da yayımlanan “Ben, Rûh-ı mağdur, Şiirlerim İçin, Serab-ı müstakbel, Yaz Gecesi” gibi manzumeleri ile tanındı. “Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak şöhret kazandı. Şiirlerinde Ahmet Haşim etkisi görülür. Son şiirleri Şair (1918) ve Nedim (1919) mecmualarında yayımlanmıştır.

Tiyatro ile yakından ilgilenen Tahsin Nahit bu alanda Şahabettin Süleyman‘ın etkisi altındadır, onu üstadı olarak niteler. Batı ‘da olduğu gibi birden çok yazarın birlikte çalışması sonucu meydana getirilen ortak eserlerin ilk örneklerini bizde tiyatro alanında Tahsin Nahit vermiştir. 1908 meşrutiyetinden sonra Fecr-i Ati’nin kadın yazarlarından Ruhsan Nevvare ile yazmış oldukları üç perdelik Jön Türk (1908) piyesi dikkat çekmiştir. Ruhsan Nevvare ile Aşkımız (1907) ve Sanatkârlar isimli basılmamış birer perdelik iki komedisi daha bulunmaktadır. Tahsin Nahit, Şahabettin Süleyman ile de ortak eserler vermiştir. Bu piyeslerin içinde en önemlisi zamanın modasına uyularak yazılan Kösem Sultan (1910) isimli tarihi piyestir. Diğer piyesi ise “Ben Başka” adını taşır. Ayrıca bu iki yazarın birlikte yazdıkları başka oyunların olduğu da söylenir.

Tahsin Nahit’i asıl tanıtan eseri Henry Kıstemaeckers ve Eugene Delard’ın La Rivale adlı dört perdelik oyunundan yaptığı üç perdelik adaptesi “Rakibe“dir. Adapte yapmanın ciddi bir iş olduğunu ileri süren Tahsin Nahit’e göre bu tür eserlerde “milli koku” önemlidir. Rakibe, 16 Haziran 1919’da oynandığı zaman çok başarılı sayılmıştır.

Tahsin Nahit sayısı az da olsa Âti ve Servet-i Fünûn mecmualarında tiyatro eleştirileri de yazmıştır.

1919 yılında (32 yaşında) vefat eden, edebiyat çevrelerinde hassas ve dürüst biri olarak tanınan şairin mezarı Büyükada’dadır.

Nahsin Nahit’in Eserleri:

Şiir:

Şiirlerini önce “Sisler ve Hisler” ile “Kırlar ve Denizler” adları altında iki cilt halinde toplanmışken daha sonra “Rûh-ı bîkayd” adı altında yayımlamıştır. (1910).

Tiyatro:

 • Hicranlar (1908),
 • Firar (1910),
 • Jön Türk (R.Nevvare ile, 1908),
 • Aşkımız (R.Nevvare: ile, 1907),
 • Sanatkârlar (R.Nevvare ile, 1908),
 • Kösem Sultan (1910), (Şahabeddin Süleyman ile birlikte)
 • Ben Başka (1911),
 • Osman-ı Sani,
 • Sanatkâr,
 • Talâk,
 • Bir Mücadele-i Hissiye,
 • Kırık Mahfaza.

Adapteler (Uyarlamalar):

 • Rakibe (H.Kıstemaeckers-E. Delard),
 • Bir Çiçek Bir Böcek (Robert de Flers, Gaston de Gaillavet, Etienne Rene’nin birlikte yazdıkları “La Belle avanture”den, 1917),
 • Akortacı (M.Thieery’nin L’accordeur’undan),
 • Bursalı Hâle (La tante d’Honfleur’den).

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu