Zarf-Fiil (Bağ-Fiil, Ulaç)

Zarf-Fiil (Bağ-Fiil, Bağ-Eylem, Ulaç) Nedir? Zarf-Fiil Grupları

Zarf-Fiil (Bağ-Fiil, Bağ-Eylem, Ulaç):

Zarf-fiiller eylemlerden;

 • -ip, (-ıp, -up, -üp),
 • -arak (-erek),
 • -madan (-meden),
 • -maksızın (-meksizin),
 • -dıkça (-dikçe, -tıkça, -tikçe),
 • -ınca (-ince),
 • -alı (-eli),
 • -ken,
 • -a ( … -a … -a),
 • … -r … -maz ( … -r … -mez),
 • -asıya (-esiye),
 • -casına (-cesine)…”

ekleriyle türetilip zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Cümleleri zaman veya durum yönüyle tamamlar.

 • Apartmanın merdivenlerini koşarak çıktık.

Bu cümlede, “koş-” eylemi, “-arak” ekini alarak “çık-” eyleminin nasıl yapıldığını belirttiği için belirteç görevindedir. Ayrıca eylem olumsuzluk ekini (-me) de alabildiği için bağ-fiildir.

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcükler bağ-fiildir ve bunların cümleye kattığı anlamlar karşılarında verilmiştir.

» -a, -e (…-a …-a, …-e …-e)

 • Köy yolunda çamurlara bata çıka ilerliyoruz. (durum)
 • Hastanın başında nöbetleşe bekliyoruz. (durum)
 • Bugün dersimiz bire on kala bitiyor. (zaman)
 • Uçağımız sekizi çeyrek geçe kalkacak. (zaman)

» -ip, (-ıp, -up, -üp)

 • Masadan kalkıp yanımıza geldi. (durum)
 • Yaşlı kadın durup durup ağlıyordu. (durum)

» -arak (-erek)

 • İki çocuk gülerek bize bakıyordu. (durum)
 • Ağacın dalı çatırdayarak kırıldı. (durum)

» -madan (-meden)

 • Akşam olmadan işlerimizi bitirdik. (zaman)
 • Hiçbir yere uğramadan buraya gelin. (durum)

» -maksızın (-meksizin)

 • Bu işte karşılık beklemeksizin çalışıyordu. (durum)
 • Bu zor durumda hiç düşünmeksizin karar verdi, (durum)

» -dikçe (-dıkça, -tıkça, -tikçe)

 • Arabamız ilerledikçe köyleri bir bir geçiyoruz. (zaman)
 • Okulumu gördükçe çocukluğum aklıma gelir. (zaman)

» -ince (-ınca)

 • Zil çalınca hepimiz dışarı çıktık. (zaman)
 • Film başlayınca bütün seyirciler sustu. (zaman)

» -alı (-eli)

 • Ben köyden çıkalı yirmi yıl oldu. (zaman)
 • Baraj yapılalı tarlalarımız daha iyi sulanıyor. (zaman)

» -ken

 • Durakta beklerken o da yanıma geldi. (zaman)
 • Merdivenleri çıkarken birden ayağım kaydı. (zaman)

» -r …-mez (…-r …-maz)

 • İzmir’e varır varmaz sizi ararım. (zaman)
 • Sen de hep bilir bilmez konuşuyorsun. (durum)

» -asıya (-esiye)

 • İşleri yetiştirmek için ölesiye çalışıyordu. (durum)
 • Sevdiği yemeklerden doyasıya yerdi. (durum)

» -casına (-cesine)

 • Olayı, sanki tekrar yaşarcasına anlatıyordu. (durum)
 • Her şeyi anlamışçasına yüzümüze baktı. (durum)

Dikkat!

» Bazı sözcükler bağ-fiil eki almış görünse de bağ-fiil olmayabilir.

 • Burada kimseyle tartışmadan çalışmalısın. (zarf-fiil)
 • Bu tartışma-dan bir sonuç çıkmayacağı ortada. (isim)

Birinci cümlede “tartışmadan” sözcüğü “tartış-” eylemine getirilen “-madan” ekiyle yapılan ve eylemin nasıl yapılacağını bildiren bağ-fiildir. İkincide ise “tartışma” adına “-den” hal eki getirilmiştir.

» Aşağıdaki cümlelerde, şekilce bağ-fiile benzeyen ama fiilimsi olmayan sözcükler koyu yazılmıştır.

 • İki sporcu son yarışmadan çekildi. (ad)
 • Olay yerine hemen bir ekip gönderdik. (ad)
 • Bahçeye derince bir kuyu kazdılar. (sıfat)

» Zarf-fiil eklerinden “-ken” ad soylu sözcüklere de eklenebilir. O zaman, eklendiği sözcük zarf olur; ama fiilimsi (eylemsi) olmaz.

 • Ben dışarı çıkarken o içeri girdi. (zarf-fiil)
 • Otobüsteyken birden telefonum çaldı.
 • Ben dersteyken annem müdürle görüşmüş.

Bu cümlelerin birincisinde “çık-” eylemine gelen “-ken” eki zarf-fiil oluştururken, ikincisinde “otobüs” ismine, üçüncüsünde “ders” ismine geldiği için zarf-fiil oluşturmamıştır.

ZARF-FİİL GRUPLARI

Bir zarf-fiil ve bu zarf-fiile bağlı unsur veya unsurlardan kurulan kelime gruplarına zarf-fiil grubu denir.

Grubun ana unsuru zarf-fiildir ve sonda bulunur. Cümleler öğelerine ayrılırken zarf-fiil ve ondan önce gelen ve ona bağlı olan kelimeler ayrılmazlar.

Zarf-fiil, grupta yüklem görevindedir. Vurgu, zarf-fiilden önceki unsurdadır.

» Zarf-fiilden önce gelen kelimeler, cümlede olduğu gibi, özne, nesne, zarf tümleci ve dolaylı tümleç olarak adlandırılırlar. Bu yüzden zarf-fiillerle ve zarf-fiil gruplarıyla birleşik cümleler yapılır.

 • Son gülün karşısında / son bülbül / ah ederken
  Dolaylı tümleç        özne                 yüklem
 • Bu yaman dağların hayalini / hatırımdan / silince
  Nesne                                     dolaylı tümleç       yüklem
 • Kanatlarını açan kocaman bir kartal gibi / kollarını / açarak
  Edat tümleci                                                    nesne        yüklem
 • Pembe hayaller / kura kura
  Nesne                     yüklem

» Hâl ekleriyle çekime girmiş bazı sıfat-fiiller, cümlede zarf görevi yaparlar. Bunlar da birer zarf-fiil grubudur.

 • Müzik başladığında / bütün salon bir sessizliğe gömüldü.
 • Sudur, akar / kendi bildiğince.
 • Pencere, en iyisi pencere
  Geçen kuşları görürsün hiç olmazsa
  Dört duvarı göreceğine. (Orhan Veli)

» “-r, -mez”, “-di mi”, “-di, -eli” ile kurulan gruplar da birer zarf-fiil grubudur.

 • Bir pırıltı gördü mü / gözleri hemen dalıyor.
 • Ben bu gurbet ele düştüm düşeli
  Her gün biraz daha süzülmekteyim.
 • Çamlıca’nın bu asıl çevresine girer girmez, artık eniştemizin köşkünün tılsımlı duygularını tatmaya koyulurduk.

» Bu grup, kelime grubu ve cümle içinde zarf olarak kullanılır.

 • Bahar geleli / kargalar sınırsız bir neşe içinde.
 • Dargınlığını unutup / onunla barışmak istiyor.
 • Yokuşu çıkar çıkmaz, /  kurumuş başak tarlalarıyla karşılaştık.
 • Kardan, yağmurdan, rüzgârdan sora sora /
  Bir yol bulup / giderdim anılara.

» Zarf-fiil grubu yüklem olarak da kullanılabilir.

 • Âlemde gündüz gönlümüze işkencedir
  Bence bayram ufukta gün bitincedir. (Cahit Sıtkı Tarancı)

Ayrıca bakınız:

Fiilimsiler
a) İsim-fiiller (Ad-Eylem)
b) Sıfat-Fiiller (Ortaç)
c) Zarf-Fiiller (Bağ-Fiil, Ulaç)

SÖZCÜK TÜRLERİ:

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu