Şükrü Elçin

Şükrü Elçin Kimdir? Hayatı, Eserleri

Prof. Dr. Şükrü Elçin (D: 23 Eylül 1912, Florina, Rumeli – Ö: 27 Ekim 2008, Ankara) Araştırmacı ve yazar.

Şükrü Elçin

Şükrü Elçin, İzmir Erkek Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1939 yılında bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi’nde kurduğu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1982’de emekli oldu.

Yıllarca Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanlığı yaptı. “Türk Kültürü” dergisini önce yazı işleri müdürü olarak daha sonra imtiyaz sahibi olarak yayımladı.

Halk edebiyatı, halk bilimi (folklor) alanında yaptığı araştırmalarla tanındı.

Halk Edebiyatı‘na Giriş” adlı kitabı dolayısıyla 1984’te kendisine Türkiye İş Bankası tarafından Halk Bilim Büyük Ödülü verildi.

Şükrü Elçin’in Eserleri

 • Şâir Bozuntuları, (Şiirler)(Niyazi Hicrân-Damla ile birlikte), Hâfız Ali Matbaası, İzmir, 1932, 24 s. Yirmidört (Şiirler), Kültür Basımevi, İstanbul, 1944, 31 s.
 • Adalara Destanlar (Şiirler), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1978, 43 s. (İkinci defa basılmıştır)
 • Hikâyeler (Antoloji, Ali Gündüz Akıncı ile birlikte) MEB Köy Kitaplığı, 6, Millî Eğitim Basımevi, 1949, 74 s.
 • Deli Dumrul (Turhan Oğuzkan ile birlikte), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1964, 21 s. (Resimli)
 • Kerem ile Aslı Hikâyesi (Doktora tezi), Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 1949, VII-I+128 s.
 • Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu), (Doçentlik tezi) Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Seri IV, Sayı: A.1, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1964, 83 s. (Üçüncü defa basılmıştır)
 • Türk Bilmeceleri, Devlet Kitapları, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970. VII+90 s. (Üçüncü defa basılmıştır)
 • Çocuklarımıza Şiirler, (Antoloji), Türk Kadınları Kültür Derneği Yayını, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1974, 172 s. (Üçüncü defa basılmıştır)
 • Halk Edebiyatı (Eğitim Enstitüleri II. Sınıf), Hacettepe Vakıfları Kuruluşları Teksis Limited Şti. Basımevi, Ankara, 1977, 92 s.
 • Halk Edebiyatı Araştırmaları, Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yay., Halk Edebiyatı Dizisi: 3, DSİ Basım ve Foto-Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, Ankara, 1977, V-367 s. (Üçüncü defa basılmıştır)
 • Türkçülük ve Milliyetçilik, Türk Kadınları Kültür Derneği Yayını, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1978, 23 s.
 • Halk Edebiyatına Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları: 365, Türk Halk Kültürü Eserleri Dizisi:10, Emel Matbaacılık Sanayi, Ankara, 1981, IV+810 s. (Üçüncü defa basılmıştır)
 • Gevherî Divânı, (İnceleme, Metin, Dizin, Bibliyografya), Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 56, Halk Edebiyatı Dizisi:9, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984, 723 s. (İkinci defa basılmıştır)
 • Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:78, Seri IV, Sayı: A.23, Sevinç Matbaası, Ankara, 1988, VIII-279 s.
 • Ali Ufkî- Hayatı ve Mecmûa-ı Sâz ü Söz, (Tıpkı basım), Kültür Bakanlığı Musiki Eserleri:1, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1976, (Büyük boy) XXVII+328 s. (İkinci defa basılmıştır)
 • Ölümünün Yirmibeşinci Yılında Yahya Kemal Beyatlı, (Muhtar Tevfikoğlu ve Sadık K. Tural ile birlikte), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 53, Seri III, Sayı:A.14, Aslımlar Matbaası, Ankara, 1983, 295 s.
 • Şiirle Selâm (Antoloji), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:59, Seri IV, Sayı: A.15, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984, 208 s. (İkinci defa basılmıştır)
 • Folklor ve Halk Edebiyatının Millî Birliğin Oluşmasındaki Rolü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1986, 52 s.
 • Gevherî, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 821, Türk Büyükleri Dizisi: 49, Aslımlar Matbaası, Ankara, 1987, VI+146 s.
 • Âşık Ömer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:826, Türk Büyükleri Dizisi:54, Gaye Matbaası, Ankara, 1987, IV+123 s.
 • Yeni Türk Nesri Antolojisi (Muhtar Tevfikoğlu ile beraber), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Kültür Eserleri Dizisi: 97, Ankara, 1987, VIII+741 s.
 • Türkiye Türkçesinde Ağıtlar, (Antoloji) Kültür Bakanlığı Yayınları:1197, Gençlik ve Halk Kitapları Dizisi:49, DSİ Matbaası, Ankara, 1990, VIII+239 s.
 • Türkiye Türkçesinde Maniler, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları:115, Seri IV, Sayı: A.32, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1990, 194 s.
 • Halk Şiiri Antolojisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:1008, Gençlik ve Halk Kitapları Dizisi: 89, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1988, VI+270 s.
 • Yurt Duyguları (Antoloji), Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yayınları:114, Seri IV, Sayı: A.31, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1990, 174 s.
 • Türk Edebiyatında Tabiat, Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara, 1992.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu