Halk Şairi Armutlu

Halk Şairi Armutlu Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri, Özellikleri

Halk Şairi Armutlu

Armutlu, 16. yüzyıl halk şairidir. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmiyor. Asker şairlerdendir. I. Ahmet devrinin ünlü denizcisi Murad Reis’in yanında bulunmuştur. Şiirlerinde gazaları konu edinmiştir. Devrinde ilgi gören, sevilip sayılan bir şairdir. Dili sade, söyleyişi durudur.

Şiirlerinden Örnekler

Destan

Murad Reis geldi gülbank çektirdi
Dîn-(İ)slâm sancağın diktüğü vaktin
Padişah uğruna niyyet eyledi
Çıkıp Cezayir’den gitdüği vaktin

Gâziler ceng için gördü yarağı
Doymaz muhannedin buna yüreği
Hep kâfirler koyuverdi küreği
Yezidler gelüp kıçtan çatduğu vaktin

Murad Reis eydür zâhir bâtında
Ya Rab hâcetim kabul eyle katında
Gök duman içinde kaldık tütünde
Kâfir baş topun atduğu vaktin

Yiğit yengil hep küreğe yapışdı
Kıçdan top otuna odlar erişti
Muhammed’in şefaati yetişti
Gemi yandı deyüp gördüği vaktin

Armudlu eydür: Bu Sultanım hakla
Hemen yezidlerin fendi top ile
Alarga ettirdik tüfek ok ile
Beş pâre kadırga çatduğu vaktin

Destan

Murad Reyis eydür hey gaziler hazır olun vaktinize
Hazreti Ali Düldül’e bindügi günlerdir bugün
El ayak hurdehâş olub şehid olur gaziler
Analar oğul deyüb andugı günlerdir bugün

Gün dogmadın rast geldin ol yezidi pusıda
Ümidimiz budur Hak’dan kılıç arşa asıla
Döğüşelim ey gaziler nice başlar kesile
Ulu kuşlar leşlere doydugı günlerdir bugün

Bu imiş korsan gemisi Mısır’ın yolını kesen
Kerbelâ’de şehid oldı İmam Hüseyin Hasan
Aldın kâfirin gemisin şükür geldin sag esen
Cezâyirlü şen olub geldügi günlerdir bugün

Armutlu eydür ey gaziler boyanmış kızıl kana
Kendüngüze magrur olmang dünya fenâdır fenâ
Derya yüzinde hûriler ceng ider bâd-ı sabâ
Muhammed mu’cizâtı indugi günlerdir bugün

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu