16.Yüzyıl Halk Şiiri ve Şairleri

16.Yüzyıl Halk Şiiri ve Ozanları/ Şairleri

Bu yüzyılda günüzmüze kadar fazla şiiri ulaşmayan pek çok âşık yetişmiştir. XVI. yüzyıl âşıklarının hayatları hakkında fazla bir bilgimiz yoktur. Tamamına yakını ordu (asker kökenli) şairidir.

Halk_Ozanlari_SairleriBu yüzyılda yetişen âşıklar büyük ölçüde ordu şairi olup şiirlerinde genellikle kahramanlık konusunu işlemişlerdir. XVI. yüzyılda ozan ve bahşi kelimelerinin yerini âşık, kopuzun yerini de bağlama alır. Yine bu yüzyılın âşıklarının hayatları hakkında hemen hemen elimizde hiçbir bilgi yoktur. Bilgiler eldeki şiirlerden ve tarihî olaylardan çıkarılmaktadır. Bu da tarih olaylarıyla âşık şiirinin çok yakın bir ilişkisi olduğunu göstermektedir.

Dönemin en önemli özeliklerinden birisi de divan şairlerinin hece veznine ilgili göstermeleridir. Sözünü ettiğimiz şairlerden biri Mealî’dir. Divan şairi Meali, 15 dörtlükten oluşan destanında 1511 yılındaki bir olayı dile getirmiştir. Şiirde düşman öncü birliklerinin Antalya’ya kadar gelmesinden söz edilmektedir.

Detaylı bilgi için ayrıca bakınız -> Yüzyıllara Göre Âşık Şiiri Ve Önemli Temsilcileri