16.Yüzyıl Halk Şairleri

  • 16.Yüzyıl Halk Şiiri ve Ozanları/ Şairleri 16. yüzyılda, şiirleri günümüze kadar fazla ulaşmayan pek çok âşık yetişmiştir. Bu yüzyıl âşıklarının hayatları hakkında fazla bir bilgimiz yoktur. Tamamına yakını ordu (asker kökenli) şairidir. Ahmetoğlu, Armutlu, Âşık Kerem, Bahşî, Bahşîoğlu, Çırpanlı, Dalışman, Geda Muslî, Hayalî, Hızıroğlu, Karaoğlan, Karacaoğlan, Köroğlu, Kul Çulha, Kul…

Başa dön tuşu