Etiket: 16.Yüzyıl Halk Şairleri

Kimdir?

16.Yüzyıl Halk Şiiri ve Şairleri

16.Yüzyıl Halk Şiiri ve Ozanları/ Şairleri Bu yüzyılda günüzmüze kadar fazla şiiri ulaşmayan pek çok âşık yetişmiştir. XVI. yüzyıl âşıklarının hayatları hakkında fazla bir bilgimiz yoktur. Tamamına yakını ordu (asker …