Yakın Anlam

Yakın anlam: Bir sözcükle eşanlamda olmayan, fakat anlam bakımından ona yakın, onu çağrıştıran sözcük ya da sözcüklerin kazandırdığı farklı anlamlardır.

Örnekler:

bıkmak/usanmak/bezmek/;

yollamak/göndermek;

bezemek/süslemek;

hoplamak/zıplamak;

alçalmak/inmek;

ağmak/yükselmek;

üzüntü/elem/keder;

çalışmak/çabalamak/koşuşturmak;

çile çekmek/zahmet çekmek/eziyet çekmek;

yola çıkmak/yola düşmek/yola koyulmak;

kaçmak/savuşmak/sıvışmak…

Kaynak: Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü/ Murat AKINCI