Mevlid

Mevlid Nedir? 

Mevlid nazım türünün kelime anlamı “bir kişinin doğumu, doğduğu yer, zaman” şeklindedir.

Hz. Muhammed’i doğumu ve doğumuyla meydana gelen hadiseler, hayatı, mucizeleri, ahlakı ve ölümü gibi çeşitli yönlerden anlatan eserdir.

Mevlid türü eserlerin kaynağı Arap edebiyatındaki siyerlere dayanmaktadır.

Mevlid türündeki ilk manzumelere Ahmedi’nin İskender-name adlı eserinde rastlanmaktadır.

Türk edebiyatında mevlid türünün kaynaklara göre en bilinen ve ilk örneklerinden biri Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat adlı eseridir (XV. yy.). Mevlid türünde müstakil ilk eser olan Vesiletü’n Necat, mesnevi nazım biçimi ile yazılmıştır.

Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat adlı eserinde; Aşık Paşa’nın Garib-name’sinden Ahmedi’nin İskender-name’sinden ve Kadı Darir’in Siretü’n Nebi’sinden izler vardır. Vesiletü’n Necat, açık ve yalın bir Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmıştır.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu