Türk Dili ve Edebiyatı İlçe-Bölge Zümre Toplantı Tutanakları

Türk Dili ve Edebiyatı İlçe-Bölge Zümre Başkanları Toplantı Tutanakları

 2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem İlçe-Bölge Zümre Başkanları Toplantı Tutanağı (Not: En son tarihli 16 Eylül 2017, 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği‘nde yapılan değişikliklere göre yeniden düzenlenmiştir.) (Güncelleme: 12 Şubat 2018)

» 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi İlçe-Bölge Zümre Başkanları Senebaşı Toplantı Tutanağı
» 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi İlçe-Bölge Zümre Başkanları Senesonu Toplantı Tutanağı


Ayrıca bakınız->

» MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi – 25.08.2017

Not: Yukarıdaki Yönerge ile;

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 16 – (1) Bu yönerge ile KASIM 1999/2506 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

——————————

ZÜMRE TOPLANTI TAKVİMİ

MEB Zümre Toplantı Takvimi