Divan Edebiyatında Nazım Türleri

Divan Edebiyatında Konusuna Göre Nazım (Şiir) Türleri, Özellikleri, Örnekleri

Nazım türü, manzumenin konusuna ilişkin özelliği ifade eden bir kavramdır.

Nazım biçimi ile Nazım türü birbirinden farklı kavramlardır:

Nazım biçimi: Manzumenin şekilsel özellikleri (ölçü, kafiye, nazım birimi vb.)
Nazım türü: Manzumenin konusu.

Divan edebiyatında önemli nazım türleri şunlardır:

 1. Bahariyye, Bahariyyat, Nevruziyye
 2. Esmaü’l Hüsna
 3. Fahriyye
 4. Gaza-name (=Gazavat-name, Zafer-name, Fetih-name, Cenk-name, Şeh-name)
 5. Hicviyye
 6. Hilye ve Şemail
 7. Kıyafet-name
 8. Maktel
 9. Methiye
 10. Menakıbname – Vilayetname
 11. Mersiye
 12. Mevlid
 13. Miraciyye
 14. Muamma ve Lûgaz
 15. Münacat
 16. Naat
 17. Pend-name
 18. Saki-name
 19. Surname
 20. Şehrengiz

Ayrıca bakınız ⇒

Divan Edebiyatı

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu