Maktel Nedir?

Maktel Nedir?

Maktel, mersiye türünün özel bir biçimidir. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Kerbela vakasında şehit edilen başta Hz. Hüseyin olmak üzere Kerbela şehitlerini konu edinen metinlerdir.

Maktel türünün ilk örneği Arap edebiyatına aittir: Ebu Mihnet’in yazmış olduğu “Kitabu Makteli’l Hüseyin“.

Fars edebiyatında maktel türünün en başarılı örneği ise Kaşifi’ye aittir: “Ravzatü’ş Şüheda“.

Ravzatü’ş Şüheda, Türk edebiyatında birçok şair tarafından tercüme ve şerh edilmiştir. Gelibolulu Ali, Fuzuli, Lami bu eseri tercüme eden şairlerden sadece birkaçıdır.

Türk edebiyatındaki ilk maktel örneği, Kastamonulu Şadi’nin “Maktel-i Hüseyin” adlı mesnevisidir.

Türk edebiyatındaki en başarılı maktel örneği ise Fuzuli’ye aittir: Hadikatü’s Süeda.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu