Tefrişat

tefrişat
isim (tefri:şa:tı) eskimiş Arapça
1. isim Döşeme işleri

2. Döşemenin gerektirdiği bütün parçalar veya eşyanın tümü
“Görüyorum ki salonun tefrişatı henüz tamamlanmamış. Bütün koltuklar yerleştirildikten sonra tekrar geliriz.” – H. Taner