LGS 2020 Türkçe Soruları ve Cevapları

LGS (Liselere Giriş Sınavı) 2020 Türkçe Soruları ve Cevapları

LGS, 20 Haziran 2020 tarihinde sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda gerçekleşti.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında 8’nci sınıfta yaklaşık 1.8 milyon öğrenci var. LGS’ye yaklaşık 1.6 milyon öğrencinin girdiği düşünülmekte.

LGS 2020 sorularını ve cevaplarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Birinci oturum, 50 sözel sorusundan oluştu. Öğrencilere 75 dakika süre verildi.

I. OTURUM SÖZEL ALAN SORU DAĞILIMI:

Toplam Soru Sayısı: 50
Süre: 75 dakika

  • TÜRKÇE: 20 soru
  • T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: 10 soru
  • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: 10 soru
  • YABANCI DİL (İNGİLİZCE): 10 soru

İkinci oturum, 40 sayısal sorusundan oluştu. Öğrencilere 80 dakika süre verildi.

II. OTURUM SAYISAL ALAN SORU DAĞILIMI:

Toplam Soru Sayısı: 40
Süre: 80 dakika

  • MATEMATİK: 20 soru
  • FEN BİLİMLERİ: 20 soru

LGS sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek; öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Öğrenciler, sınav soru kitapçıklarını 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alabilecek.

MEB verilerine göre:

2020 LGS sonuçlarına göre Türkiye’deki 8. sınıf öğrencilerinin ders başarı ortalamaları:

▪️Fen Bilimleri = %39
▪️Matematik = %13
▪️Türkçe = %37
▪️İnkılap Tarihi = %38
▪️Yabancı Dil = %25
▪️Din Kültürü = %54

 

LGS 20 Haziran 2020 SINAV SORULARI İNDİR

İNDİR ⇒ LGS 2020 SÖZEL BÖLÜM SORULARI

İNDİR ⇒ LGS 2020 SAYISAL BÖLÜM SORULARI 

MEB AÇIKLAMA:

“Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir. (MEB, 8 Nisan 2020)

Türkçe dersi için belirlenen konu, kazanım ve açıklamalar şöyle:

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 8. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.

b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.

T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.

Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.

T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Anlama

T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.8.3.13. Okuduklarını özetler.

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.

T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.

T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.

a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.

b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.

c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.

T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.

T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri itibarıyla karşılaştırılması sağlanır.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

a) Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan türleri üzerinde durulur.

b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.

T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

a) Çizgi roman ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.

b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.

T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.

T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.

Medya metinlerinin amaçlarının (kültür aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme, eğlendirme, ikna etme) belirlenmesi sağlanır.

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

T.8.4. YAZMA

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu