Yerli, yerlilik, yerel, mahalli nedir?

yerli:
sıfat
1. sıfat Taşınamayan, başka yere götürülemeyen
“Yerli dolap. Yerli sedir.”

2. Yurt içinde yapılan veya bir yurdun kendine özgü niteliklerini taşıyan
“Yerli halıları gördüm, koyu sıcak kırmızılarla diri maviler ağır basıyordu.” – B. R. Eyuboğlu

3. Belli bir bölgede yetişen, otokton
“Yerli muz. Yerli meyve.”
4. Bir yerin ilk sakini olan, otokton

5. Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan
“Daha önceki gidişinde kendini yerli halka sevdirmişti.” – E. C. Güney

6. Amerika, Avustralya ve Afrika’nın uygarlıktan uzak, ilkel biçimde yaşayan kimi halklarına verilen ad.

TDK Güncel Sözlük
————————

yerel:
1. sıfat Yöresel

2. gök bilimi Gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere göre tanımlanan

3. tıp (***) Sınırlı bir yerle ilgili olan, lokal

Birleşik Sözler: yerel ağ, yerel korozyon, yerel radyo, yerel saat,
yerel televizyon, yerel yayın, yerel yönetim

yöresel
sıfat
1. sıfat Belli bir yöre ile ilgili, yerel, mahallî, mevzii, lokal

2. Belli bir yöreye özgü