Güzel Kompozisyon Nasıl Yazılır?

Güzel Kompozisyon Yazma Yolları

Kompozisyon Nedir?

– Kompozisyon, kökeni Fransızca olan bir kelimedir.

– Türkçe Sözlükteki anlamları: 1. Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi. 2. Öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı veya sözlü çalışma, tahrir, kitabet.

– Okul dilinde kompozisyon, Türkçe’nin anlatım olanaklarından en iyi şekilde yararlanmak için, düzenli olarak yapılan yazılı ve sözlü çalışmalardır.

– Kompozisyon çalışmaları, bize güzel konuşmanın ve yazmanın yollarını öğretir. Kompozisyon çalışmalarında başarılı olan bir öğrenci, yalnız Türkçe dersinde değil, öteki derslerde de başarılıdır.

Başarılı bir kompozisyon şu aşamalardan geçer:

1) Buluş: Anlatılacak konunun bütün ayrıntılarıyla zihinde canlandırılması, ya da toplanması,

2) Plân (tertip): Zihinde canlandırılan ya da toplanılan bilgilerin bir düşünsel sıraya konulması,

3) Anlatım: Planlanmış bilgilerin düzgün ve anlaşılır bir şekilde söylenmesi ya da yazılması.

Ayrıca, kompozisyonda başarı için şunlar da gereklidir:

Birlik: Ana düşünceden ayrılmamak.

Denge: Ana düşünce çevresinde sıralanan yardımcı düşüncelerin ana düşünce ile uygunluğunu sağlamak

Canlılık: Anlatımı ilgi uyandıracak ve sürükleyecek bir kıvraklığa ulaştırmak.

Kompozisyonla ilgili kuralları öğrendikten sonra hemen başarılı bir kompozisyon yazacağımızı söyleyemeyiz. Çünkü doğru ve güzel kompozisyon yazmak için çok deneme yapmak gerekiyor.

Ünlü yazar Anton Çehov, yazmaya yeni başlayanlara şunları öğütlüyor:

“Kötü yazdığınız için üzülmeyin. Olabildiğinizce çok yazın kötü de olsa yazın. Yaza yaza daha iyiye varacaksınız. Sade, yalın yazın. Gereksizi silip atın.”

Kompozisyon, seçilmiş bir konu üzerindeki duygu ve düşüncelerimizi planlı ve düzenli bir şekilde anlatmak demektir. Kompozisyonunuzu mutlaka gözden geçiriniz.

Kompozisyon
KOMPOZİSYONUNUZU GÖZDEN GEÇİRİNİZ:

Yazdığınız kompozisyonu, aşağıda belirtilen kurallara göre değerlendiriniz; yanlışlarınız varsa düzeltiniz.

 • Kompozisyon yazdığınız kâğıdın sağ, sol, alt, üst boşluklarını göze hoş görünecek şekilde bırakmalısınız.
 • Tarih atmayı unutmamalısınız.
 • Adınızı, sınıfınızı, şubenizi ve numaranızı yazınız.
 • Yazınız okunaklı ve düzgün olmalıdır; buna dikkat ediniz.
 • Paragraf başlarını 1-2 cm. içeriden başlatınız.
 • Satırlar arasında okumayı kolaylaştıracak şekilde aralıklar bırakınız.
 • Yazınıza işlediğiniz konuya uygun, ilgi çekici bir başlık koyunuz; başlıksız yazı olmaz.
 • Yazıdaki ana düşünceyi iyi vurgulayınız.
 • Örneklerden, özdeyişlerden, atasözlerinden ve deyimlerden yararlanınız.
 • Düşünceleriniz arasında bağlantı olmasına özen gösteriniz.
 • Noktalama işaretlerini doğru kullanınız.
 • Cümlelerde geçen sözcükler ve ekler, yazım kurallarına uygun olmalıdır.

Ayrıca bakınız:

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu