Pekiştirilmiş Benzetme

Pekiştirilmiş Teşbih (Benzetme ): Benzetme edatına yer verilmeyen benzetme.

Örnek:
Aşk bir şem-i ilâhîdir benem pervânesi
Şevk bir zencîrdir gönlüm anın dîvânesi    (Hayâlî)

(Aşk, ilahî bir mumdur. Onun etrafında dönen pervanesi, kelebeği de benim. Şevk
bir zincirdir, gönlüm de onun delisidir.)

Burada aşk ilâhî bir muma , şevk de zincire benzetilmiş; ancak benzetme edatı kullanılmamıştır.