Benzetme

  • Yaygın Benzetme Nedir? Özellikleri, Örnekleri Yaygın Benzetme: Benzetilenle kendisine benzetilen arasındaki birden fazla özelliğin anlatıldığı benzetmedir. Benzetilen ile kendisine benzetilen arasındaki benzerlikler aktarıldıktan sonra, temel benzerlik unsuru belirtilir. Örnek : Nevha I Feminin rengi aks edip tenine Yeni açmış güle misâl olmuş İn’itâfile bak ne âl olmuş, Serv-i sîmin safâlı…

  • Teşbih-i Beliğ Nedir? Örnekleri Özellikleri Uz Benzetme (Teşbih-i Beliğ): Yalnız benzetilen ve kendisine benzetilen unsurlarıyla yapılan, benzetme edatı ve benzetme yönüne yer verilmeyen benzetme. Örnek : Göz yaşı encümünü reh-ber edinmezse eğer Şeb-i gamda eremez âşık-ı güm-râh sana (Necâtî) (Yolunu şaşırmış âşık, eğer gözyaşı yıldızlarını kılavuz edinmezse, gam gecesinde sana…

  • Pekiştirilmiş Benzetme Nedir? Özellikleri, Örnekleri Pekiştirilmiş Teşbih (Benzetme ): Benzetme edatına yer verilmeyen benzetme. Örnek: Aşk bir şem-i ilâhîdir benem pervânesi Şevk bir zencîrdir gönlüm anın dîvânesi    (Hayâlî) (Aşk, ilahî bir mumdur. Onun etrafında dönen pervanesi, kelebeği de benim. Şevk bir zincirdir, gönlüm de onun delisidir.) Burada aşk ilâhî bir…

  • Kısaltılmış Benzetme Nedir? Özellikleri, Örnekleri Kısaltılmış Benzetme: Teşbihin dört unsurundan (Benzetilen, Kendisine benzetilen, Benzetme edatı, Benzetme yönü) benzetme yönünün söylenmediği benzetme. Örnek : Âb-gîne içinde mey gibidir Leb-i la’lin hayâli dilde müdâm Bâkî (Devamlı olarak gönülde kırmızı dudağının hayali billûr kadeh içindeki şarap gibidir.) Benzetilen : leb-i la’l Kendisine benzetilen…

  • Ayrıntılı Benzetme Nedir? Özellikleri, Örnekleri Ayrıntılı Benzetme: Her dört unsurun da bulunduğu benzetme. Tam benzetmede dört unsur bulunur: Benzetilen Kendisine Benzetme edatı Benzetme yönü: Örnek : Aktı gönlüm su gibi sen serv-i dil-cûdan yana Sen de mâyil ol revân ey serv akar sudan yana Zâtî (Gönlüm, su gibi gönlü çeken…

Başa dön tuşu