Etiket: Benzetme

Nedir?

Yaygın Benzetme

Yaygın Benzetme: Benzetilenle kendisine benzetilen arasındaki birden fazla özelliğin anlatıldığı benzetme. Benzetilen ile kendisine benzetilen arasındaki benzerlikler aktarıldıktan sonra, temel benzerlik unsuru belirtilir. Örnek : Nevha I Feminin rengi …
Nedir?

Teşbih-i Beliğ

Teşbih-i Beliğ Nedir? Örnekleri Özellikleri Uz Benzetme (Teşbih-i Beliğ): Yalnız benzetilen ve kendisine benzetilen unsurlarıyla yapılan, benzetme edatı ve benzetme yönüne yer verilmeyen benzetme. Örnek : Göz yaşı encümünü …
Nedir?

Pekiştirilmiş Benzetme

Pekiştirilmiş Teşbih (Benzetme ): Benzetme edatına yer verilmeyen benzetme. Örnek: Aşk bir şem-i ilâhîdir benem pervânesi Şevk bir zencîrdir gönlüm anın dîvânesi    (Hayâlî) (Aşk, ilahî bir mumdur. Onun etrafında …
Nedir?

Kısaltılmış Benzetme

Kısaltılmış Benzetme: Teşbihin dört unsurundan (Benzetilen, Kendisine benzetilen, Benzetme edatı, Benzetme yönü) benzetme yönünün söylenmediği benzetme. Örnek : Âb-gîne içinde mey gibidir Leb-i la’lin hayâli dilde müdâm Bâkî (Devamlı …
Nedir?

Ayrıntılı Benzetme

Ayrıntılı Benzetme: Her dört unsurun da bulunduğu benzetme. Tam benzetmede dört unsur bulunur: Benzetilen Kendisine Benzetme edatı Benzetme yönü: Örnek : Aktı gönlüm su gibi sen serv-i dil-cûdan yana …