Sinan Ümmi

Sinan Ümmi Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri 

Sinan Ümmî’nin asıl adı Yûsuf Sinan’dır. Daha çok Sinan Ümmî adıyla tanınır. Ünlü mutasavvıf-şair Niyazî-i Mısri‘nin şeyhidir. Halvetiye tarikatının Yiğitbaşı koluna mensuptur. Şeyhi Eroğlu Nuri, 1604 tarihinde vefat ettiğine göre, muhtemelen bu tarihten 35-40 yıl önce doğmuş olabileceği düşünülebilir. Dinî ve tasavvufî muhtevalı şiirlerinde, bazen Sinan Ümmî, bazen de Ümmî Sinan mahlasını kullandığı için, şiirlerinden bir kısmı daha önce yaşamış olan Ümmî Sinan’ın şiirleriyle karışmıştır.

Sinan Ümmî, şeyhi Eroğlu Nuri’nin vefatı üzerine hilâfet makamına geçer. Bunu bir şiirinde şöyle dile getirir;

“Ümmî Sinan aydur Eroğlu derler
Ismüne şeyhimin iller içinde”

Sinan Ümmî’nin bilinen iki eserinden biri Divân’ıdır. Divân’ının içinde iki yüze yakın şiiri vardır. Sinan Ümmî’nin divanı Yalvaçlı Çokunzâde Şeyh Süleyman Efendi tarafından da yayımlanmıştır. Aynı eser, daha sonra bazı seçmeler yapılarak yeni harflerle de yayımlandı. Osmanlı Müellifleri’nde Kutbü’l-Meani adlı başka bir eserinden de bahsedilmekteyse de böyle bir eser henüz ele geçmemiştir. Dili oldukça sade olan Sinan Ümmî’nin hece ve aruzla yazdığı şiirlerinde sanat gayesinden çok, halkı irşat esasından hareket ettiği görülmektedir.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu