Ahmet Caferoğlu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ahmet Caferoğlu Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ahmet Caferoğlu, Dilbilimci ve yazar (d. Gence/Azerbaycan 1889 – ö. İstanbul 1975).

Ahmet Caferoğlu

Ortaöğrenimini Semerkand (1908) ve Gence’de yaptı (1809-16). Kiev Yüksek Ti­caret Okulu’nda üç sömestr okuduktan sonra Gence’ye dönerek Azerbaycan bağımsızlık hare­ketine katıldı, bu arada Bakü Üniversitesi Türk Bilim Bölümü’ne bir sömestr devam etti (1919).

ahmet_cagferogluSovyetlerin Azerbaycan’a girmeleri üzerine İstan­bul’a geldi (1920), Edebiyat Fakültesi’ni bitirerek (1924) önce İlahiyat Fa­kültesi kütüphanesine me­mur, sonra da İÜ Türki­yat Enstitüsü’ne asistan oldu (1925). Alman hükü­metinin bursuyla Berlin ve Breslau üniversitele­rinde Türkoloji üzerinde çalıştı (1926-1929), doktora yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü, İstanbul Üniversitesi Edebiya Fakül­tesi Türk Dili Tarihi doçentliğine getirildi, pro­fesör oldu (1938).

400’ün üzerinde makale ve kitabı olan Ahmet Caferoğlu, Türk dilinin çok çeşitli alan­larında çalışmış, ele aldığı her konuda ilgi çekici eserler vermiş büyük bir bilginimizdi. Türk dili tarihi, eski Türk şiveleri, Türk onomastiği, Anadolu ağızları, Azerbaycan dili ve edebiyatı gibi konularda yaptığı çalışma­larla uluslararası bir üne sahipti.

Ahmet Caferoğlu Eserleri

 • Kitab al-İdrak il-lisan al-Etrak (Abu Hay­van, 1931),
 • Türk Lisanı Tarihi Dersleri Tat­bikat Nümuneleri (1932),
 • Türklerde Latin Hurufatı Meselesi (1933),
 • İlk Türk Dilcisi Kaşgarlı Mahmut (1938),
 • Azeri Türk Haya­tında: Batıl İtikatlar (1939),
 • Anadolu Dia­lektolojisi Üzerine Malzeme (I. C. 1940; II. c., oyunlar, tekerlemeler, yanıltmaçlar ve oyun ıstılahları, 1941),
 • Doğu İllerimiz Ağız­lanndan Toplamalar, I (1942),
 • Anadolu A­ğızlarından Toplamalar (1943),
 • Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar (1944),
 • Güneydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplama­lar (1945),
 • Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar (1946),
 • Orta Anadolu Ağızların­dan Derlemeler (1948),
 • Anadolu İlleri Ağız­larından Derlemeler ( 1951),
 • Türk Dili Tarihi (I. cilt 1958; II.cilt 1964),
 • Eski Uygur Türk­çesi Sözlüğü.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu