Karma Tamlama

Karma Tamlama Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Karma tamlamanın özelliği şudur: Bir isim tamlamasının tamlayanının, tamlananının veya her ikisinin birden bir sıfat tarafından nitelenmesi ya da belirtilmesi. Başka bir deyişle; tamlayan, tamlanan ya da her ikisi birden sıfat tamlamasıdır. İsim ve sıfat tamlamalarının iç içe girmesiyle oluşan bir tamlamadır.

Karma Tamlama Örnekleri

  • ıssız sokakların hüznü
  • buraların eski hâli
  • yorgun köylülerin nasırlı elleri
  • yeni eğitim-öğretim yılı
  • bebeğin tatlı gülüşü
  • büyük köşkün bahçesi
  • çalışkan öğrencinin karnesi

İsim (Ad) Tamlamaları

1) Belirtili İsim (Ad) Tamlaması
2) Belirtisiz İsim (Ad) Tamlaması
3) Zincirleme İsim (Ad) Tamlaması
4) Takısız İsim (Ad) Tamlaması
5) Karma Tamlama