Dilin İşlevleri ve Özellikleri

Dilin İşlevleri ve Özellikleri

İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış, seslerden örülmüş anlaşma sistemine dil denir.

Dilin başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:

• Dil, seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir.
• Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır.
• Dil, düşünce ve zekânın bir göstergesidir.
• Dil, sosyal ve canlı bir varlıktır.
• Dil birliği, bir milleti oluşturan özelliklerin başında gelir.
• Dil, milleti meydana getiren bireyler arasında ortak duygu ve düşünceler oluşturur.
• Bir milletin dili; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içedir.

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçlardan biridir. İletişimin dille gerçekleştirilen, jest ve mimiklerle gerçekleştirilen, resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen ya da simgelerle gerçekleştirilen türleri vardır.

Dilin iletişimde kazandığı işlevlerin tam algılanabilmesi için iletişim öğelerinin bilinmesi gerekir.

İletişim öğeleri şunlardır:

Kaynak (Gönderici): Duygu, düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi ya da topluluk.
Alıcı: İletilen sözü alan kişi ya da topluluk.
İleti (Mesaj): Gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da istek.
Kanal: Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekli (sözlü – yazılı).
Dönüt: iletiye verilen her türlü yanıt, geri bildirim.
Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortam.

Dilin işlevleri şunlardır:

DİLİN İŞLEVLERİ

1. Dilin Göndergesel İşlevi
2. Dilin Heyecana Bağlı İşlevi
3. Dilin Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi
4. Dilin Kanalı Kontrol İşlevi
5. Dilin Dil Ötesi (Üst Dil) İşlevi
6. Dilin Şiirsel (Sanatsal) İşlevi

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu