İki Şehrin Hikayesi Özeti – Charles Dickens

İki Şehrin Hikâyesi  – Charles Dickens

İki Şehrin Hikâyesi  – Charles Dickens

Charles Dickens‘in en popüler romanlarından biridir. Tarihî bir roman özelliği taşır. İlk defa 1859 yılında gazetelerde bölümler halinde yayımlanmıştır. İki Şehrin Hikâyesi, dünya klasikleri arasına girmiş realist ve sürükleyici bir romandır. Romandaki olaylar Fransız Devrimi (1789-1799) öncesi ve sonrasında Paris ve Londra’da geçer. Romanda, Londra ve Paris’in yaşadığı açlık, sefalet ve keder tüm yönleriyle orya konulmuştur.

Charles DICKENS: En çok sevilen ve okunan İngiliz romancılarındandır. 1812’de bir kâtibin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Maddi sıkıntılar yüzünden küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kalmıştır. Bu zorluklar, onun yazarlığını derinden etkilemiştir. İlerleyen yaşlarında yayınlanan eserleri pek çok dile çevrilmiştir. Hayatta iken haklı bir üne kavuşmuştur. Dickens, hayatı boyunca köleliğe karşı çıkmıştır. 1870’te vefat etmiştir. Başlıca eserleri, Büyük Ümitler, Oliver Twist, Amerika Notları, Zor Zamanlar’dır.

İki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickens’in en popüler romanlarından biridir. Tarihî bir roman özelliği taşır. Yazar, romanda Fransız İhtilali’nin diğer yüzünü göstermeye çalışmıştır. İhtilal öncesi ve sonrasında burjuva ve aristokrasi arasındaki kanlı çatışmalar, gerçekçi ve gerilim dolu bir kurgu içinde anlatılmıştır.

İki Şehrin Hikâyesi Başlıca Kahramanlar:

Dr. Alexandre Manette: Önceleri çok başarılı, parlak bir doktordur. Toplumda itibar gören, değer verilen, zeki, anlayışlı, olgun bir kişidir. Hapishanede geçirdiği yılların sonunda ise psikolojik bir yıkıma uğramıştır.

Lucia Manette: Dr. Alexandre Manette’in kızıdır. Yıllarca babasız yaşamıştır. Eserde sarışın oluşu ve güzelliği vurgulanır. Varlıklı bir yaşam sürmüş, terbiyeli, nazik bir hanımefendidir.

Charles Darnay: Aristokrat bir aileye mensup olan fakat ezilen kesimin yanında yer alan ve yoksul halka yardım eden bir kişidir. Lucia ile evlidir. Fakat eserde aristokrat bir aileye sahip olduğu için ölüme mahkûm edilir. Onun bu haksız infazı Fransız ihtilalinin yanlışlıklarını göstermektedir.

Jarvis Lorry: Tellson bankasında çalışan bir iş adamıdır. Alexandre Manette’in en yakın dostlarından ve kızının koruyucularındandır.

Sydney Carton: Avukattır. Lucia’ya âşıktır. Fakat kötü karakterli, mutsuz bir kişidir. Fiziki bakımdan, Charles Darnay’a benzemektedir.

Madam Defarge: Tek amacı aristokratlardan intikam almak olan, acımasız bir kadındır. İhtilalcilerin en önde gelenlerindendir.

Ernest Defarge: Madam Defarge’nin kocasıdır. Eşi gibi katı yürekli, intikam dolu bir kişidir. Meyhanesini ihtilalcilerin buluşma yeri olarak kullanır.

Bayan Pross: Lucia’nın fedakâr, iyi hizmetçisidir.

Jerry Cruncher: Tellson bankasında çalışan ve yardımsever bir kişidir.

İki Şehrin Hikâyesi Özet

Dr. Manetta Paris’te bir hapishanede aristokratlar yüzünden suçsuz yere 18 yıl yatar. Bu yüzden akli dengesi bozulur. Londra’da yaşamakta olan kızı Lucia, eski bir aile dostuyla Paris’e gider ve orada babasının hayatta olduğunu öğrenir. Birlikte Londra’ya dönerler. Bir süre sonra Fransa’da yaşayan aristokrat bir ailenin oğlu olan Charles Darney ile tanışırlar.

Aristokratlardan nefret eden Darney, Lucia’ya âşık olur ve onunla evlenir. Kızları altı yaşına geldiğinde Fransa’da ihtilal başlar, ihtilalciler Darney’in ailesini cezalandırırlar. Aileden sadece Darney hayatta kalır. Darney, ailesinin zarar verdiği kişilere ailesi adına tazminat vermek üzere Paris’e gider. Ancak aristokrat olduğu gerekçesiyle tutuklanır. Haber ingiltere’ye ulaşır ulaşmaz Dr. Manetta ve Lucia Damey’i kurtarmak için Paris’e gelirler.

İhtilalciler Darney’in ailesine karşı aşırı bir nefret duyarlar. Darney mahkemeye çıkarılmadan bir buçuk yıl hapis kalır. Bu arada karısıyla bile görüştürülmez. Sonunda yargılanır ve halkın saygı duyduğu Dr. Manetta’nın damadı lehine tanıklığı sayesinde serbest kalır. Fakat Paris’ten çıkmasına izin verilmez. Bir süre sonra yeniden tutuklanır.

Dr. Manetta’nın en yakın dostları Defargeler, Damey’i halk düşmanı ilan etmiştir. Darney idama mahkûm edilir. Lucia’yı derin bir aşkla seven Avukat Carton, Lucia’yı mutlu etmek için Darney’i hücresinde ziyaret eder. Darney’le birbirlerine çok benzemektedirler. Kıyafetlerini değiştirirler ve Avukat Carton, Darney’in yerine giyotine gider. Darney, Lucia ve kızını alarak Paris’ten kaçar.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu