9-10-11 Yaş Çocuğunun Gelişim Dönemleri ve Özellikleri

9, 10, 11 Yaş Çocuğunun Gelişim Dönemleri ve Özellikleri (4. ve 5. Sınıf)

9-10-11 Yaş Çocuğu

A- FİZİKİ GELİŞİM

1- Çocuk uzamaya ve ağırlığı artmaya devam eder. Ortalama yılda 5 cm uzar, ve 2.5 kg alır.
2- Kız çocuklarının beden gelişimi Erkek çocuklara oranla daha hızlıdır. Bunun için kız çocukları hareketlerine daha kolay hakim olurlar ve el becerileri daha çabuk gelişir.
3- Küçük kaslarının gelişimi sonucu el becerileri artar.
4- Diş değişimi tamamlanmıştır.
B- Hareki/Devinimsel (psiko- motor) Gelişim
1- Hareket etkinlikleri için gerekli kuvvet sağlanır.
2- Hareketleri belli bir hızla yapabilirler.
3- Vücut harekete uygun bir şekilde esneklik kazanır.

C. ZİHİN GELİSİMİ

1- Bu dönemde sayı, uzay, zaman, ağırlık, boyut, hacim kavramları iyice yerleşmeye başlar.
2- Deyimleri anlamakta güçlük çekenler olabilir.
3- Mantıklı ve soyut düşünme yeteneğinde kuvvetli bir ilerleme olmuştur.
4- Çocuklar birkaç hafta ilerisi için plan yapabilirler.
5- Kendi kendilerine öğrenme ve çalışma yapabilirler.
6- Matematiği kavrama özellikleri gelişmiştir.
7- Kendilerini eleştirebilirler.

D- DİL GELİŞİMİ

1- Çocuğun kelime hazinesi çok gelişmiştir.
2- Okuması bir büyük insanınki kadar olabilir.
3- Ansiklopedi ve diğer kaynaklardan yararlanabilirler.
4- Yazı ile kendilerim anlatabilirler.

E- DUYGULARIN GELİŞİMİ

1- His ve heyecan hayatı dengelidir.
2- Sevilmek, Beğenilmek, başarılı olmak, kendini güven altında hissetmek, yeni tecrübeler kazanmak belli başlı ihtiyaçlardandır.
3- Duygularına hakim olma özellikleri artar.
4- Erkek çocuklarda Ana- babaya karşı açık sevgi belirtileri azaltılır.
5- Öğretmenden, başarısızlıktan, arkadaşsız kalmaktan, ölümden korkma hali devam eder.
6- Kendi kabuğuna çekilme, zulüm yapma, fazla hayal kurma durumları gözlenebilir.
7- Çocuklar davranışlarının büyükler tarafından beğenilmesine önem verirler.
8- Bu dönemde korku, öfke, kıskançlık, neşe, sevgi gibi duygusal halleri çabuk değişir.

F- SOSYAL GELİŞİM

1- Diğer insanlarla fîkir alışverişine girme konusunda durmadan ilerlerler.
2- Bir takım veya kulübün başarı yada başarısızlıklarıyla kendilerini özdeşleştirme yetenekleri artar.
3- Cinsler arası gruplaşmalar daha yoğunlaşır.
4- Öğrenci bencil duygulardan sıyrılarak uyumlu ve işbirlikçi durumuna gelir. Grup içindeki rolünü benimser.
5- Grubun vereceği sorumlulukları yüklenir.
6- Toplumum onaylamayacağı, suç olarak kabul ettiği davranışlardan sakınır.
7- Arkadaş edinmeyi bilir.
8- Duyguları sağlıklı olarak ifade eder.
9- Yaşma uygun oyunlarla ilgilenir.

G- AHLAKİ GELİŞİM

1- Dürüst ve adil davranmaya karşı büyük duyarlılık vardır.
2- Dünya görüşü ve toplumsal bilgileri bakımından hala ailelerin etkisi altındadır.
3- Evde, Okulda nezaket kurallarına uymayı, gerektiğinde duygularına hakim olmayı öğrenir.
4- Suç işleme eğilimi artar. (Yalan, büyüklerine karşı gelme, çalma, arkadaşlarına tehdit, yaramazlık…..vs.)

Kazandırılacak Davranışlar:

1- Öğrencilerin kendilerini tanıması (genel ve özel yetenek, ilgi ve ihtiyaç)
2- Geleceğini planlama
3- Davranışları hakkında özeleştiri yapabilme
4- Verimli ders çalışma
5- Başkaları ile iyi ilişkiler kurma
6- His ve heyecanlarını olgunlaştırma
7- Mutlu aile ilişkileri geliştirme
8- Sevimli bir kişilik
9- Uygun dinlenme faaliyetleri
10- Boş zamanlarını değerlendirme
11- Gerekli hoşgörüye sahip olabilme
12- Büyükler saygı, küçüklere sevgi
13- Toplam problemlerini genel hatlarıyla bilme
14- Ders dinleme
15- Sorumluluğunu yerine getirme
16- Ödevlerini eksiksiz hazırlama
17- Okuma alışkanlığı
18- Vatan ve Millet sevgisi
19- Kütüphanelerden yararlanma
20- Dürüst olma
21- Sözlük, Atlas ve Ansiklopedilerden yaralanma
22- Peşin yargıyla davranmama
23- Yalan söylememe
24- Hırsızlığın önlenmesi
25- İnatçılığın önlenmesi
26- İçe kapanıklığın aşılması
27- Affetme duygusunun yerleştirilmesi
28- Tatlı bir rekabet
29- Özgüven duygusu
30- Otonomi (Kendi kendini yönetme)
31- Lakap takmayı önlemek
32- Dedikodu yapmama

ÖRNEKLER :

1- Yalan söylememe : Çocuğu yalandan uzaklaştırma için ya yalanı doğuran nedenleri ortadan kaldırmalıyız yada yalanın zararlarını, Doğru söylemenin yararlı sonuçlarını gerçeklere dayanarak örnekler göstererek anlatmalıyız.

2- Çalma (Hırsızlık): Çalma olayı karşısında çok duyarlı olunmalıdır. İlk hırsızlıkta bağışlayıcı olmalıyız. Çocuklara sevgi ile yaklaşmalı ve korkutmamalıyız.

3- Saldırganlık : Çocukların kendilerine güvensizliğinden doğar. Eğitim ile çocukta güven duygusu geliştirmelidir. Güven duygusu kazandırmak istenen çocuk denetim altında tutulursa saldırganlık ortadan kaldırılabilir.

4- Yerinde duramama (Hiperaktiflik): Bu çocuklar için özel eğitim uygulanmalıdır. Aşırı hareketliliği giderici ilaçlarla iyi sonuçlar olmayabilir.

5- İnatçı çocuk : İnatçı çocuğun genel tutumu çoğunlukla gergin ana- çocuk ilişkisinin sonucudur. Annenin genellikle çok katı ve ısrarlı olması sonucu çocuk pasif direnmeye geçer. Çok koşan, çok söylenen, ayrıntılar üzerinde çok duran bir anne çocuğu böyle bir savunma yoluna kolayca iter. Bu tür çocukların aileleri ile bağlantı kurulmalı ve bu aileler bilgilendirilmelidir.

6- İçe kapanıklık : Çocuğa yaklaşmak ve onunla ilişki kurmak gerekmektedir. Çocuğu kabuğundan çıkarıp çevreyle ilgilenmesini sağlamalıyız.

7- Ödevlerini yapma: Her gün ödevler kontrol edilerek çocuk ödev yapmaya teşvik edilmelidir.

8- Kurallara uyma : Bazı kurallar çocuklarla beraber alınmalıdır. Çocuklarla beraber alman kurallara çocuklar daha rahat uyarlar.

9- Programlı ve Verimli Ders çalışma : Yöntem çocuklara öğretilmelidir. Bu hususta aileden de yardım istenmelidir. Çocuk denetim altında tutulmalıdır.

10- Öğrenmeye istekli olma : Çocukta merak duygusu kamçılanmalıdır.

11- Affetme : îki çocuk arasında bir sorun olduğunda çocuklar birbirlerinin yerine koyarak aynı davranışları sergilemelerini isteriz. Çocuk kendini arkadaşının yerine koyacağı için daha olumlu düşünecektir.

12- Tatlı bir rekabet: Seviyesine uygun arkadaşlarından biri ile kıskançlık olmadan tatlı bir rekabet başarıyı arttıracaktır.

13- Kıskançlık : Kıskançlıkla ilgili bazı önemli olaylar anlatılarak bu davranış kaldırılabilir.

14- Temizlik : îyi bir kontrol ile sağlanabilir. Yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması, bulunduğu yerin temizlenmesi ve bunların kontrolü bu alışkanlığı kazandıracaktır.

15- Büyüklere saygı – küçüklere sevgi: Öğrenciye kendini büyük ve küçük yerine koyarak kendine nasıl davranılması gerektiği düşündürülmelidir. Bu sayede davranışları daha iyi ayarlar.

16- Özgüven : Çocuğun ihtiyaçları fark edip onları karşılamaya çalışırsak çocuk özgüvene sahip olur.

17- Otonomi (Kendi kendini yönetme) : Anne, baba, öğretmen çocuğun dış dünyayı keşfetmek ve tanımak için yaptığı girişimleri desteklediği, bağımsız olması konusunda çocuğu teşvik ettiği takdirde çocuk kendi kendini yönetme hazzım yaşar.

18- Alay etme : Çocuklar kendi kusurunu kapatmak ve eğlenmek için alay ederler. Karşılıklı konuşma ve kendisiyle alay edildiğinde düştüğü durum anlatılarak açıklama yoluyla giderici çalışmalar yapmak.

19- Karşı koyma : Kendi özgüvenini ortaya koymak için, kendisinin büyüdüğünü birey olduğunu kabul ettirmek için çocuklar karşı koyarlar. Çocukların karşı koymalarını çözmek için onların fîkirlerine değer verdiğimizi göstermeli sözlerim kesmeden dinlemeliyiz. Sınıfta yapılacak çalışmalarda öğrencileri ön plana çıkarmalıyız. Sorumluluk vermeliyiz. Aile ile problemin çözümünde işbirliği yapmalıyız. Çocuklara evde küçük çocuklar için yasak olan bazı şeyleri yapmasına, kendi kendine öteye beriye gitmesine izin verilmelidir.

20- Dedikodu yapma : Çocuklar birbirlerini kötülemek için dedikodu yaparlar. Büyüklerini örnek alırlar. Özellikle 4. Ve 5. Sınıftaki çocukların yaşı ergenlik öncesi dönemi kapsadığı için hırçın olurlar, arkadaşlarım kıskanırlar, birbirlerinin üstünlüğünü kabul etmezler, kusurlu taraflarını bulmaya çalışırlar. Bu davranışlar sonucunda arkadaşları hakkında dedikodu yaparlar. Çocuklara günlük hayattan örneklerle çok kötü bir davranış olduğu anlatılır.

21- Lakap takma : Arkadaşlarım kıskandığı için vücut özelliği (biçimi)
üzerine lakap takarlar. Kendi farklı olduğu için, sevmediği için, çekemediği için, eğlenmek için lakap takarlar. Alay ettiği çocuğun yerine kendini koyarak, karşılıklı konuşarak giderilir.

Benzer İçerik:

REHBERLİK

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu