Leitmotiv nedir?

Leitmotiv Nedir? Örnekleri

Leitmotiv: Edebiyata müzik alanından geçen bir kavramdır. Müzik terimi olarak, bir müzik parçasının tekrarlanan nakaratıdır.

Edebiyatta ise leitmotiv, özellikle roman sanatında sıkça kullanılan bir anlatım tekniği unsurudur. Romanın değişik bölümlerinde, çeşitli nedenlerle -vesilelerle- tekrarlanan ifade kalıbıdır.

Leitmotiv Örnekleri:
  • Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nda Nüzhet’in kahkaları,
  • Yalnızız romanında “çay iç” cümlesi,
  • Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanında Olric’in “efendim” ifadesi, Turgut Özben’in “bat dünya bat” sözü

birer leitmotiv örnekleridir.