Popüler Roman Nedir?

Popüler Roman Nedir? Özellikleri, Yazarları

Popüler Romanın belli başlı özellikleri şunlardır:

• Estetik bir kaygı olmadan, okuru heyecanlandırmak ve duygulandırmak için yazılan, çok sayıda ve her seviyeden okura hitap eden roman türüdür.

• Popüler roman bulunduğu dönemin okurlarının isteklerine göre önceden belirlenen kriterler doğrultusunda yazılır.

• Bir kere okunur ve hemen tüketilir.

• Popüler romanlar okuru düşünmeye sevk etmez. Okurun düşünmesi gereken her şey hazır kalıplar içerisinde, basit bir dille verilir.

• Hiç söylenmemiş olanın peşinde değildir. Sanat akımları ve teorileriyle ilgilenmez.

• Popüler roman yazarı sanat kaygısı gütmez. Önemli olan fazla sayıda kişiye ulaşıp mümkün olduğunca çok satmaktır. Bu nedenle teknik oldukça zayıftır.

• Olay merkezlidir. Karakter tahlillerine girilmez. Kişiler derinlikten uzak, ya hep iyi ya da hep kötüdür.

• Popüler romanda gerilim ve gizem kurgunun bir parçasıdır. Böylelikle okurun, romanın içine çekilerek kahramanla özdeşleşmesi sağlanır.

• Çoğunlukla aşk, macera, casusluk, polisiye gibi konular üzerine yazılır.

• Sinema filmi olarak çekilmeye uygundur.

Popüler Edebiyat anlayışı ile yazılmış bazı eserler ve yazarları:

  • Burhan Cahit Morkaya’nın Aşk Bahçesi (1925);
  • Peride Celal’in Sönen Alev (1938);
  • Nahid Sırrı Örik’in anne babası tarafından abisine gösterilen ilgi nedeniyle ikinci planda kalmış, çeyiz masrafı çıkmasın diye evlendirilmemiş Seniha’nın kıskançlığını ve hırslarını anlattığı Kıskanmak (1946), İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticilerinden Binbaşı Şefik’in bir nazır kızına âşık olması ve iktidar sevdasına kapılmasını konu alan Sultan Abdülhamid Düşerken (1947);
  • Muazzez Tahsin Berkand’ın, babasının ölümünden sonra hasta olduğuna inandırılarak kapatıldığı odada yıllarca yaşamış zavallı, aciz bir kız olan Neriman’ın dönüşümünü anlattığı Küçük Hanımefendi (1945);
  • Çoğunlukla kadın kahramanlar üzerine kurduğu duygusal aşk ve serüven romanlarıyla Cumhuriyet sonrası en çok okunan, sevilen ve romanlarının çoğu sinema filmine uyarlanmış olan yazar Kerime Nadir’in yedi yaşında öksüz kalan bir çocuğun evlatlık olarak alındığı evin tek çocuğuna karşı duyduğu büyük aşkı anlatan Hıçkırık (1938) ile aristokrat aileden güzel bir kızın, sevdiği fakir besteci ile yaşamını birleştirmek yolundaki fedarakane çabalarını, iki gencin uğradığı ihanet ve düşürüldüğü tuzakları konu alan Seven Ne Yapmaz (1940) adlı romanları öne çıkan eserlerdir.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu