Türkçe İmla (Yazım) Kılavuzu – L

Türkçe İmla (Yazım) Kılavuzu – L

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

 • la
 • lâbada
 • lâbirent
 • lâborant
 • lâborantlık,-ğı
 • lâboratuvar
 • lâbrador
 • lâbros
 • lâciverdî
 • lâcivert,-di
 • lâcivertlik,-ği
 • lâcivert taşı
 • lâçın
 • Lâçin (ilçe)
 • lâçka
 • lâçka etmek
 • lâçkalaşma
 • lâçkalaşmak
 • lâçkalık,-ğı
 • lâçka olmak
 • lâden
 • lâdengiller
 • lâdenli
 • lâdes
 • lâdes kemiği
 • Lâdik (ilçe)
 • lâdin
 • lâdinî
 • lâedri
 • lâedriye
 • lâf
 • lâfazan
 • lâfazanlık,-ğı
 • lâf cambazlığı
 • lâfçı
 • lâfçılık,-ğı
 • lâf ebeliği
 • lâf ebesi
 • lâf etmek
 • lâfız,-fzı
 • lâflama
 • lâflamak
 • lâf olmak
 • lâf salatası
 • lâfügüzaf
 • lâfzî
 • lâgar
 • lâgos
 • lâgün
 • lâğım
 • lâğımcı
 • lâğımcılık,-ğı
 • lâğım çukuru
 • lâğım döşemi
 • lâğıv,-ğvı
 • lâğvedilme
 • lâğvedilmek
 • lâğvetme
 • lâğvetmek
 • lâğvolunma
 • lâğvolunmak
 • lâhana
 • lâhavle
 • lâhika
 • lâhit,-hdi
 • lâhmacun
 • lâhmacuncu
 • lâhos
 • lâhurî
 • lâhutî
 • lâhza
 • lâhzada
 • lâik,-ği
 • lâikleşme
 • lâikleşmek
 • lâikleştirme
 • lâikleştirmek
 • lâiklik,-ği
 • lâin
 • lâisizm
 • lâk,-kı
 • lâka
 • lâkacı
 • lâkap,-bı
 • lâkaplı
 • lâkaydi
 • lâkayt
 • lâkaytlık,-ğı
 • lâke
 • lâkerda
 • lâkerdacı
 • lâkırdı
 • lâkırdıcı
 • lâkırdı ebesi
 • lâkırdı etmek
 • lâkırdı kavafı
 • lâkin
 • lâklâk,-ğı
 • lâklâka
 • lâklâk etmek
 • lâklâkıyat
 • lâkonik,-ği
 • lâkoz
 • lâkrimal,-li
 • lâktaz
 • lâktik asit,-di
 • lâktoz
 • lâl,-li
 • lala
 • lalalık,-ğı
 • lâlanga
 • Lalapaşa (ilçe)
 • lâle
 • lâle ağacı
 • lâlettayin
 • lâlezar
 • lâlüebkem
 • lâm
 • lâma
 • Lâmaist
 • Lâmaizm
 • lâmba
 • lâmbada dansı
 • lâmba karpuzu
 • lâmbalama
 • lâmbalamak
 • lâmbalı
 • lâmbalık,-ğı
 • lâmbasız
 • lâmbri
 • lâme
 • lâmekân
 • lâmekân takımı
 • lâmel
 • lâminarya
 • lâmise
 • lânarkit
 • lândo
 • lândon
 • lânet
 • lânet etmek
 • lânetleme
 • lânetlemek
 • lânetlenme
 • lânetlenmek
 • lânetli
 • langır lungur
 • lângırt
 • lângur
 • lângust
 • lânolin
 • lânoz
 • lânse
 • lânse etmek
 • lântan
 • lântanit
 • lâp
 • lâpa
 • lâpacı
 • lâpa lâpa
 • lâpçın
 • lâpilli
 • lâpina
 • lâpinagiller
 • lâp lâp
 • Lâpon
 • Lâponca
 • Lâponya
 • Lâponyalı
 • lâppadak
 • Lâpseki (ilçe)
 • lârenjit
 • larghetto
 • largo
 • lârp
 • lârpadak
 • lârva
 • lâskine
 • lâso
 • lâsta
 • lâsteks
 • lâstik,-ği
 • lâstik ağacı
 • lâstikli
 • lâstikotin
 • lâstik tutkalı
 • lâta
 • lâtanya
 • lâteks
 • lâterit
 • lâterna
 • lâternacı
 • lâteşbih
 • lâtif
 • lâtife
 • lâtifeci
 • lâtife etmek
 • lâtilokum
 • Lâtin
 • Lâtince
 • Lâtin çiçeği
 • Lâtin çiçeğigiller
 • Lâtin çiçekleri
 • Lâtin dilleri
 • Lâtin halkları
 • Lâtin yelkeni
 • lâubalî
 • lâubalîleşme
 • lâubalîleşmek
 • lâubalîlik,-ği
 • lâv
 • lâva
 • lâvabo
 • lâva etmek
 • lâvaj
 • lâvanta
 • lâvantacı
 • lâvantacılık,-ğı
 • lâvanta çiçeği
 • lâvanta mavisi
 • lâvaş
 • lâvdanom
 • lâvman
 • lâvrensiyum
 • lâvrovit
 • lâvsonit
 • lâvta
 • lâvtacı
 • lâv taşması
 • lâvuar
 • lâyemut
 • lâyık,-ğı
 • lâyıkıyla
 • lâyık olmak
 • lâyiha
 • laytmotif
 • lâyuhti
 • Lâz
 • lâza
 • lâzanya
 • Lâzca
 • lâzer
 • lâzım
 • lâzımlık,-ğı
 • lâzım olmak
 • lâzut
 • L demiri
 • le
 • lebalep,-bi
 • lebiderya
 • leblebi
 • leblebici
 • leblebicilik,-ği
 • leblebi şekeri
 • leçe
 • leçek,-ği
 • ledün,-nnü
 • ledün ilmi
 • lef,-ffi
 • leffetme
 • leffetmek
 • leffüneşir,-şri
 • Lefkoşa
 • legal,-li
 • legato
 • legorn
 • leğen
 • leğen ibrik,-ği
 • leh
 • Leh
 • lehçe
 • Lehçe
 • lehçe bilimi
 • lehim
 • lehimci
 • lehimcilik,-ği
 • lehimleme
 • lehimlemek
 • lehimlenme
 • lehimlenmek
 • lehimli
 • Lehistan
 • Lehli
 • lejant,-dı
 • lejyon
 • leke
 • lekeci
 • leke etmek
 • lekeleme
 • lekelemek
 • lekelenme
 • lekelenmek
 • lekeli
 • lekeli humma
 • lekende
 • leke olmak
 • lekesiz
 • leke yapmak
 • leksikograf
 • leksikografi
 • leksikolog,-ğu
 • leksikoloji
 • lektör
 • lektörlük,-ğü
 • lemis,-msi
 • lenduha
 • lenf
 • lenfa
 • lenfatik,-ği
 • lenfatizm
 • lenfosit
 • lenger
 • lengüistik,-ği
 • lens
 • lento
 • leopar
 • lep
 • lepiska
 • lepra
 • lesepase
 • leş
 • leşçil
 • leş kargası
 • letafet
 • letarji
 • Letçe
 • leva
 • Levanten
 • levazım
 • levazım bölüğü
 • levazımcı
 • levazımcılık,-ğı
 • levazım sınıfı
 • levent,-di
 • leventlik,-ği
 • levha
 • levhacık,-ğı
 • levrek,-ği
 • levrekgiller
 • levüloz
 • levye
 • ley
 • leylâk,-ğı
 • leylâkî
 • leylek,-ği
 • leylekayağı (bitki)
 • leylekgagası (alet)
 • leylekgiller
 • leylekler
 • leyleksiler
 • leylî
 • leylî meccanî
 • lezar
 • leziz
 • lezyon
 • lezzet
 • lezzetlendirme
 • lezzetlendirmek
 • lezzetlenme
 • lezzetlenmek
 • lezzetli
 • lezzetlilik,-ği
 • lezzetsiz
 • lezzetsizlik,-ği
 • lığ
 • lığlama
 • lığlamak
 • lığlanma
 • lığlanmak
 • lığlı
 • lıkır
 • lıkırdama
 • lıkırdamak
 • lıkır lıkır
 • libas
 • liberal,-li
 • liberalizm
 • liberalleşme
 • liberalleşmek
 • liberallik,-ği
 • liberasyon
 • liberasyon listesi
 • libido
 • libre
 • libretto
 • Libya
 • Libyalı
 • Lice (ilçe)
 • lider
 • liderlik,-ği
 • lif
 • lifleme
 • liflemek
 • liflenme
 • liflenmek
 • lifli
 • lif lif
 • lift
 • lig
 • lika
 • liken
 • likidasyon
 • likide etmek
 • likidite
 • likit,-di
 • likorinoz
 • likör
 • likör bardağı
 • liman
 • liman işçisi
 • limanlama
 • limanlamak
 • limanlık,-ğı
 • liman reisi
 • limbo
 • lime lime
 • limit
 • limited
 • limited ortaklık,-ğı
 • limited şirket
 • limnoloji
 • limon
 • limon asidi
 • limonata
 • limonata bardağı
 • limonatacı
 • limonatacılık,-ğı
 • limoncu
 • limon esansı
 • limonî
 • limonî hava
 • limonit
 • limon kabuğu
 • limon küfü
 • limonlama
 • limonlamak
 • limonlu
 • limonluk,-ğu
 • limon sarısı
 • limon suyu
 • limon tozu
 • limon tuzu
 • linç,-ci
 • linç etmek
 • lineer
 • linet
 • linin
 • link
 • linolyum
 • linotip
 • linyit
 • lipari
 • liparit
 • lipit,-di
 • lipom
 • lipsos
 • lir
 • lira
 • liralık,-ğı
 • liret
 • lirik,-ği
 • lirik şiir
 • lirizm
 • lisan
 • lisaniyat
 • lisans
 • lisanslı
 • lisansüstü
 • lisansüstü eğitim
 • lise
 • liseler arası
 • liseli
 • liste
 • listeleme
 • listelemek
 • literatür
 • litografi
 • litografya
 • litografyacı
 • litografya taşı
 • litoloji
 • litosfer
 • litre
 • litrelik,-ği
 • liturya
 • lityum
 • lityumlu
 • liva
 • livar
 • livarlı
 • livarlı tekne
 • liyakat,-ti
 • liyakatli
 • liyakat sahibi
 • liyakatsiz
 • liyakatsizlik,-ği
 • liyan
 • lizol,-lü
 • lizöz
 • lobelya
 • lobi
 • lobici
 • lobicilik,-ği
 • lobut
 • loca
 • loça
 • loda
 • lodos
 • lodos balığı
 • lodoslama
 • lodoslamak
 • lodosluk,-ğu
 • logaritma
 • logaritma tablosu
 • logaritmik
 • logo
 • logos
 • loğ
 • loğlama
 • loğlamak
 • loğusa
 • loğusa humması
 • loğusalık,-ğı
 • loğusa otu
 • loğusa şekeri
 • loğusa şerbeti
 • lojik,-ği
 • lojistik,-ği
 • lojistik dairesi
 • lojistik hizmet
 • lojman
 • lok
 • lokal,-li
 • lokalizasyon
 • lokalize etmek
 • lokanta
 • lokantacı
 • lokantacılık,-ğı
 • lokantalı
 • lokatif
 • lokavt
 • lokma
 • lokma anahtar
 • lokma başlığı
 • lokmacı
 • lokmacık,-ğı
 • lokmacılık,-ğı
 • lokma etmek
 • lokma göz
 • lokma gözlü
 • lokma lokma
 • lokman ruhu
 • lokma tatlısı
 • lokomobil
 • lokomotif
 • lokomotifli
 • lokomotifsiz
 • lokum
 • lolo
 • lololo
 • lombar
 • lomboz
 • lonca
 • loncacılık,-ğı
 • lonca ustası
 • longa
 • longoz
 • longplay
 • lop
 • lopçuk,-ğu
 • lop et
 • lop incir
 • lop lop
 • loppadak
 • lopur
 • lopur lopur
 • lop yumurta
 • lor
 • lorentiyum
 • lort,-du
 • lorta
 • lortlar kamarası
 • lostra
 • lostracı
 • lostra salonu
 • lostromo
 • lostromoluk,-ğu
 • losyon
 • lot
 • lotça
 • lotlatma
 • lotlatmak
 • loşlaştırma
 • loşlaştırmak
 • loşluk,-ğu
 • lota
 • lotarya
 • lotaryacı
 • lotaryacılık,-ğı
 • lotus
 • lök
 • lökleme
 • löklemek
 • lökoplâst
 • lökosit
 • lökoz
 • lökün
 • löp
 • löp löp
 • löpür löpür
 • lös
 • lösemi
 • lösemit
 • lûmbago
 • lûnapark
 • lup
 • lustrin
 • lûtî
 • lûtr
 • Lübnan
 • Lübnanlı
 • lüfer
 • lüferci
 • lüfergiller
 • lügat,-ti
 • lügatçe
 • lügatçi
 • lügatçilik,-ği
 • lügol,-lü
 • lük
 • lük boyası
 • lüks
 • lüks baskı
 • lüks hayat
 • lüks koltuk,-ğu
 • lüks lâmbası
 • lüksmetre
 • lüks mevki,-i
 • lüks tarife
 • lüle
 • Lüleburgaz (ilçe)
 • lüleci
 • lüleci çamuru
 • lülecilik,-ği
 • lüleli
 • lüle lüle
 • lüle taşı
 • lümen
 • lümensaati,-ti
 • lünet
 • lüp
 • lüpçü
 • lüpçülük,-ğü
 • lüpletme
 • lüpletmek
 • lüpten
 • Lüterci
 • Lütercilik,-ği
 • lütesyum
 • lütten
 • lütfetme
 • lütfetmek
 • lütfeyleme
 • lütfeylemek
 • lütuf,-tfu
 • lütufkâr
 • lütufkârane
 • lütufkâr!ık,-ğı
 • lüzucet
 • lüzucî
 • lüzum
 • lüzumlu
 • lüzumlu lüzumsuz
 • lüzumsuz
 • lüzumsuzluk,-ğu
 • lüzumsuz adam
 • lüzumsuzca

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu