Türkçe İmla (Yazım) Kılavuzu – R

Türkçe İmla (Yazım) Kılavuzu – R

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

 • Rab,-bbi
 • rabbanî
 • Rabbena
 • rabıt,-ptı
 • rabıta
 • rabıtalı
 • rabıtasız
 • rabıtasızlık,-ğı
 • rabıt sıygası
 • raca
 • raci,-i
 • raci olmak
 • racon
 • radansa
 • radar
 • radarcı
 • radarcılık,-ğı
 • radde
 • radika
 • radikal,-li
 • radikalizm
 • radon
 • radyan
 • radyasyon
 • radyatör
 • radyatörcü
 • radyo
 • radyoaktif
 • radyoaktif izotoplar
 • radyoaktiflik,-ği
 • radyoaktivite
 • radyobiyoloji
 • radyocu
 • radyoculuk,-ğu
 • radyodifüzyon
 • radyoelektrik,-ği
 • radyo etkinliği
 • radyo evi
 • radyofoni
 • radyofonik,-ği
 • radyofonik ses
 • radyofoto
 • radyografi
 • radyogram
 • radyoizotop
 • radyokimya
 • radyolink
 • radyolog,-ğu
 • radyoloji
 • radyometre
 • radyometri
 • radyometrik,-ği
 • radyoskopi
 • radyoteknoloji
 • radyotelefon
 • radyotelgraf
 • radyoterapi
 • radyum
 • raf
 • rafadan
 • Rafızî
 • Rafızîlik,-ği
 • rafinaj
 • rafine
 • rafineri
 • rafit,-di
 • rafting
 • rafya
 • rağbet
 • rağbet etmek
 • rağbetli
 • rağbetsiz
 • rağbetsizlik,-ği
 • rağm
 • rağmen
 • rahat
 • rahatça
 • rahat döşeği
 • rahat duruş
 • rahat etmek
 • rahatlama
 • rahatlamak
 • rahatlatma
 • rahatlatmak
 • rahatlık,-ğı
 • rahat olmak
 • rahatsız
 • rahatsız etmek
 • rahatsızlanma
 • rahatsızlanmak
 • rahatsızlaşma
 • rahatsızlaşmak
 • rahatsızlık,-ğı
 • rahatsız olmak
 • rahibe
 • rahibelik,-ği
 • rahim,-hmi (döl yatağı)
 • rahîm (koruyan, merhamet eden)
 • rahip,-bi
 • rahiplik,-ği
 • rahle
 • rahman
 • rahmanî
 • rahmet
 • rahmetli
 • rahmetlik,-ği
 • rahmetlik olmak
 • rahmetli olmak
 • rahne
 • raht
 • rahvan
 • rakam
 • rakamlama
 • rakamlamak
 • rakamlı
 • raket
 • rakı
 • rakı bardağı
 • rakıcı
 • rakıcılık,-ğı
 • rakım
 • rakibe
 • rakik,-kı
 • rakip,-bi
 • rakiplik,-ği
 • rakipsiz
 • rakit,-di
 • rakkas
 • rakkase
 • rakkaslı
 • rakor
 • raks
 • raks aksağı
 • raks etmek
 • ralli
 • rallici
 • ram
 • ramak
 • ramazan
 • Ramazan Bayramı
 • ramazaniyelik,-ği
 • ramazan keyfi
 • ramazanlık,-ğı
 • ramazan pidesi
 • ramazan topu
 • ram etmek
 • rami
 • ram olmak
 • ramp
 • rampa
 • rampacı
 • rampa etmek
 • rampalama
 • rampalamak
 • rampalı
 • randa
 • randevu
 • randevucu
 • randevuculuk,-ğu
 • randevu evi
 • randevulaşma
 • randevulaşmak
 • randıman
 • randımanlı
 • rant
 • rantabilite
 • rantabl
 • rantiye
 • ranza
 • rap
 • rapor
 • raporcu
 • raporlu
 • raportör
 • raportörlük,-ğü
 • rappadak
 • rap rap
 • rapsodi
 • rapten
 • raptetme
 • raptetmek
 • raptiye
 • raptiyeleme
 • raptiyelemek
 • raptiyelenme
 • raptiyelenmek
 • rasat,-dı
 • rasatçı
 • rasathane
 • rasıt,-dı
 • raspa
 • raspacı
 • raspa etmek
 • raspalama
 • raspalamak
 • raspalanma
 • raspalanmak
 • raspa taşı
 • rast
 • rastgele
 • rast gelmek
 • rast getirmek
 • rast gitmek
 • rastık,-ğı
 • rastıklı
 • rastlama
 • rastlamak
 • rastlanma
 • rastlanmak
 • rastlantı
 • rastlaşma
 • rastlaşmak
 • rastlayış
 • rasyonalist
 • rasyonalite
 • rasyonalizasyon
 • rasyonalizm
 • rasyonel
 • rasyonel sayı
 • raşe
 • raşitik,-ği
 • raşitizm
 • ratanya
 • ratıp,-bı
 • raunt,-du
 • ravent,-di
 • ray
 • rayba
 • rayiç,-ci
 • rayiç fiyat
 • rayiha
 • rayihalı
 • razakı
 • razı
 • razı etmek
 • razı olmak
 • razmol,-lü
 • re
 • reaksiyon
 • reaktör
 • realist
 • realite
 • realizm
 • reasürans
 • reaya
 • rebap,-bı
 • rebiyülâhır
 • rebiyülevvel
 • recep,-bi
 • recim,-cmi
 • recmetme
 • recmetmek
 • reçel
 • reçelci
 • reçelcilik,-ği
 • reçellik,-ği
 • reçete
 • reçeteli
 • reçetesiz
 • reçine
 • reçineli
 • reçine yağı
 • redaksiyon
 • redaktör
 • redaktörlük,-ğü
 • reddedilme
 • reddedilmek
 • reddetme
 • reddetmek
 • reddeyleme
 • reddeylemek
 • reddiye
 • reddolunma
 • reddolunmak
 • redevans
 • redif
 • redingot
 • redingotlu
 • redoks
 • redresör
 • redüksiyon
 • reel
 • reeskont
 • refah
 • Refahiye (ilçe)
 • refakat,-ti
 • refakatçi
 • refakat etmek
 • referandum
 • referans
 • refetme
 • refetmek
 • refik
 • refika
 • refleks
 • reflektör
 • reform
 • reformcu
 • reformculuk,-ğu
 • refüj
 • regaip,-bi
 • Regaip Gecesi
 • Regaip Kandili
 • reglân
 • regülâtör
 • reha
 • rehabilitasyon
 • rehavet
 • rehber
 • rehberlik,-ği
 • rehberlik etmek
 • rehber öğretmen
 • rehin
 • rehine
 • rehin etmek
 • reis
 • reis bey
 • reis efendi
 • reisicumhur
 • reislik,-ği
 • reisülküttap,-bı
 • reji
 • rejim
 • rejim yapmak
 • reji odası
 • rejisör
 • rejisörlük,-ğü
 • rekabet
 • rekabetçi
 • rekabet etmek
 • rekâket
 • rekât
 • reklâm
 • reklâmcı
 • reklâmcılık,-ğı
 • reklâm filmi
 • reklâm ışıntısı
 • reklâm kuşağı
 • rekolte
 • rekonstrüksiyon
 • rekor
 • rekortmen
 • rekortmenlik,-ği
 • rekreasyon
 • rektör
 • rektörlük,-ğü
 • rektum
 • rekzetme
 • rekzetmek
 • remel
 • remi
 • remil,-mli
 • remilci
 • remiz,-mzi
 • rencide
 • rencide etmek
 • rencide olmak
 • rençper
 • rençperlik,-ği
 • rende
 • rendeleme
 • rendelemek
 • rendelenme
 • rendelenmek
 • rendeli
 • rengârenk,-gi
 • ren geyiği
 • renk,-gi
 • renk bilimi
 • renk cümbüşü
 • renkçi
 • renkgideren
 • renk körlüğü
 • renk körü
 • renk küre
 • renkleme
 • renklemek
 • renklendirme
 • renklendirmek
 • renklenme
 • renklenmek
 • renkli
 • renkli basın
 • renkli film
 • renkli işitme
 • renklilik,-ği
 • renkli televizyon
 • renkölçer
 • renk ölçme
 • renksemez
 • renkser
 • renksiz
 • renksizlik,-ği
 • renktaş
 • renktaşlık,-ğı
 • renk yuvarı
 • renyum
 • reomür
 • reorganizasyon
 • reosta
 • repertuvar
 • replik,-ği
 • reprodüksiyon
 • resen
 • resepsiyon
 • reseptör
 • resesif
 • resesyon
 • resif
 • resim,-smi
 • resimci
 • resimleme
 • resimlemek
 • resimlendirme
 • resimlendirmek
 • resimleşme
 • resimleşmek
 • resimli
 • resimlik,-ği
 • resimli roman
 • resimsi
 • resim yazı
 • resital,-li
 • resmen
 • resmetme
 • resmetmek
 • resmî
 • resmî dil
 • resmî elbise
 • resmigeçit,-di
 • resmî giysi
 • resmikabul,-lü
 • resmîleşme
 • resmîleşmek
 • resmîleştirme
 • resmîleştirmek
 • resmîlik,-ği
 • resmî nikâh
 • resmiyet
 • ressam
 • ressamlık,-ğı
 • rest
 • restitüsyon
 • restoran
 • restorasyon
 • restore
 • restore etmek
 • resul,-lü
 • resülmal,-li
 • Reşadiye (ilçe)
 • reşit
 • reşit olmak
 • reşme
 • ret,-ddi
 • retina
 • retorik,-ği
 • reva
 • revaç,-cı
 • revak
 • revakiye
 • revalüasyon
 • revan
 • revani
 • revanici
 • reverans
 • revir
 • reviş
 • revize etmek
 • revizyon
 • revizyoncu
 • revizyonculuk,-ğu
 • revizyonist
 • revizyonizm
 • revnak
 • revnaklı
 • revolver
 • revü
 • rey
 • reybî
 • reyhan
 • Reyhanlı (ilçe)
 • reyon
 • reyting (değerlendirme)
 • rezalet
 • reze
 • rezede
 • rezeksiyon
 • rezeleme
 • rezelemek
 • rezene
 • rezerv
 • rezervasyon
 • rezidans
 • rezil
 • rezilce
 • rezil etmek
 • rezillik,-ği
 • rezil olmak
 • rezistans
 • rezonans
 • rıh
 • rıhdan
 • rıhtım
 • rıza
 • rızk
 • riayet
 • riayet etmek
 • riayetkâr
 • riayetsiz
 • riayetsizlik,-ği
 • rica
 • ricacı
 • rica etmek
 • rical,-li
 • ric’at
 • ric’at etmek
 • rik’a
 • rikkat,-ti
 • rikkatli
 • rimel
 • rimelleme
 • rimellemek
 • rimellenme
 • rimellenmek
 • rimelli
 • rina
 • ring
 • ringa
 • ring seferi
 • rint,-di
 • rintlik,-ği
 • risale
 • risk
 • ritm
 • ritmik,-ği
 • ritmli
 • ritmsiz
 • rivayet
 • rivayet birleşik zamanı
 • rivayet olunmak
 • riya
 • riyakâr
 • riyakârlık,-ğı
 • riyal,-li
 • riyala
 • riyaset
 • riyasız
 • riyazet
 • riyazî
 • riyaziyat
 • riyaziye
 • riyaziyeci
 • riyolit
 • Rize
 • riziko
 • roba
 • robalı
 • robot
 • robotik,-ği
 • robotlaşma
 • robotlaşmak
 • robotlaştırma
 • robotlaştırmak
 • robotluk,-ğu
 • roda
 • rodaj
 • rodeo
 • Rodezya
 • Rodezyalı
 • rodyum
 • roka
 • roket
 • roketatar
 • rokfor
 • rokoko
 • rol,-lü
 • rol yapmak
 • rom
 • Roma
 • Romalı
 • roman
 • romancı
 • romancılık,-ğı
 • romanesk
 • romanlaştırma
 • romanlaştırmak
 • Romanolog,-ğu
 • Romanoloji
 • romans
 • romantik,-ği
 • romantiklik,-ği
 • romantizm
 • Romanya
 • Romanyalı
 • romatizma
 • Romen
 • Romen rakamları
 • rondelâ
 • rop,-bu
 • ropdöşambr
 • rosto
 • rostoluk,-ğu
 • rot
 • rota
 • rotasyon
 • rotatif
 • rotil
 • rotor
 • roza
 • rozbif
 • rozet
 • röfle
 • rölâns
 • rölânti
 • rölâtif
 • rölâtivist
 • rölâtivite
 • rölâtivizm
 • röle
 • rölyef
 • römork
 • römorkör
 • Rönesans
 • röntgen
 • röntgenci
 • röntgencilik,-ği
 • röntgenleme
 • röntgenlemek
 • röportaj
 • röportajcı
 • röportajcılık,-ğı
 • röprodüksiyon
 • rötar
 • rötarlı
 • rötuş
 • rötuşçu
 • rötuş etmek
 • rötuşlu
 • rövanş
 • ruam
 • ruba
 • rubaî
 • rubidyum
 • ruble
 • rubu
 • ruf
 • Rufaî
 • Rufaîlik,-ği
 • rugan
 • rugbi
 • ruh
 • ruhanî
 • ruhaniyet
 • ruhban
 • ruhbaniyet
 • ruh bilgini
 • ruh bilimci
 • ruh bilimcilik,-ği
 • ruh bilimi
 • ruh bilimsel
 • ruh çöküntüsü
 • ruh doktoru
 • ruhen
 • ruh göçü
 • ruh hastası
 • ruh hekimi
 • ruh hekimliği
 • ruhî
 • ruhiyat
 • ruhiyatçı
 • ruhiyatçılık,-ğı
 • ruh karmaşası
 • ruhlu
 • ruh ölçümü
 • ruh ötesi
 • ruh sağlığı
 • ruhsal
 • ruhsat
 • ruhsatiye
 • ruhsatlı
 • ruhsatname
 • ruhsatsız
 • ruhsuz
 • ruhsuzlaşma
 • ruhsuzlaşmak
 • ruhsuzlaştırma
 • ruhsuzlaştırmak
 • ruhsuzluk,-ğu
 • ruj
 • rujlama
 • rujlamak
 • rujlanma
 • rujlanmak
 • rulet
 • rulman
 • rulo
 • Rum
 • rumba
 • Rumca
 • Rumeli’yi
 • Rumelili
 • Rumen
 • Rumence
 • Rumî
 • Rumlaşma
 • Rumlaşmak
 • Rumlaştırma
 • Rumlaştırmak
 • Rumluk,-ğu
 • rumuz
 • rumuzlu
 • rupi
 • Rus
 • Rusça
 • Ruslaşma
 • Ruslaşmak
 • Ruslaştırma
 • Ruslaştırmak
 • Rus salatası
 • rustaî
 • Rusya
 • rutenyum
 • rutherfordyum
 • rutubet
 • rutubetlendirme
 • rutubetlendirmek
 • rutubetlenme
 • rutubetlenmek
 • rutubetli
 • rutubetsiz
 • ruz
 • ruzname
 • rübap,-bı
 • rücu,-u
 • rücu etmek
 • rücu hakkı
 • rüçhan
 • rüçhan hakkı
 • rüesa
 • rüfeka
 • rükû,-u
 • rükün,-knü
 • rüküş
 • rüküşlük,-ğü
 • rüstik,-ği
 • rüsum
 • rüsumat
 • rüsup,-bu
 • rüsva
 • rüsvalık,-ğı
 • rüşeym
 • rüşt,-dü
 • rüştiye
 • rüşvet
 • rüşvetçi
 • rüşvetçilik,-ği
 • rütbe
 • rütbeli
 • rüya
 • rüyet
 • rüzgâr
 • rüzgâraltı
 • rüzgârgülü
 • rüzgârlanma
 • rüzgârlanmak
 • rüzgârlı
 • rüzgârlık,-ğı
 • rüzgârsız
 • rüzgârüstü

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu