Türkçe İmla (Yazım) Kılavuzu – O / Ö

Türkçe İmla (Yazım) Kılavuzu – O / Ö

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

 • oba
 • obabaşı
 • obelisk
 • oberj
 • obje
 • objektif
 • objektiflik,-ği
 • objektivite
 • objektivizm
 • obruk,-ğu
 • obruklu
 • observatuvar
 • obstrüksiyon
 • obua
 • obuacı
 • obur
 • oburca
 • oburlaşma
 • oburlaşmak
 • oburluk,-ğu
 • obüs
 • ocak,-ğı
 • ocak başı
 • ocakçı
 • ocakçılık,-ğı
 • ocak kaşı
 • ocaklı
 • ocaklık,-ğı
 • od
 • oda
 • odabaşı
 • odacı
 • odacılık,-ğı
 • oda hapsi
 • odak,-ğı
 • odaklama
 • odaklamak
 • odaklanma
 • odaklanmak
 • odaklaştırma
 • odaklaştırmak
 • odaklayıcı
 • odak noktası
 • odalı
 • odalık,-ğı
 • oda müziği
 • odeon
 • oditoryum
 • odsuz
 • odsuz ocaksız
 • odun
 • oduncu
 • odunculuk,-ğu
 • odun kömürü
 • odunlaşma
 • odunlaşmak
 • odunluk,-ğu
 • odun özü
 • odunsu
 • odyometre
 • odyovizüel
 • of
 • Of (ilçe)
 • ofis
 • oflama
 • oflamak
 • oflaz
 • ofris
 • ofsayt,-dı
 • ofset
 • oftalmolog,-ğu
 • oftalmoloji
 • oftalmoskop,-bu
 • oğlak,-ğı
 • Oğlak (burç)
 • Oğlak dönencesi
 • oğlan
 • oğlancı
 • oğlancık,-ğı
 • oğlancılık,-ğı
 • oğul,-ğlu
 • oğul balı
 • oğulcuk,-ğu
 • oğulduruk,-ğu
 • oğullanma
 • oğullanmak
 • oğulluk,-ğu
 • oğul otu
 • oğul uşak,-ğı
 • oğuz
 • Oğuz
 • Oğuzca
 • Oğuzeli’ni (ilçe)
 • Oğuzlar (ilçe)
 • oh
 • oha
 • ohm
 • oje
 • ojeli
 • ojit
 • ok
 • okaliptüs
 • okapi
 • okçu
 • okçuluk,-ğu
 • okey
 • okka
 • okkalama
 • okkalamak
 • okkalı
 • okkalık,-ğı
 • okkalı kahve
 • oklama
 • oklamak
 • oklanma
 • oklanmak
 • oklava
 • okluk,-ğu
 • oklu kirpi
 • ok meydanı
 • okrama
 • okramak
 • oksalat
 • oksalik asit,-di
 • oksijen
 • oksijenleme
 • oksijenlemek
 • oksijenli
 • oksijenli su
 • oksilit
 • oksit,-di
 • oksitleme
 • oksitlemek
 • oksitlenme
 • oksitlenmek
 • oksiyür
 • okşama
 • okşamak
 • okşamalık,-ğı
 • okşanma
 • okşanmak
 • okşantı
 • okşatma
 • okşatmak
 • okşayıcı
 • okşayış
 • oktan
 • oktant
 • oktav
 • oktrua
 • okul
 • okuldaş
 • okullaşma
 • okullaşmak
 • okullu
 • okul öncesi
 • okul sonrası
 • okuma
 • okumak
 • okuma saati
 • okuma yazma
 • okuma yitimi
 • okume
 • okumuş
 • okumuşluk,-ğu
 • okumuş olmak
 • okunaklı
 • okunaksız
 • okunma
 • okunmak
 • okuntu
 • okunulma
 • okunulmak
 • okunuş
 • okur
 • okuryazar
 • okuryazarlık,-ğı
 • okus pokus
 • okutma
 • okutmak
 • okutman
 • okutmanlık,-ğı
 • okutulma
 • okutulmak
 • okutuş
 • okuyucu
 • okuyuş
 • oküler
 • okyanus
 • okyanus mavisi
 • Okyanusya
 • ok yılanı
 • olabilir
 • olabilirlik,-ği
 • olacak,-ğı
 • olagelme
 • olagelmek
 • olağan
 • olağan dışı
 • olağanlaşma
 • olağanlaşmak
 • olağanlık,-ğı
 • olağanüstü
 • olağanüstü hâl,-li
 • olağanüstülük,-ğü
 • olamaz
 • olanak,-ğı
 • olanaklı
 • olanaksız
 • olanaksızlaşma
 • olanaksızlaşmak
 • olanaksızlık,-ğı
 • olanca
 • olası
 • olasıcılık,-ğı
 • olasılı
 • olasılık,-ğı
 • olasılık hesabı
 • olasıya
 • olay
 • olay bilimi
 • olaycılık,-ğı
 • olaylaştırma
 • olaylaştırmak
 • olaylı
 • olaysız
 • olçum
 • oldu
 • oldubitti
 • oldukça
 • oldum bittim
 • oldum olası
 • oldu olacak
 • oldurgan
 • oldurma
 • oldurmak
 • ole
 • olefin
 • oleik,-ği
 • oleik asit,-di
 • olein
 • oleometre
 • olgu
 • olgucu
 • olguculuk,-ğu
 • olgun
 • olgunlaşma
 • olgunlaşmak
 • olgunlaştırma
 • olgunlaştırmak
 • olgunluk,-ğu
 • olgunluk çağı
 • olgunluk sınavı
 • olgunluk yaşı
 • olgun odun
 • oligarşi
 • oligoklâz
 • oligosen
 • olijist
 • olimpiyat,-dı
 • olivin
 • olma
 • olmadık,-ğı
 • olmak
 • olmamış
 • olmayacak,-ğı
 • olmaz
 • olmazlı
 • olmazlık,-ğı
 • olmuş
 • olta
 • olta balığı
 • oltacı
 • oltacılık,-ğı
 • olta takımı
 • Oltu (ilçe)
 • Oltu kebabı
 • Oltu taşı
 • oluk,-ğu
 • olukçuk,-ğu
 • oluklaşma
 • oluklaşmak
 • oluklu
 • olumlama
 • olumlu
 • olumlu bildirme eki
 • olumlu cümle
 • olumlu eylem
 • olumlu fiil
 • olumluluk,-ğu
 • olumlu tümce
 • olumsal
 • olumsallık,-ğı
 • olumsuz
 • olumsuz cümle
 • olumsuz eylem
 • olumsuz fiil
 • olumsuzluk,-ğu
 • olumsuzluk eki
 • olumsuzluk kelimesi
 • olumsuz tümce
 • olunma
 • olunmak
 • olupbitti (oldubitti)
 • Olur (ilçe)
 • olurluk,-ğu
 • olur olmaz
 • oluş
 • oluşma
 • oluşmak
 • oluşturma
 • oluşturmak
 • oluşturulma
 • oluşturulmak
 • oluşuk,-ğu
 • oluşum
 • om
 • oma
 • omaca
 • ombra
 • omça
 • omfazit
 • omlet
 • ommatidyum
 • omnibüs
 • omur
 • omurga
 • omurgalılar
 • omurgasızlar
 • omurilik,-ği
 • omuz,-mzu
 • omuz başı
 • omuzdaş
 • omuzdaşlık,-ğı
 • omuzlama
 • omuzlamak
 • omuzlanma
 • omuzlanmak
 • omuzluk,-ğu
 • omuz omuza
 • on
 • ona
 • on altılık,-ğı
 • onama
 • onamak
 • onanizm
 • onanma
 • onanmak
 • onar
 • onarılma
 • onarılmak
 • onarım
 • onarımcı
 • onarımcılık,-ğı
 • onarma
 • onarmak
 • onar onar
 • onartma
 • onartmak
 • onat
 • onay
 • on ayaklılar
 • onaylama
 • onaylamak
 • onaylanış
 • onaylanma
 • onaylanmak
 • onaylatma
 • onaylatmak
 • onaylı
 • onaysız
 • onbaşı,-yı
 • onbaşılık,-ğı
 • on binlerce
 • on binlik,-ği
 • onca
 • onda
 • ondalık,-ğı
 • ondalıkçı
 • ondalık kesir,-sri
 • ondalık sayı
 • Ondokuzmayıs (ilçe)
 • 19 Mayıs
 • ondan
 • ondurma
 • ondurmak
 • ondüle
 • onejit
 • ongen
 • ongun
 • ongun besi suyu
 • ongunculuk,-ğu
 • ongunluk,-ğu
 • onikiparmak bağırsağı
 • on iki telli
 • oniks
 • onkoloji
 • onlar
 • onlarca
 • onlu
 • onluk,-ğu
 • onma
 • onmak
 • onmaz
 • onomastik,-ği
 • onomatope
 • ons
 • onsuz
 • ontojenez
 • ontoloji
 • onu
 • onulma
 • onulmak
 • onulmaz
 • onum
 • onun
 • onuncu
 • onur
 • onur belgesi
 • onur kurulu
 • onurlandırma
 • onurlandırmak
 • onurlanma
 • onurlanmak
 • onurlu
 • onursal
 • onursal başkan
 • onursuz
 • onursuzluk,-ğu
 • onur üyesi
 • oosfer
 • oosit
 • opal,-li
 • opalin
 • oparlör
 • opera
 • operacı
 • operakomik,-ği
 • operasyon
 • operatör
 • operatörlük,-ğü
 • operatris
 • operet
 • oportünist
 • oportünizm
 • opsiyon
 • optik,-ği
 • optik kaydırma
 • optimist
 • optimizm
 • optimum
 • optimetri
 • opus
 • ora
 • oracıkta
 • orada
 • oradan
 • orak,-ğı
 • orak ayı
 • orak böceği
 • orakçı
 • orakçılık,-ğı
 • oraklaşma
 • oraklaşmak
 • oralı
 • oramiral,-li
 • oramirallik,-ği
 • oran
 • oran dışı
 • orangutan
 • oranla
 • oranlama
 • oranlamak
 • oranlı
 • oransız
 • oransızlık,-ğı
 • orantı
 • orantılı
 • orası
 • oratoryo
 • ordinaryüs
 • ordinat
 • ordino
 • ordonat
 • ordövr
 • ordu
 • Ordu
 • ordubozan
 • ordubozanlık,-ğı
 • orducu
 • ordu evi
 • ordugâh
 • orfoz
 • org
 • organ
 • organ aktarımı
 • organik,-ği
 • organik kimya
 • organik kütle
 • organizasyon
 • organizatör
 • organize etmek
 • organize sanayi,-i
 • organizma
 • organlaşma
 • organlaşmak
 • organlık,-ğı
 • organ nakli
 • organtin
 • organze
 • orgazm
 • orgcu
 • orgeneral,-li
 • orgenerallik,-ği
 • Orhaneli’ni (ilçe)
 • Orhangazi (ilçe)
 • orijin
 • orijinal,-li
 • orijinalite
 • orijinallik,-ği
 • orkestra
 • orkestralama
 • orkestralı
 • orkestrasız
 • orkide
 • orkinos
 • orkit
 • orlon
 • orman
 • ormancı
 • ormancılık,-ğı
 • orman gülü
 • orman işletmesi
 • orman kebabı
 • orman kibarı
 • orman köylüsü
 • orman köyü
 • orman kuşağı
 • ormanlaşma
 • ormanlaşmak
 • ormanlaştırma
 • ormanlaştırmak
 • ormanlık,-ğı
 • orman sarmaşığı
 • orman sıçanı
 • ormansız
 • ormansızlaşma
 • ormansızlaşmak
 • orman tavuğu
 • orman tavuğugiller
 • ornatma
 • ornatmak
 • ornitolog,-ğu
 • ornitoloji
 • ornitorenk,-gi
 • orojeni
 • orospu
 • orospu bohçası
 • orospu çocuğu
 • orospuluk,-ğu
 • orostopol
 • orostopolluk,-ğu
 • orsa
 • orsa alabanda
 • orsa boca
 • orsalama
 • orsalamak
 • orta
 • Orta (ilçe)
 • orta ağırlık,-ğı
 • orta boy
 • orta boylu
 • Ortaca (ilçe)
 • ortaç,-cı
 • Orta Çağ
 • orta dalga
 • orta damar
 • orta deri
 • orta dikme
 • orta direk,-ği
 • Orta Doğu
 • orta elçi
 • orta hâlli
 • orta hece yutumu
 • orta hizmetçisi
 • orta hizmeti
 • orta işi
 • ortak,-ğı
 • orta karar
 • orta karın,-rnı
 • ortak bölen
 • ortak çarpan
 • ortakçı
 • ortakçılık,-ğı
 • ortak dil
 • ortak etmek
 • ortak fark
 • ortak hesap,-bı
 • ortak kat
 • ortaklaşa
 • ortaklaşacı
 • ortaklaşacılık,-ğı
 • ortaklaşma
 • ortaklaşmak
 • ortaklaştırma
 • ortaklaştırmak
 • ortaklık,-ğı
 • ortaklık senedi
 • ortaklık sözleşmesi
 • ortak mülkiyet
 • ortak nesne
 • ortak olmak
 • ortak ölçülmez sayılar
 • Ortaköy (ilçe)
 • ortak özne
 • ortak payda
 • ortak tam bölen
 • ortak tümleç,-ci
 • orta kulak,-ğı
 • orta kulak boşluğu
 • orta kulak iltihabı
 • orta kuşak,-ğı
 • ortak yapım
 • ortak yaşama
 • ortakyaşar
 • ortakyaşarlık,-ğı
 • ortak yönetim
 • ortak yüklem
 • ortalama
 • ortalamak
 • ortalamasına
 • ortalı
 • ortalık,-ğı
 • ortalıkçı
 • ortalıkta
 • ortam
 • orta malı
 • orta mektep,-bi
 • ortanca
 • orta nokta
 • ortaokul
 • orta oyunculuğu
 • orta oyuncusu
 • orta oyunu
 • orta öğrenim
 • orta öğretim
 • orta parmak,-ğı
 • orta saha
 • orta sıklet
 • Orta Şark
 • orta şekerli
 • orta tedrisat
 • orta terim
 • orta uç,-cu (santrafor)
 • ortay
 • orta yaşlı
 • orta yuvar
 • orta yuvarlak,-ğı
 • Ortodoks
 • Ortodoksluk,-ğu
 • ortodonti
 • ortoklâz
 • ortopedi
 • ortopedik,-ği
 • ortopedist
 • ortoz
 • oruç,-cu
 • oruçlu
 • oruçsuz
 • orun
 • orya
 • oryantal,-li
 • oryantalist
 • oryantalizm
 • Osmancık (ilçe)
 • Osmaneli’ni (ilçe)
 • Osmangazi (ilçe)
 • Osmaniye (ilçe)
 • Osmanlı
 • Osmanlıca
 • Osmanlılık,-ğı
 • osmiyum
 • osteoloji
 • osurgan
 • osurgan böceği
 • osurma
 • osurmak
 • osuruğu cinli
 • osuruk,-ğu
 • oşinografi
 • ot
 • otacı
 • otacılık,-ğı
 • otağ
 • otağcı
 • otak
 • otakçı
 • otalama
 • otalamak
 • otama
 • otamak
 • otantik,-ği
 • otarma
 • otarmak
 • otarşi
 • otçu
 • otçul
 • otel
 • otelci
 • otelcilik,-ği
 • otizm
 • otlak,-ğı
 • otlakçı
 • otlakçılık,-ğı
 • otlakıye
 • otlama
 • otlamak
 • otlanma
 • otlanmak
 • otlatılma
 • otlatılmak
 • otlatma
 • otlatmak
 • otlubağa
 • otluk,-ğu
 • Otlukbeli’ni (ilçe)
 • otlu peynir
 • oto
 • otoban
 • otobiyografi
 • otobiyografik,-ği
 • otobüs
 • otobüsçü
 • otobüsçülük,-ğü
 • otobüs durağı
 • otodidakt
 • otoerotizm
 • otogar
 • otojestiyon
 • otokar
 • otoklâv
 • otokrasi
 • otokrat
 • otokritik,-ği
 • otokton
 • otolit
 • otoman
 • otomasyon
 • otomat
 • otomatik,-ği
 • otomatikleşme
 • otomatikleşmek
 • otomatik sigorta
 • otomatizm
 • otomobil
 • otomobilci
 • otomobilcilik,-ği
 • otomotiv
 • otonom
 • otonomi
 • otopark
 • otoplâsti
 • otopomp
 • otopsi
 • otoray
 • otorite
 • otoriter
 • otosist
 • otostop
 • otostopçu
 • otostopçuluk,-ğu
 • otostop yapmak
 • ototrof
 • ototrofi
 • otoyol
 • otsu
 • otsul
 • otsuz
 • oturacak,-ğı
 • oturak,-ğı
 • oturak âlemi
 • oturak kündesi
 • oturaklı
 • oturaklılık,-ğı
 • oturma
 • oturma grevi
 • oturmak
 • oturma odası
 • oturmuş
 • oturmuşluk,-ğu
 • oturtma
 • oturtmak
 • oturtmalık,-ğı
 • oturtulma
 • oturtulmak
 • oturulma
 • oturulmak
 • oturum
 • oturuş
 • oturuşma
 • oturuşmak
 • otuz
 • 30 Ağustos
 • otuzar
 • otuzuncu
 • ot yiyenler
 • ova
 • Ovacık (ilçe)
 • oval,-li
 • ovalama
 • ovalamak
 • ovalanma
 • ovalanmak
 • ovalatma
 • ovalatmak
 • ovalı
 • ovalık,-ğı
 • ovasız
 • ovdurma
 • ovdurmak
 • ovdurtma
 • ovdurtmak
 • ovma
 • ovmaç,-cı
 • ovmak
 • ovogon
 • ovogon dağarcığı
 • ovolit
 • ovulma
 • ovulmak
 • ovunma
 • ovunmak
 • ovuşturma
 • ovuşturmak
 • oy
 • oya
 • oyacı
 • oyacılık,-ğı
 • oyalama
 • oyalamak
 • oyalandırma
 • oyalandırmak
 • oyalanma
 • oyalanmak
 • oyalantı
 • oyalayıcı
 • oyalı
 • oy birliği
 • oyculuk,-ğu
 • oy çokluğu
 • oydaş
 • oydurma
 • oydurmak
 • oy hakkı
 • oylama
 • oylamak
 • oylanış
 • oylanma
 • oylanmak
 • oylum
 • oylumlama
 • oylumlamak
 • oylumlu
 • oyma
 • oyma baskı
 • oymacı
 • oymacılık,-ğı
 • oymak
 • oymakbaşı
 • oymalı
 • oymalı yaprak,-ğı
 • oynak,-ğı
 • oynakça
 • oynak kemiği
 • oynaklık,-ğı
 • oynama
 • oynamak
 • oynanış
 • oynanma
 • oynanmak
 • oynaş
 • oynaşma
 • oynaşmak
 • oynatılma
 • oynatılmak
 • oynatım
 • oynatımcı
 • oynatış
 • oynatma
 • oynatmak
 • oynayış
 • oysa
 • oysaki
 • oy sandığı
 • oyuk,-ğu
 • oyulga
 • oyulgalama
 • oyulgalamak
 • oyulgalanma
 • oyulgalanmak
 • oyulgama
 • oyulgamak
 • oyulganma
 • oyulganmak
 • oyulma
 • oyulmak
 • oyuluş
 • oyum
 • oyun
 • oyunbaz
 • oyunbazlık,-ğı
 • oyunbozan
 • oyunbozanlık,-ğı
 • oyunbozanlık etmek
 • oyuncak,-ğı
 • oyuncakçı
 • oyuncakçılık,-ğı
 • oyuncu
 • oyunculuk,-ğu
 • oyun ebesi
 • oyun etmek
 • oyun havası
 • oyun kâğıdı
 • oyun kurucu
 • oyunlaştırma
 • oyunlaştırmak
 • oyunluk,-ğu
 • oyun masası
 • oyuntu
 • oyun yazarı
 • oyun yazarlığı
 • oyuş
 • ozalit
 • ozan
 • ozanca
 • ozanlık,-ğı
 • ozansı
 • ozansılık,-ğı
 • ozmos
 • ozokerit
 • ozon
 • ozonlama
 • ozonlamak

– Ö –

 • öbek,-ği
 • öbeklenme
 • öbeklenmek
 • öbekleşme
 • öbekleşmek
 • öbek öbek
 • öbür
 • öbür dünya
 • öbürkü
 • öbürü
 • öcü
 • öç,-cü
 • öçbe
 • öçlenme
 • öçlenmek
 • öçlü
 • öd
 • öd ağacı
 • öd dışı
 • ödem
 • ödeme
 • ödemek
 • ödemeli
 • Ödemiş (ilçe)
 • ödemli
 • ödenek,-ği
 • ödenekli
 • ödeniş
 • ödenme
 • ödenmek
 • ödenmez
 • ödenti
 • ödeşme
 • ödeşmek
 • ödetme
 • ödetmek
 • ödev
 • ödev bilgisi
 • ödevcil
 • ödevlendirilme
 • ödevlendirilmek
 • ödevlendirme
 • ödevlendirmek
 • ödevli
 • ödeyesiye
 • ödiyometre
 • öd kanalı
 • öd kesesi
 • ödlek,-ği
 • ödlekçe
 • ödleklik,-ği
 • ödül
 • ödüllendirme
 • ödüllendirmek
 • ödün
 • ödüncü
 • ödünç,-cü
 • ödünçleme
 • ödünleme
 • ödünlemek
 • ödünlü
 • ödünsüz
 • ödyometre
 • öf
 • öfke
 • öfkelendirici
 • öfkelendirme
 • öfkelendirmek
 • öfkeleniş
 • öfkelenme
 • öfkelenmek
 • öfkeli
 • öfkesiz
 • öge
 • öglena
 • öglenagiller
 • öğle
 • öğle ezanı
 • öğlen
 • öğle namazı
 • öğlenci
 • öğlende
 • öğle paydosu
 • öğle tatili
 • öğle uykusu
 • öğleüstü
 • öğleüzeri
 • öğle vakti
 • öğle yemeği
 • öğleyin
 • öğrek,-ği
 • öğrencelik,-ği
 • öğrenci
 • öğrenci belgesi
 • öğrenci bileti
 • öğrenci kartı
 • öğrenci kimliği
 • öğrencilik,-ği
 • öğrenci yurdu
 • öğrenilme
 • öğrenilmek
 • öğrenim
 • öğrenim belgesi
 • öğrenimli
 • öğreniş
 • öğrenme
 • öğrenmek
 • öğrenmelik,-ği
 • öğreti
 • öğretici
 • öğreticilik,-ği
 • öğretilme
 • öğretilmek
 • öğretim
 • öğretim bilgisi
 • öğretim görevlisi
 • öğretim programı
 • öğretim üyesi
 • öğretim
 • yardımcıları
 • öğretim yılı
 • öğretiş
 • öğretme
 • öğretmek
 • öğretmen
 • öğretmen evi
 • öğretmenlik,-ği
 • öğün
 • öğür
 • öğürleşme
 • öğürleşmek
 • öğürlük,-ğü
 • öğürme
 • öğürmek
 • öğür olmak
 • öğürtleme
 • öğürtlemek
 • öğürtme
 • öğürtmek
 • öğürtü
 • öğürtücü
 • öğürüş
 • öğüt,-dü
 • öğütçü
 • öğütleme
 • öğütlemek
 • öğütme
 • öğütme haznesi
 • öğütmek
 • öğütücü
 • öğütücü diş
 • öğütülme
 • öğütülmek
 • öğütülüş
 • öğütüş
 • öhö
 • ökçe
 • ökçeci
 • ökçe çene
 • ökçeli
 • ökçesiz
 • öke
 • ökelik,-ği
 • ökleme
 • ökse
 • ökse çubuğu
 • ökse kuşu
 • ökseleme
 • ökselemek
 • ökseme
 • ökse otu
 • ökse otugiller
 • öksürme
 • öksürmek
 • öksürtme
 • öksürtmek
 • öksürtücü
 • öksürük,-ğü
 • öksürüklü
 • öksürüklü tıksırıklı
 • öksürük otu
 • öksürük tıksırık,-ğı
 • öksürüş
 • öksüz
 • öksüzdoyuran
 • öksüzlük,-ğü
 • öksüzsevindiren
 • öküz
 • öküz arabası
 • öküz balığı
 • öküzburnu (kuş)
 • öküz damı
 • öküzdili (bitki)
 • öküzgözü (çiçek)
 • öküzlük,-ğü
 • öküz soğuğu
 • öl
 • ölçek,-ği
 • ölçek çizgisi
 • ölçekli
 • ölçer
 • ölçerme
 • ölçermek
 • ölçme
 • ölçmek
 • ölçtürme
 • ölçtürmek
 • ölçü
 • ölçü bilimci
 • ölçü bilimi
 • ölçücü
 • ölçülebilir
 • ölçülen
 • ölçülendirme
 • ölçülendirmek
 • ölçülme
 • ölçülmek
 • ölçülü
 • ölçülü biçili
 • ölçülülük,-ğü
 • ölçüm
 • ölçümleme
 • ölçümlemek
 • ölçümlü
 • ölçün
 • ölçünlü
 • ölçünme
 • ölçünmek
 • ölçüsüz
 • ölçüsüzlük,-ğü
 • ölçüş
 • ölçüşme
 • ölçüşmek
 • ölçüştürme
 • ölçüştürmek
 • ölçüt
 • öldüresiye
 • öldürme
 • öldürmek
 • öldürtme
 • öldürtmek
 • öldürücü
 • öldürülme
 • öldürülmek
 • öldürüş
 • ölesiye
 • ölet
 • öleyazma
 • öleyazmak
 • ölgün
 • ölgünlük,-ğü
 • ölme
 • ölme hakkı
 • ölmek
 • ölmez
 • ölmez çiçek,-ği
 • (bitki)
 • ölmezleştirme
 • ölmezleştirmek
 • ölmezlik,-ği
 • ölmezoğlu
 • ölmez otu
 • ölmüş
 • ölü
 • ölü açı
 • ölü dalga
 • ölü deniz
 • ölü dil
 • ölü doğum
 • ölü fiyatına
 • ölü helvası
 • ölük,-ğü
 • ölülük,-ğü
 • ölüm
 • ölüm cezası
 • ölümcül
 • ölüm dirim
 • ölüm döşeği
 • ölüm emri
 • ölü mevsim
 • ölüm fermanı
 • ölüm hâli
 • ölüm ilmühaberi
 • ölüm kalım
 • ölüm kalım
 • meselesi
 • ölüm kalım savaşı
 • ölüm korkusu
 • ölümlü
 • ölümlü dünya
 • ölümlük,-ğü
 • ölümlük dirimlik,-ği
 • ölümlülük,-ğü
 • ölüm oranı
 • ölüm orucu
 • ölümsek,-ği
 • ölüm sessizliği
 • ölüm sigortası
 • ölümsü
 • ölüm sükûtu
 • ölümsüz
 • ölümsüzleşme
 • ölümsüzleşmek
 • ölümsüzleştirme
 • ölümsüzleştirmek
 • ölümsüzlük,-ğü
 • ölüm tazminatı
 • ölünme
 • ölünmek
 • ölü nokta
 • ölü örtü
 • ölü renk,-gi
 • ölü saat,-ti
 • ölü sezon
 • ölü salı (teneşir)
 • ölüsü kandilli
 • ölüsü kınalı
 • ölüş
 • ölü yatırım
 • ölü yemeği
 • ölü yıkama
 • ölü yıkayıcı
 • ölü zaman
 • Ömerli (ilçe)
 • ömrübillâh
 • ömrühayat
 • ömrünce
 • ömür,-mrü
 • ömür adam
 • ömür boyu
 • ömür boyunca
 • ömürlü
 • ömürsüz
 • ömür törpüsü
 • ön
 • ön ad
 • ön alım
 • ön alım hakkı
 • ön avurt,-du
 • ön avurt ünsüzü
 • ön ayak,-ğı
 • önayak etmek
 • önayak olmak
 • ön belirti
 • ön bilgi
 • ön bilim
 • önce
 • önce bilim
 • öncecilik,-ği
 • önceden
 • önceden satış
 • önceki
 • öncel
 • öncel belirleme
 • öncel düzen
 • önceleme
 • öncelemek
 • önceleri
 • öncelik,-ği
 • öncelikle
 • öncelikli
 • öncesiz
 • öncesizlik,-ği
 • öncü
 • öncül
 • öncülük,-ğü
 • öncülük etmek
 • öncü oyun
 • öncü tiyatro
 • ön çalışma
 • ön damak,-ğı
 • ön damak ünsüzü
 • öndelik,-ği
 • ön denetim
 • önder
 • önderlik,-ği
 • ön deyi
 • ön deyiş
 • ön doğru
 • ön ek
 • önel
 • ön eleme
 • önem
 • önemli
 • önemlice
 • önemseme
 • önemsemek
 • önemseniş
 • önemsenme
 • önemsenmek
 • önemseyiş
 • önemsiz
 • önemsizce
 • önemsizlik,-ği
 • önerge
 • öneri
 • öneriş
 • önerme
 • önermek
 • önerti
 • öneze
 • ön göğüs,-ğsü
 • öngörme
 • öngörmek
 • öngörü
 • öngörülme
 • öngörülmek
 • öngörülü
 • ön gün
 • ön içki
 • ön kesinti
 • ön kol
 • ön kol kemiği
 • ön koşul
 • önlem
 • önleme
 • önlemek
 • önleniş
 • önlenme
 • önlenmek
 • önleyici
 • önleyiş
 • ön lisans
 • önlük,-ğü
 • önlüklü
 • önlüklük,-ğü
 • ön oda
 • ön oluş
 • ön oluşum
 • ön ödeme
 • ön rapor
 • ön seçici
 • ön seçim
 • önsel
 • önsellik,-ği
 • ön ses
 • ön ses düşmesi
 • önsezi
 • önsezili
 • ön soruşturma
 • ön söz
 • ön sözleşme
 • ön şart
 • ön tasar
 • ön tasım
 • ön teker
 • ön türeme
 • ön uyum
 • önü sıra
 • ön vurgu
 • ön yargı
 • ön yargılı
 • ön yaylak,-ğı
 • ön yetkinlik,-ği
 • ön yüzbaşı,-yı
 • öpme
 • öpmek
 • öptürme
 • öptürmek
 • öpücük,-ğü
 • öpülme
 • öpülmek
 • öpüş
 • öpüşme
 • öpüşmek
 • örcin
 • ördek,-ği
 • ördek balığı
 • ördekbaşı (renk)
 • ördekgagası (renk)
 • ördekgiller
 • ördek yürüyüşü
 • ördürme
 • ördürmek
 • örek,-ği
 • öreke
 • ören
 • örenlik,-ği
 • örf
 • örfî
 • örfî idare
 • örge
 • örgen
 • örgensel
 • örgü
 • örgücü
 • örgülü
 • örgülü pilâv
 • örgün
 • örgün eğitim
 • örgüsüz
 • örgüt
 • örgütçü
 • örgütçülük,-ğü
 • örgütleme
 • örgütlemek
 • örgütlendirilme
 • örgütlendirilmek
 • örgütlendirme
 • örgütlendirmek
 • örgütleniş
 • örgütlenme
 • örgütlenmek
 • örgütleyiş
 • örgütlü
 • örgütsel
 • örgütsüz
 • örgütsüzlük,-ğü
 • örk
 • örkleme
 • örklemek
 • örme
 • örmek
 • örme kepenek,-ği
 • örneğin
 • örnek,-ği
 • örneklem
 • örnekleme
 • örneklemek
 • örneklendirme
 • örneklendirmek
 • örneklenme
 • örneklenmek
 • örneklik,-ği
 • örnek olmak
 • örnekseme
 • örneksemek
 • öro
 • öroluk,-ğu
 • örs
 • örseleme
 • örselemek
 • örseleniş
 • örselenme
 • örselenmek
 • örseleyiş
 • örs kemiği
 • örtbas
 • örtbas etmek
 • örtenek,-ği
 • örtme
 • örtmece
 • örtmek
 • örttürme
 • örttürmek
 • örtü
 • örtük,-ğü
 • örtülme
 • örtülmek
 • örtülü
 • örtülü omurgalılar
 • örtülü ödenek,-ği
 • örtünme
 • örtünmek
 • örtüsüz
 • örtüş
 • örtüşme
 • örtüşmek
 • örü
 • örücü
 • örücülük,-ğü
 • örük,-ğü
 • örükleme
 • örüklemek
 • örülme
 • örülmek
 • örülü
 • örülüş
 • örüm
 • örümce
 • örümceğimsiler
 • örümcek,-ği
 • örümcek kafalı
 • örümcek kuşu
 • örümcek kuşugiller
 • örümceklenme
 • örümceklenmek
 • örümcekler
 • örümcekli
 • örümceksi
 • örümceksi zar
 • örüş
 • östaki
 • östaki borusu
 • östrojen tedavisi
 • öşür,-şrü
 • öşürcü
 • öte
 • öteberi
 • ötede beride
 • öteden beri
 • öteden beriden
 • öte gün
 • öteki
 • öteki beriki
 • ötekisi
 • öteleme
 • ötelenme
 • ötesi berisi
 • ötesinde berisinde
 • öte yandan
 • öteye beriye
 • öteyi beriyi
 • ötleğen
 • ötleğengiller
 • ötleği
 • ötme
 • ötmek
 • ötre
 • öttürme
 • öttürmek
 • ötücü
 • ötücü kuşlar
 • ötümlü
 • ötümlüleşme
 • ötümlüleşmek
 • ötümlülük,-ğü
 • ötümsüz
 • ötümsüzleşme
 • ötümsüzleşmek
 • ötümsüzlük,-ğü
 • ötürme
 • ötürmek
 • ötürü
 • ötürük,-ğü
 • ötürüklü
 • ötüş
 • ötüşme
 • ötüşmek
 • öveç,-ci
 • öve öve
 • övgü
 • övgücü
 • övgücülük,-ğü
 • övme
 • övmek
 • övülme
 • övülmek
 • övülüş
 • övünce
 • övünç,-cü
 • övünç çizelgesi
 • övündürücü
 • övündürücülük,-ğü
 • övünek,-ği
 • övüngen
 • övüngenlik,-ği
 • övünme
 • övünmek
 • övüntü
 • övüş
 • öykü
 • öykücü
 • öykücülük,-ğü
 • öyküleme
 • öykülemek
 • öyküleştirme
 • öyküleştirmek
 • öykünce
 • öykünme
 • öykünmeci
 • öykünmek
 • öyle
 • öylece
 • öylelikle
 • öylemesine
 • öyle öyle
 • öylesi
 • öylesine
 • öz
 • Özalp (ilçe)
 • öz bağışıklık,-ğı
 • özbek,-ği
 • Özbek
 • Özbekçe
 • Özbekistan
 • Özbek pilâvı
 • özbeöz
 • özbeslenen
 • öz beslenme
 • özcesi
 • özdek,-ği
 • özdekçi
 • özdekçilik,-ği
 • özdeksel
 • özden
 • öz denetim
 • özdenlik,-ği
 • özdeş
 • özdeşleme
 • özdeşlemek
 • özdeşleşme
 • özdeşleşmek
 • özdeşleştirme
 • özdeşleştirmek
 • özdeşlik,-ği
 • özdeştirme
 • özdeştirmek
 • öz devim
 • öz devinim
 • özdeyiş
 • öz dışı
 • öz dikeni
 • öz direnç,-ci
 • öze
 • özek,-ği
 • özek ağacı
 • özek demiri
 • özek doku
 • özel
 • özel ad
 • özel af,-ffı
 • özel dil
 • öz eleştiri
 • özel girişim
 • özel girişimci
 • özel girişimcilik,-ği
 • özel hayat
 • özelik,-ği
 • özel kesim
 • özel kurul
 • özelleşme
 • özelleşmek
 • özelleştirme
 • özelleştirmek
 • özellik,-ği
 • özellikle
 • özel mülkiyet
 • özel okul
 • özel radyo
 • özel sayı
 • özel sektör
 • özel televizyon
 • özel teşebbüs
 • özel tiyatro
 • özel ulak,-ğı
 • özel yaşam
 • özeme
 • özemek
 • özen
 • özenci
 • özenç,-ci
 • özendirme
 • özendirmek
 • özene bezene
 • özengen
 • özengenlik,-ği
 • özeni
 • özenilme
 • özenilmek
 • özeniş
 • özenli
 • özenme
 • özenmek
 • özensiz
 • özensizlik,-ği
 • özenti
 • özentici
 • özenticilik,-ği
 • özentili
 • özentisiz
 • özerk
 • özerkleşme
 • özerkleşmek
 • özerkleştirme
 • özerkleştirmek
 • özerklik,-ği
 • özet
 • özetle
 • özetleme
 • özetlemek
 • özetlenme
 • özetlenmek
 • özezer
 • özezerlik,-ği
 • özge
 • özgeci
 • özgecil
 • özgecilik,-ği
 • öz geçmiş
 • özgü
 • özgül
 • özgül ağırlık,-ğı
 • özgüleme
 • özgülemek
 • özgüllük,-ğü
 • özgülük,-ğü
 • özgün
 • özgünleşme
 • özgünleşmek
 • özgünleştirme
 • özgünleştirmek
 • özgünlük,-ğü
 • özgür
 • özgürce
 • özgürleşme
 • özgürleşmek
 • özgürleştirme
 • özgürleştirmek
 • özgürlük,-ğü
 • özgürlükçü
 • özgürlükçü
 • demokrasi
 • özgürlükçülük,-ğü
 • öz güven
 • öz ışın
 • öz indükleme
 • öz itme
 • öz itmeli
 • öz kardeş
 • öz kaynak,-ğı
 • öz kedi balığıgiller
 • öz kesit
 • özlem
 • özleme
 • özlemek
 • özlemli
 • özlenme
 • özlenmek
 • özlenti
 • özlentili
 • özleşme
 • özleşmek
 • özleştirme
 • özleştirmeci
 • özleştirmecilik,-ği
 • özleştirmek
 • özletme
 • özletmek
 • özleyiş
 • özlü
 • özlü çamur
 • özlük,-ğü
 • özlük hakkı
 • özlük işleri
 • özlü söz
 • özlü un
 • özne
 • özne grubu
 • öznel
 • öznelci
 • öznelcilik,-ği
 • öznellik,-ği
 • özne öbeği
 • öz odun
 • öz öğrenim
 • öz öğrenimli
 • öz saygı
 • özsel
 • öz sermaye
 • özsever
 • özseverlik,-ği
 • öz su
 • öz tahta
 • özümleme
 • özümleme dokusu
 • özümlemek
 • özümlenme
 • özümlenmek
 • özümseme
 • özümsemek
 • özümsenme
 • özümsenmek
 • özün erosluk,-ğu
 • özünlü
 • özür,-zrü
 • özürlü
 • özürsüz
 • özüt
 • Özvatan (ilçe)
 • özveren
 • özveri
 • özverili
 • öz yapı
 • öz yaşam
 • öz yaşam öyküsü
 • öz yönetim

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu