Türkçe İmla (Yazım) Kılavuzu – N

Türkçe İmla (Yazım) Kılavuzu – N

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

 • na
 • naaş
 • naat
 • nabekâr
 • nabız,-bzı
 • nacak,-ğı
 • naçar
 • naçiz
 • naçizane
 • nadan
 • nadanca
 • nadanlık,-ğı
 • nadas
 • nadas etmek
 • nadaslı
 • nadaslık,-ğı
 • nadide
 • nadim
 • nadim olmak
 • nadir
 • nadirat
 • nadiren
 • nafaka
 • nafakalanma
 • nafakalanmak
 • nafıa
 • nafi,-i
 • nafile
 • nafile namazı
 • nafile yere
 • nafiz
 • nafta
 • naftalin
 • naftalinleme
 • naftalinlemek
 • naftalinlenme
 • naftalinlenmek
 • nagehan
 • nağme
 • nağmeli
 • nağmesiz
 • nağme yapmak
 • nah
 • nahak
 • nahak yere
 • nahır
 • nahırcı
 • nahif
 • nahiv,-hvi
 • nahiye
 • nahiye müdürü
 • nahoş
 • naif
 • nail
 • nail olmak
 • naip,-bi
 • naiplik,-ği
 • nakarat
 • nakaratlı
 • nakaratsız
 • nakavt
 • nakavt etmek
 • nakavt olmak
 • nakden
 • nakdî
 • nakdî ceza
 • nakdî kıymet
 • nakdî teminat
 • nakdî vergi
 • nakdî yardım
 • nakıs
 • nakış,-kşı
 • nakışçı
 • nakışçılık,-ğı
 • nakış ipliği
 • nakışlama
 • nakışlamak
 • nakışlı
 • nakışlık,-ğı
 • nakış makinesi
 • nakışsız
 • nakız,-kzı
 • nakibüleşraf
 • nakil,-kli (taşıma)
 • nâkil (taşıyan)
 • nakil vasıtası
 • nakip,-bi
 • nakisa
 • nakit,-kdi
 • nakit kartı
 • nakit para
 • nakkare
 • nakkarhane
 • nakkaş
 • nakkaşlık,-ğı
 • nakledilme
 • nakledilmek
 • naklen
 • naklen yayın
 • nakletme
 • nakletmek
 • naklettirme
 • naklettirmek
 • naklî
 • naklî mazi
 • nakliyat
 • nakliyatçı
 • nakliyatçılık,-ğı
 • nakliye
 • nakliyeci
 • nakliyecilik,-ği
 • nakşetme
 • nakşetmek
 • Nakşibendî
 • Nakşibendîlik,-ği
 • Nakşîlik,-ği
 • nakşolma
 • nakşolmak
 • nakşolunma
 • nakşolunmak
 • nakzen
 • nakzetme
 • nakzetmek
 • nal
 • nalân
 • nalâyık,-ğı
 • nalbant,-dı
 • nalbantlık,-ğı
 • nalbur
 • nalburluk,-ğu
 • nalça
 • nalçalı
 • nalçasız
 • naldöken
 • nale
 • nalekâr
 • nalın
 • nalıncı
 • nalıncı keseri
 • nalıncılık,-ğı
 • nalınlı
 • nalınsız
 • nallama
 • nallamak
 • nallanış
 • nallanma
 • nallanmak
 • Nallıhan (ilçe)
 • nam
 • namağlûp,-bu
 • namahrem
 • namahremlik,-ği
 • namaz
 • namaz bezi
 • namazbozan (bitki)
 • namazcı
 • namazgâh
 • namaz kılmak
 • namazlağı
 • namazlık,-ğı
 • namaz niyaz
 • namaz örtüsü
 • namaz seccadesi
 • namazsız
 • namaz vakti
 • namdar
 • name
 • namert,-di
 • namertçe
 • namertlik,-ği
 • namevcut,-du
 • Namibya
 • Namibyalı
 • namlı
 • namlı şanlı
 • namlu
 • namus
 • namus belâsı
 • namus davası
 • namuskâr
 • namuslu
 • namusluluk,-ğu
 • namus sözü
 • namussuz
 • namussuzca
 • namussuzluk,-ğu
 • namünasip,-bi
 • namüsait,-di
 • namütenahi
 • namütenahilik,-ği
 • namzet,-di
 • namzetlik,-ği
 • nanay
 • nane
 • naneli
 • nane likörü
 • nanemolla
 • nane ruhu
 • nanesiz
 • nane suyu
 • nane şekeri
 • nanıaziz
 • nanik,-ği
 • nanikleme
 • naniklemek
 • nankör
 • nankörce
 • nankörleşme
 • nankörleşmek
 • nankörlük,-ğü
 • nansuk,-ğu
 • napalm
 • napalm bombası
 • nar (bir meyve)
 • nâr (ateş)
 • nara
 • nar balinası
 • narcıl
 • narçiçeği (renk)
 • nardenk,-gi
 • nardin
 • narenç,-ci
 • narenciye
 • narenciyeci
 • nargile
 • nargile tütünü
 • nargiller
 • narh
 • nârıbeyza
 • narin
 • narinlik,-ği
 • narkotik,-ği
 • narkotizm
 • narkoz
 • narkozcu
 • narkozculuk,-ğu
 • narkozitör
 • Narlıdere (ilçe)
 • Narman (ilçe)
 • narsis
 • narsisizm
 • narsis kompleksi
 • narsislik,-ği
 • narval,-li
 • narven
 • nas,-ssı
 • nasfet
 • nasıl
 • nasılsa
 • nasıp,-spı
 • nasır
 • nasırlanma
 • nasırlanmak
 • nasırlaşma
 • nasırlaşmak
 • nasırlı
 • nasırsız
 • nasihat,-ti
 • nasihatçi
 • nasihatçilik,-ği
 • nasihat etmek
 • nasihatname
 • nasihat yollu
 • nasip,-bi
 • nasip etmek
 • nasiplenme
 • nasiplenmek
 • nasip olmak
 • nasir
 • naspetme
 • naspetmek
 • Nasranî
 • Nasranîlik,-ği
 • nasyonalist
 • nasyonalizm
 • nasyonal sosyalizm
 • naşi
 • naşir
 • natamam
 • natıka
 • natıkalı
 • natıkasız
 • natır
 • natırlık,-ğı
 • natır nalını
 • nativizm
 • natron
 • natuk
 • natura
 • natür
 • natüralist
 • natüralizm
 • natürel
 • natürist
 • natürizm
 • natürmort,-du
 • navçağan
 • navlun
 • naylon
 • naylon fatura
 • naylon kız
 • naylon reçete
 • naz
 • nazal
 • nazar
 • nazaran
 • nazar boncuğu
 • nazarıdikkat,-ti
 • nazarıitibar
 • nazarî
 • nazariyat
 • nazariyatçı
 • nazariye
 • nazariyeci
 • nazarlık,-ğı
 • nazenin
 • naz etmek
 • nazım,-zmı
 • (manzume)
 • nâzım (düzenleyen)
 • nazım birimi
 • Nazımiye (ilçe)
 • nâzım plân
 • nazım türü
 • nazır
 • Nazi
 • nazik,-ği
 • nazikâne
 • nazikçe
 • nazikleşme
 • nazikleşmek
 • naziklik,-ği
 • nazil
 • Nazileştirme
 • Nazileştirmek
 • Nazilli (ilçe)
 • nazir
 • nazire
 • nazire yapmak
 • nazirsiz
 • Nazizm
 • nazlanı nazlanı
 • nazlanış
 • nazlanma
 • nazlanmak
 • nazlı
 • nazlılık,-ğı
 • nazmen
 • nazmetme
 • nazmetmek
 • ne
 • ne âlâ
 • nebat
 • nebatat
 • nebatat bahçesi
 • nebatî
 • nebevî
 • nebi
 • nebülöz
 • nebze
 • nebzecik,-ği
 • necabet
 • necaset
 • necat
 • nece
 • Necef taşı
 • neci
 • necip,-bi
 • nedamet
 • nedametle
 • nedbe
 • neden
 • neden bilimi
 • nedeniyle
 • nedenli
 • nedenli nedensiz
 • nedense
 • nedensel
 • nedensellik,-ği
 • nedensellik ilkesi
 • nedensiz
 • neden sonra
 • neden tanrıcılık,-ğı
 • nedim
 • nedime
 • nedret
 • nefaset
 • nefer
 • nefes
 • nefes borusu
 • nefes darlığı
 • nefes etmek
 • nefes kesici
 • nefesleme
 • nefeslemek
 • nefeslenme
 • nefeslenmek
 • nefesli
 • nefesli çalgı
 • nefeslik,-ği
 • nefes nefese
 • nefha
 • nefir
 • nefis (hoş)
 • nefis,-fsi (öz)
 • nefis muhasebesi
 • nefis mücadelesi
 • nefis müdafaası
 • nefiy,-fyi
 • nefret
 • nefret etmek
 • nefrit
 • nefsanî
 • nefsaniyet
 • nefsi müdafaa
 • neft
 • neftî
 • neftîleşme
 • neftîleşmek
 • neftîleştirme
 • neftîleştirmek
 • neftimsi
 • neft yağı
 • nefyedilme
 • nefyedilmek
 • nefyetme
 • nefyetmek
 • negatif
 • negatif büyüklük,-ğü
 • negatif sayı
 • neharî
 • nehir,-hri
 • nehir roman
 • nehiy,-hyi
 • nekahet
 • nekahethane
 • nekais
 • nekbet
 • nekes
 • nekeslik,-ği
 • nekre
 • nekrelik,-ği
 • nekroloji
 • nekrotik,-ği
 • nekroz
 • nektar
 • nem
 • nema
 • nemalandırma
 • nemalandırmak
 • nemalanma
 • nemalanmak
 • nemcil
 • Nemçe
 • nemçeker
 • nemdenetir
 • neme gerek
 • neme lâzım
 • neme lâzımcı
 • neme lâzımcılık,-ğı
 • neme yönelim
 • nemf
 • nemlendirici
 • nemlendirici krem
 • nemlendirme
 • nemlendirmek
 • nemleniş
 • nemlenme
 • nemlenmek
 • nemletme
 • nemletmek
 • nemli
 • nemlilik,-ği
 • nemli nemli
 • nemölçer
 • nemrut,-du
 • Nemrut
 • nemrutlaşma
 • nemrutlaşmak
 • nemrutluk,-ğu
 • Nemse
 • nene
 • neodim
 • neojen
 • neolitik,-ği
 • neolojizm
 • neon
 • neon lâmbası
 • neon tüpü
 • neoplâzma
 • neozoik,-ği
 • nepotist
 • nepotizm
 • Neptün
 • neptünyum
 • nerde
 • nerden
 • nerdeyse
 • nere
 • nerede
 • nereden
 • nereden nereye
 • neredeyse
 • nereli
 • neresi
 • nereye
 • nergis
 • nergisgiller
 • nergis zambağı
 • neritik,-ği
 • nervür
 • nervürlü
 • nesebi gayrisahih
 • nesebi sahih
 • nesep,-bi
 • nesi
 • nesiç,-sci
 • nesih,-shi
 • nesil,-sli
 • nesim
 • nesir,-sri
 • neskafe
 • nesne
 • nesnel
 • nesnelci
 • nesnelcilik,-ği
 • nesnelleşme
 • nesnelleşmek
 • nesnellik,-ği
 • nesne öbeği
 • nesnesel
 • nesnesiz
 • Nesturî
 • neşe
 • neşelendirme
 • neşelendirmek
 • neşeleniş
 • neşelenme
 • neşelenmek
 • neşeli
 • neşesiz
 • neşesizlik,-ği
 • neşet
 • neşet etmek
 • neşetli
 • neşide
 • neşir,-şri
 • neşredilme
 • neşredilmek
 • neşren
 • neşretme
 • neşretmek
 • neşriyat
 • neşrolunma
 • neşrolunmak
 • neşter
 • neşterleme
 • neşterlemek
 • neşveli
 • neşvünema
 • net
 • netameli
 • netice
 • neticelendirme
 • neticelendirmek
 • neticeleniş
 • neticelenme
 • neticelenmek
 • neticeleşme
 • neticeleşmek
 • neticesiz
 • neticeten
 • netleşme
 • netleşmek
 • netleştirme
 • netleştirmek
 • netlik,-ği
 • net resim,-smi
 • net ücret
 • neuzübillâh
 • neva
 • nevabuselik,-ği
 • nevale
 • nevazil
 • nevaziş
 • nevbet
 • neveser
 • nevi,-v’i
 • nevir,-vri
 • nev’i şahsına
 • münhasır
 • nevmit,-di
 • nevralji
 • nevraljik,-ği
 • nevrasteni
 • nevresim
 • nevrofik,-ği
 • nevroloji
 • nevropat
 • nevroz
 • nevruz
 • Nevruz Bayramı
 • nevruz otu
 • Nevşehir
 • nevton
 • nevyunanî
 • nevyunanîlik,-ği
 • nevzat
 • ney
 • neyçe
 • neyi
 • neyse
 • neyzen
 • neyzen bakışlı
 • nezafet
 • nezahet
 • nezaket
 • nezaketen
 • nezaketli
 • nezaketlilik,-ği
 • nezaketsiz
 • nezaketsizlik,-ği
 • nezaret
 • nezaret etmek
 • nezarethane
 • nezaretli
 • nezaretsiz
 • nezdinde
 • nez’etme
 • nez’etmek
 • nez hâli
 • nezif,-zfi
 • nezih
 • nezir,-zri
 • nezle
 • nezleli
 • nezle otu
 • nezretme
 • nezretmek
 • nezt,-zdi
 • nıkris
 • nısfet
 • nısfınnehar
 • nısfiye
 • nısıf,-sfı
 • nısıf kutur,-tru
 • nışadır
 • nışadır kaymağı
 • nışadır ruhu
 • nice
 • nicel
 • niceleme
 • nicelemek
 • niceleyici
 • niceleyiş
 • nicelik,-ği
 • nice nice
 • niçin
 • nida
 • nifak
 • nifakçı
 • Niğde
 • nihaî
 • nihaî karar
 • nihale
 • nihan
 • nihavent,-di
 • nihayet
 • nihayetinde
 • nihayetlenme
 • nihayetlenmek
 • nihayetsiz
 • nihilist
 • nihilizm
 • Nijerya
 • Nijeryalı
 • nikâh
 • nikâh etmek
 • nikâhlama
 • nikâhlamak
 • nikâhlanış
 • nikâhlanma
 • nikâhlanmak
 • nikâhlayış
 • nikâhlı
 • nikâhlık,-ğı
 • nikâhlılık,-ğı
 • nikâh memuru
 • nikâhsız
 • nikâhsızlık,-ğı
 • nikâh şekeri
 • nikap,-bı
 • Nikaragua
 • Nikaragualı
 • nikbet
 • nikbin
 • nikbinlik,-ği
 • nikel
 • nikelâj
 • nikel kaplama
 • nikelleme
 • nikellemek
 • nikelli
 • nikelsiz
 • nikotin
 • nikriz
 • Niksar (ilçe)
 • nilüfer
 • Nilüfer (ilçe)
 • nilüfergiller
 • nim
 • nimbus
 • nimet
 • nimet hakkı
 • nimetşinas
 • nine
 • ninni
 • nipel
 • nirengi
 • nirengi haritası
 • nirengi noktası
 • nisaî
 • nisaiye
 • nisaiyeci
 • nisaiyecilik,-ği
 • nisan
 • nisan balığı (şaka)
 • nisan yağmuru
 • nisap,-bı
 • nispet
 • nispetçi
 • nispet eki
 • nispeten
 • nispet etmek
 • nispet î’si
 • nispetli
 • nispetsiz
 • nispetsizlik,-ği
 • nispet yapmak
 • nispet y’si
 • nispî
 • nispî temsil
 • nisyan
 • niş
 • nişaburek,-ği
 • nişan
 • nişancı
 • nişancılık,-ğı
 • nişane
 • nişangâh
 • nişangeç,-ci
 • nişan halkası
 • nişanlama
 • nişanlamak
 • nişanlanış
 • nişanlanma
 • nişanlanmak
 • nişanlı
 • nişanlık,-ğı
 • nişanlılık,-ğı
 • nişansız
 • nişan yapmak
 • nişan yüzüğü
 • nişasta
 • nişasta buğdayı
 • nişastacılık,-ğı
 • nişastalanma
 • nişastalanmak
 • nite
 • nitekim
 • nitel
 • niteleme
 • niteleme belirteci
 • nitelemek
 • niteleme sıfatı
 • niteleme zarfı
 • nitelendirilme
 • nitelendirilmek
 • nitelendirme
 • nitelendirmek
 • niteleniş
 • nitelenme
 • nitelenmek
 • niteleyiş
 • nitelik,-ği
 • nitelikli
 • nitelikli işçi
 • niteliklilik,-ği
 • niteliksiz
 • niteliksizlik,-ği
 • nitramit
 • nitrat
 • nitratin
 • nitratlaşma
 • nitratlı
 • nitrik asit,-di
 • nitrik oksit,-di
 • nitrogliserin
 • nitrojen
 • nitroselüloz
 • niyabet
 • niyaz
 • niyaz etmek
 • niyaz eylemek
 • niye
 • niyet
 • niyetçi
 • niyetçilik,-ği
 • niyet etmek
 • niyeti bozuk,-ğu
 • niyetleniş
 • niyetlenme
 • niyetlenmek
 • niyetli
 • niyetsiz
 • niyobyum
 • niza,-ı
 • nizam
 • nizamî
 • nizamiye
 • nizamiye kapısı
 • nizamiye karakolu
 • nizamlı
 • nizamname
 • nizamsız
 • nizamsızlık,-ğı
 • Nizip (ilçe)
 • nobelyum
 • nobran
 • nobranca
 • nobranlık,-ğı
 • nod
 • nodul
 • nodullama
 • nodullamak
 • nodullanma
 • nodullanmak
 • nodül
 • Noel
 • Noel ağacı
 • Noel baba
 • Nogay
 • Nogayca
 • nohudî
 • nohut,-du
 • nohutlu
 • nohutsuz
 • nokra
 • noksan
 • noksanlık,-ğı
 • noksansız
 • nokta
 • noktacı
 • noktacılık,-ğı
 • noktainazar
 • noktalama
 • noktalama işareti
 • noktalama işaretleri
 • noktalamak
 • noktalanma
 • noktalanmak
 • noktalayış
 • noktalı
 • noktalı delik,-ği
 • noktalı virgül
 • nokta memuru
 • nokta nokta
 • noktası noktasına
 • noktasız
 • nom
 • nominal,-li
 • nominal değer
 • nominalizm
 • nominatif
 • nomografi
 • nonfigüratif
 • nonoş
 • non-stop
 • norm
 • normal,-li
 • normalaltı
 • normalleşme
 • normalleşmek
 • normalleştirme
 • normalleştirmek
 • normallik,-ği
 • normalüstü
 • normatif
 • norton eleği
 • Norveç
 • Norveççe
 • Norveçli
 • nostalji
 • nostaljik,-ği
 • nosyon
 • not
 • nota
 • notalama
 • notalamak
 • notam
 • noter
 • noterlik,-ği
 • not etmek
 • nova
 • nöbet
 • nöbetçi
 • nöbetçilik,-ği
 • nöbetleşe
 • nöbetleşme
 • nöbetleşmek
 • nöbet şekeri
 • nörolog,-ğu
 • nöroloji
 • nöron
 • nörotik,-ği
 • nörotik karakter
 • nörotik kişilik,-ği
 • nötr
 • nötralizasyon
 • nötralize
 • nötralize etmek
 • nötrleme
 • nötrlemek
 • nötrleşme
 • nötrleşmek
 • nötrleştirme
 • nötrleştirmek
 • nötrlük,-ğü
 • nötron
 • Nuh
 • nuhuset
 • nukut
 • numara
 • numaracı
 • numaracılık,-ğı
 • numaralama
 • numaralamak
 • numaralandırma
 • numaralandırmak
 • numaralanış
 • numaralanma
 • numaralanmak
 • numaralayış
 • numaralı
 • numarasız
 • numara yapmak
 • numen
 • numune
 • numunelik,-ği
 • nur
 • nuranî
 • Nurdağı’nı (ilçe)
 • Nurhak (ilçe)
 • nurlandırma
 • nurlandırmak
 • nurlanış
 • nurlanma
 • nurlanmak
 • nurlu
 • nursuz
 • nursuz pirsiz
 • nuruaynım
 • nuruçeşmim
 • nurudidem
 • nur yüzlü
 • Nusaybin (ilçe)
 • Nusayrî
 • nutuk,-tku
 • nüans
 • nübüvvet
 • nüfus
 • nüfus bilimci
 • nüfus bilimi
 • nüfus bilimsel
 • nüfus coğrafyası
 • nüfus cüzdanı
 • nüfusçu
 • nüfus kâğıdı
 • nüfus kalemi
 • nüfus kaydı
 • nüfus kesafeti
 • nüfus kütüğü
 • nüfus memurluğu
 • nüfus patlaması
 • nüfus plânlaması
 • nüfus sayımı
 • nüfus tezkeresi
 • nüfus yoğunluğu
 • nüfuz
 • nüfuz etmek
 • nüfuzkâr
 • nüfuzlu
 • nüfuzsuz
 • nüfuz ticareti
 • nühüft
 • nükleer
 • nükleer enerji
 • nükleer reaktör
 • nükleer santral,-li
 • nükleer silâh
 • nükleon
 • nükleoprotein
 • nüksetme
 • nüksetmek
 • nükte
 • nükteci
 • nüktecilik,-ği
 • nüktedan
 • nüktedanlık,-ğı
 • nükteli
 • nüktesiz
 • nükte yapmak
 • nükul,-lü
 • nükul etmek
 • nümayiş
 • nümayişçi
 • nümayişkâr
 • nüsha
 • nütasyon
 • nüve
 • nüzul,-lü
 • nüzullü

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu