Kompozisyon yazma

  • Güzel Kompozisyon Yazma Yolları Kompozisyon Nedir? – Kompozisyon, kökeni Fransızca olan bir kelimedir. – Türkçe Sözlükteki anlamları: 1. Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi. 2. Öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı veya sözlü çalışma, tahrir, kitabet. –…

  • Bir Kompozisyon Konusu Nasıl Planlanır ve Yazılır? Verilen bir yazma konusunun planlanmasına geçmeden önce, yapılacak ilk iş, konunun “ana maddesi“ni,”görüş açısı“nı kavramak ve hangi “tür“de yazılacağını öğrenmektir. Bunlar kompozisyonun temel ilkeleridir. Sözgelimi, konumuz “Kimlerle Arkadaş Olmalıyız?” olsun. Bizden, sorunun “makale” şeklinde genişletilerek açıklanması istensin. Yapacağımız ilk iş, konunun, ana maddesini,…

Başa dön tuşu