2018 LGS Türkçe Soruları ve Çözümleri

2018 LGS (Liselere Geçiş Sınavı) Türkçe Soruları ve Cevapları/Çözümleri

2017-2018 ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR İÇİN UYGULANAN SINAVA (LGS) AİT SORULARIN ÇÖZÜMÜ, AÇIKLAMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

S.1. Okuru olmayan bir ülkede dergi çıkartmak, suya yazı yazmak gibidir. Tutku olmasa ne kadar da imkânsız bir iş. Bu kitap eleştirisi üzerine çıkan bir dergiyse hele… Malum, özellikle genç okurların yönelimi daha çok edebiyat ve şiir dergilerine olurken eleştiri dergileri maalesef rafların arkasında kalıyor.

Bu metinde altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir?

A) Büyük çaba gerektirmek – satış amacı gütmemek
B) Kalıcı olmaya çalışmak – ilgi çekmemek
C) Boş yere uğraşmak – yeterince tercih edilmemek
D) Sıkıntılara göğüs germek – köklü bir geçmişe sahip olmak

S.1. Çözüm:

A şıkkında büyük çaba gerektirmek, emek vermek anlamında; satış amacı gütmemek, satış yapmak istememek anlamında kullanılmıştır. B şıkkında kalıcı olmaya çalışmak, uzun yıllar etkisini korumaya çalışmak; ilgi çekmek, birinin veya birilerinin dikkatini üzerine toplamak anlamında kullanılmıştır. D şıkkında sıkıntılara göğüs germek, sıkıntılar karşısında güçlü kalmak ve sıkıntılar karşısında ayakta kalabilmek; köklü bir geçmişe sahip olmak, geçmişten günümüze kadar var olmak anlamında kullanılmıştır. C şıkkında ise suya yazı yazmak deyimi, boş yere uğraşmak; rafların arkasında kalmak, yeterince tercih edilmemek anlamına gelir. Cevap: C

S.2. Eğer yere uzanmış, hareketsiz, sessiz bir geyik yavrusu görürseniz endişelenmeniz gereken bir durum yoktur; çünkü mutlaka annesi yakınlarda olmalı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A) “yakınlarda olmalı” sözü yerine “yakınlardadır” kelimesi getirilmeli.
B) “endişelenmeniz” kelimesi yerine “endişe duymanız” ifadesi getirilmelidir.
C) “sessiz” kelimesi cümleden atılmalı.
D) “endişelenmeniz” kelimesi yerine “endişe duymanız” ifadesi getirilmelidir.

S.2. Çözüm:

B şıkkında verilen ifade “ endişe duymanız” ifadesi cümleye eklenirse yeni bir anlatım bozukluğu meydana gelir. C şıkkında “sessiz” ifadesi cümleden atılırsa cümlenin anlamında daralma meydana gelir. D şıkkında “uzanmış” ifadesi yerine “yatmış” ifadesi kullanılamaz çünkü iki ifadenin anlamı farklıdır. A şıkkı ise; “Mutlaka annesi yakınlarda olmalı.” Cümlesinde çelişen ifadeler kullanılmıştır. Bu durum, “yakınlarda olmalı” yerine “yakınlardadır” şeklinde değiştirilmelidir. Cevap: A

S.3. Son yıllarda toplumumuzun görsel sanatlar sevgisinde bir kımıldanma görünüyor. Her sanat dalı yaşama açılan pencerelerden biridir. Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmeye tahammül edenler, ruh çölünde yaşıyor demektir. Çölden dışarı adım atanlar, yaşadıkları yerleri duvarlarına resim asmaya, heykelle ilgilenmeye, fotoğraf çekmeye başladılar. Bu, övgüye değer!

Bu metinde geçen “ Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevresindekilerle iletişime kapalı olmak
B) Sanattan yoksun bir hayat sürdürmek
C) Hayata farklı açılardan bakamamak
D) Tek bir sanat dalında yoğunlaşmak

S.3. Çözüm:

Paragrafta her sanat dalını yaşama açılan pencerelere benzetmiş, pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmek sanattan yoksun bir hayat sürdürmekle eş değerdir. A ve C şıklarında paragrafla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. D şıkkında ise tek bir sanat dalına yoğunlaşmaktan bahsedilmiştir. Ancak soru da bizden istenen “sanattan yoksun olmak” kavramıdır. Cevap: B

S.4. (I) Japonya, uzay çöplerini temizlemek için ürettiği metalik örgü ağını Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırdı. (II) 700 metrelik bu devasa ağ, bir Japon balık ağı üreticisi tarafından tasarlandı. (III) Tıpkı bir balık ağı gibi uzaya salınıp gezegenimizin çevresini büyük uzay çöplerinden temizleyecek. (IV) Metal ağ ile yapılacak denemelerin başarılı olması durumunda aynı prensiple çalışan küçük robot araçlar üretilecek.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

S.4. Çözüm:

1. cümle de Japonya’nın “metalik örgü ağını” uzay çöplerini temizlemek amacıyla ürettiği ve bunu istasyona ulaştırıldığından bahsetmektedir. 3. cümle, 2. cümlenin amacı niteliğindedir ve 2. cümle sonuçtur. 4. cümle de küçük robot araçların üretilmesi, denemelerin başarılı olması koşuluna bağlıdır. Cevap: D

5, 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek mümkün. Ancak teknolojiyi bilinçsiz kullanmaktan en fazla zararı yeni nesil görüyor. Çünkü doğdukları andan itibaren akıllı cihazlar onların ellerine “elektronik emzik” niyetiyle veriliyor. Bu susturucu emzikle başlayan tanışma ileride teknoloji bağımlılığına dönüşüyor. Bu bağımlılığa dikkat çekmek için “Teknolojisiz Bir Gün” adlı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Projenin çıkış noktası şöyle açıklanıyor: Teknoloji, yemek gibi bir ihtiyaç lakin yemeğin fazlasının obeziteye yol açması gibi teknolojinin fazlası da “teknoloji bağımlılığına” yol açıyor. Ekran bağımlılığı erkeklerde mobil oyun, bayanlarda sosyal medyayı kontrol etme isteğiyle ortaya çıkıyor. Ortaöğretim çağındaki bir çocuk yılda 1000 saatini okulda geçirirken 1500 saatini TV ve bilgisayar başında geçiriyor. Gençler her gün zamanlarının 229 dakikasını cep telefonu kullanarak öldürüyor. Türkiye’de bir kişi günde ortalama 6 saat TV izlerken kitap okumaya yalnızca 1 dakika ayırıyor. Bütün bunlara çözüm olarak da haftada bir gün “teknoloji diyeti” tavsiye ediliyor.

Kadın, erkek, yaşlı, genç farklı kişilere “Teknolojik cihazlar olmadan, bir gününüzü nasıl geçirirdiniz?” sorusuna en fazla verilen cevap “Kitap okurum.” oluyor. Diğer cevaplarsa “Çocuklarımla vakit geçiririm, oyun oynarım, yürüyüş yaparım, resim çizerim, yeni yerler keşfederim, kütüphaneye giderim…” şeklinde sıralanıyor.

Eğer siz de teknolojiyi haddinden fazla kullanıyorsanız teknoloji diyeti yaparak sevdiklerinize vakit ayırıp neler kaçırdığınızı fark edebilirsiniz.

S.5. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yazar, düşüncelerini sorular yoluyla anlatmıştır.
B) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
C) Öznel ifadelere yer verilmiştir.
D) Düşünce, sayısal verilerle kanıtlanmaya çalışılmıştır.

S.5. Çözüm:

B şıkkını “Ancak teknolojiyi bilinçsiz kullanmaktan en fazla zararı yeni nesil görüyor.” cümlesinden, C şıkkını “Çünkü doğdukları andan itibaren akıllı cihazlar onların ellerine ‘elektronik emzik’ niyetiyle veriliyor.” cümlesinden, D şıkkı ise “Ortaöğretim çağındaki bir çocuk yılda 1000 saatini okulda geçirirken 1500 saatini TV ve bilgisayar başında geçiriyor. Gençler her gün 229 dakikasını cep telefonu kullanarak öldürüyor. Türkiye’de bir kişi günde ortalama 6 saat TV izlerken kitap okumaya yalnızca 1 dakika ayırıyor.” cümlelerinden çıkarabiliriz. Metinde tek bir soru geçmektedir. Bu soru da düşünceleri desteklemek için değil de örnek olarak kullanılmıştır. A şıkkı metinden çıkarılamaz. Cevap: A

S.6. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan, zamanını iyi değerlendirmelidir.
B) Teknoloji bağımlılığı projelerle
C) Bağımlılık yapan şeylerden uzak durulmalıdır.
D) Teknoloji ölçülü kullanılmalıdır.

S.6. Çözüm:

Metinde teknolojinin özellikle yeni nesil tarafından bilinçsiz ve ölçüsüz kullanıldığı ve bunun bir süre sonra bağımlılığa neden olduğundan bahsetmektedir. “Teknoloji ölçülü kullanılmalıdır.” diyen D şıkkı metnin ana fikrini oluşturmaktadır. Cevap: D

S.7. Metnin son cümlesinin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştiri B) Öneri C) Varsayım D) Ön yargı

S.7. Çözüm:

Metindeki son cümle incelendiğinde vurgulanan ifade öneri niteliğindedir. Yazarın kullanmış olduğu “Eğer siz de…” şeklinde başladığı cümlede teknolojinin haddinden fazla kullanımından kaynaklı fark etme eksikliği ön plana çıkarılmış ve teknolojinin ölçüsünde kullanılıp nelerin kaçırıldığının fark edilebileceği belirtilmiştir. Cevap: B

S.8. Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili cümlenin bir özelliği değildir?

A) Eylem cümlesi
B) Olumlu Cümle
C) İçinde fiilimsi buluna cümle
D) Kurallı cümle

S.8. Çözüm:

Altı çizili cümle isim – olumlu – birleşik – kurallı cümle özelliği göstermektedir. İlgili cümle eylem cümlesi değildir. Cevap: A

S.9. (I) İstanbul’un üstünde ne tür tarihi yapıların olduğu az çok bilinir ama altında ne var pek bilinmez. (II) Yerin altındaki yapılardan biri olan sarnıçlar yüzyıllarca kentin su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamış. (III) Yağmurlardan süzülen veya kentin kilometrelerce ötesinden su kanallarıyla getirilen sular buralarda depolanırmış. (IV) Sarayın, büyük kiliselerin, askerî kışlaların, soylulara ait konakların su ihtiyaçları buralardan karşılanırmış.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Böyle önemli yapıların su ihtiyacını karşılayan sarnıçların en meşhuru Yere Batan Sarnıcı’dır.” cümlesi gelirse metindeki düşünce akışı bozulmaz?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

S.9. Çözüm:

Soruda en önemli nokta “numaralandırılmış cümleden sonra/numaralı yere” ayrımının fark edilmesidir. Su sarnıçlarının genel detaylarından bahsedilen cümlelerde son cümleden sonra örnek verilerek konu somutlanmalıdır. “Sarayın büyük kiliselerin askeri kışlaları soylulara ait konakların su ihtiyaçları buradan karşılanırmış.” olan son cümlemizden sonra konuyu daha anlaşılır hale getirmek ve örnek vermek amacıyla “Böyle önemli yapıların su ihtiyacını karşılayan sarnıçların en meşhuru Yerebatan Sarnıcı’dır.” cümlesi getirilebilir. Cevap: D

S.10. “Küçük Prens’in Güzel Hikâyesi” adlı bu nefis kitap, Antonie de Saint Exupery’nin yazdığı Küçük Prens öyküsünün metninin yanı sıra yayımlanmayan bir bölümü, Küçük Prens karakterinin orijinal çizimlerini ve Küçük Prens üzerine yazılmış makaleleri içeriyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen eserle ilgili kesin olarak söylenir?

A) Kahramanın hayat hikâyesini anlattığı
B) İki bölümden oluştuğu
C) Küçük Prens’le ilgili farklı çalışmalara yer verdiği
D) Küçük Prens hakkında yapılan en kapsamlı çalışma olduğu

S.10. Çözüm:
  • A seçeneğinde kahramanın hayat hikayesinin anlatıldığından tam emin olamayız.
  • B seçeneğinde kitap iki veya daha çok bölümden oluşabilir. Bu sebeple B seçeneğinden de emin olamayız.
  • D seçeneğine baktığımızda en kapsamlı eserin elimizdeki eser olduğuna dair net bilgi yoktur.

Cevap olan C seçeneği önceki eserden farklı olarak karikatürlerin olması, metnin yayımlanmayan bölümlerinin olması bilgisini verdiği için Küçük Prens ile ilgili farklı çalışmalar yapılmıştır diyebiliriz. Cevap: C

S.11.
I. Mutluluğu engelleyen şeylerden biri, çok fazla mutluluk beklemektir.
II. Mutluluk öyle bir servettir ki bölüşüldükçe çoğalır.
III. Bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz.
IV. İnsan en fazla yetindiği zaman mutludur.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I ve III. B) I ve IV. C) II ve III. D) II ve IV.

S.11. Çözüm:

1. cümle de fazlasını isteyen mutlu olamaz. 2. cümle de mutluluğu paylaşmak, mutluluğu çoğaltır. 3. cümle de mutlu olmak için bilge ve iyi olmak gerekir. 4. cümle de az ile yetinen mutlu olur. (Fazlasını istemeyen mutlu olur)

1 ve 4. cümleler mutlu olmak için çok fazla mutluluk beklememekle, azla yetinmek birbirine en yakın iki cümledir. Cevap: B

S.12.

19. yüzyılın ortasından itibaren büyük şehirlerde ulaşım sorun hale gelmeye başlayınca ülkeler toplu taşımacılığa yönelmiştir. Bunun için bulunan çözümlerden biri de raylı taşımacılık yani metrodur. Dünyanın büyük şehirlerinde faaliyete geçen metro hatlarıyla ilgili bazı bilgiler şunlardır:

• İstanbul Tünel Metrosu, Budapeşte Metrosu’ndan önce hizmete girmiştir.
• Chicago (Şikago) Metrosu’ndan önce ve sonra açılan metro hatları vardır.
• İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyetteydi.
• Budapeşte Metrosu, Londra Metrosu’ndan sonra açılmıştır.

Bu bilgilere göre metro hatlarının hizmete girme tarihleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

S.12. Çözüm:

Soruda istenen metro hatlarının yıllara göre doğru sıralanmasıdır. Paragrafta verilen açıklamalara bakarak şu sıra izlenmelidir:

• İlk açıklamaya baktığımızda Budapeşte Metrosu’nun İstanbul’dan sonra hizmete girdiği yılların olduğu şıkları bulalım. A şıkkı dışında diğer tüm şıklar bize isteneni vermektedir.

• İkinci açıklamaya baktığımızda Chicago(Şikago) Metrosu’ndan önce ve sonra metro hatlarının hizmete girdiğini görüyoruz. Bu yüzden bu metro hattı ilk ve son hizmete giren olamayacağından D şıkkını da eliyoruz.

• Üçüncü açıklamadan İstanbul Metro’sunun ikinci olduğunu anlıyoruz ve B şıkkını da eleyip doğru cevabın C şıkkı olduğunu buluyoruz. Cevap: C

13, 14 ve 15. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Yaşadığımız dünyaya karşı taşıdığımız sorumlulukları fark etmemiz için en ideal zamanlar ilk çocukluk yıllarımız. Vere çöp atmama, ağaçların dallarını kırmama, çiçekleri koparmama gibi birçok şey bu dönemde edindirilir Bunda en büyük pay kitaplara ait.

Eğitim Uzmanı Bilge Buhan Musa. geri dönüşüm üzerine çıkardığı dört yeni hikâye kitabıyla
I
çocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bilge Buhan Musa, doğanın nasıl korunabileceğini kitaplarında verdiği yöntemlerle somutlaştırıp çocukların bunu davranışa
II
kolayca dönüştürebileceklerini belirtiyor. Eğitimci yazarın yayımlanan hikâye serisi, çocukların kitaptaki kahramanlarla empati kurmalarını sağlıyor ve gezegenimize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine aracı oluyor. Bu hikâye
III
serisi dört fartch kitaptan oluşuyor. “Yaşlı Çınar Ağacı’nda kâğıdın, ‘Meraklı Yeşil Şişe’de camın, ‘Beyaz Plastik Bardak’ta plastiğin geri dönüşümü anlatılıyor. “Geri Kazanım Atölyesi’nde ise kullandığımız eşyalardan geri dönüşüme gitmeden ne
IV

şekilde faydalanabileceğimiz dile getiriliyor.

S.13. Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) Doğayı korumada geri dönüşüm önemlidir.
B) Kitapların, çocukların kişilik gelişiminde etkisi vardır.
C) Olumlu davranışlar çocukken daha kolay kazandırılır.
D) İnsanlarla sağlıklı iletişimin yolu empati kurmaktır.

S.13. Çözüm:

A ve B seçeneği metnin tamamını okuduğumuzda çıkarılabilir. C seçeneği ise metindeki “Yaşadığımız dünyaya karşı sorumlulukları fark etmemiz için en ideal zamanlar ilk çocukluk yıllarımız.” cümlesinden çıkarılabilir. Cevap: D

S.14. Bu metine göre Bilge Buhan Musa’nın, kitaplarını yazma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuklara çevre bilinci aşılamak
B) Geri dönüşümün ekonomiye katkısı hakkında bilgi vermek
C) Ailelere çocuk eğitimi konusunda yol göstermek
D) Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak

S.14. Çözüm:

Metne göre Bilge Buhan Musa’nın kitapları yazma amacı çevreyi korumak için çocuklara çevre bilinci aşılamaktır. Metinde eğitim için en ideal zamanın ilk çocukluk olduğunu söylemesi, kitapta çocukların karakterlerle empati kurup, gezegenimize sorumluluklarını yerine getirmesine aracı olması bizi doğru cevaba yönlendiriyor. Cevap: A

S.15. Bu metindeki numaralandırılmış kelimelerden hangileri zarf – fiildir?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve IV.
D) III ve IV.

S.15. Çözüm:

I. Sıfat fiil eki olan “-dık” ekini almış.
II. “-ıp” ekini aldığı için zarf fiildir.
III. “-me/-ma” isim fiil ekini almış.
IV. “-madan/-meden” zarf fiil ekini almıştır.

Soru öncülü zarf – fiili sorduğu için cevap II ve IV olur. Cevap: C

S.16. 1897 yılının Nisan ayı başlarında Ömer Şevki bey, oğlunu o günlerde subay çocukları için açılan Eyüp Sultan Askeri lisesinde özel bölüme yatılı olarak yerleştirir. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okul da eğitim dili Fransızcadır.

Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri
B) Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları
C) Bulunma durum eki “-da, -de”nin yazımı
D) Kurum, kuruluş ve kurul adları

S.16. Çözüm:

A şıkkına baktığımızda Ömer Şevki bey söz grubunda “Bey” büyük yazılmalıydı; çünkü özel isimlerden sonra gelen unvan ve saygı sözcükleri büyük harfle yazılır.

B şıkkına baktığımızda doğru cevap buradadır; çünkü belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle yazılır.

C şıkkında paragrafın son cümlesinde yer alan “okul da” sözcüğündeki de’nin bitişik olması gerekmektedir. Ancak metinde ek olan -de’yi ayrı yazdığı için yazım yanlışı vardır.

D şıkkında Eyüp Sultan Askeri lisesi söz grubundaki “lise” sözcüğü kurum kuruluş adına dahil olduğu için büyük harfle yazılmalıydı. Cevap: B

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Hey, Gebzeli Hasan! Bu çayların parasını kim ödeyecek?
B) Nükhet’in en büyük korkusu, samimi olduğu ve kendisi yanlarından huzurlu hissettiği insanlardan uzun süre ayrı kalmaktı.
C) Zeki (!) çocuk tüm parasını bir günde bitirdi, ayın geri kalanını harçlıksız geçirdi.
D) Hep beklenmedik zamanlarda gelir, planlarımı, çabalarımı boşa çıkardı.

S.17. Çözüm:

Sorunun A, B ve C şıklarında herhangi bir hata yoktur. D şıkkında sıralı cümleleri ayırmak için kullanılan virgül yerine noktalı virgül kullanılması gerekmektedir; çünkü sıralı cümlelerin içinde virgül kullanılmışsa bu cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılmalıdır. Cevap: D

S.18.

Ben Ömer Halisdemir,
Gözlerimde göremezsiniz korkuyu.
Arkamdan söylesinler şu türküyü:
Gencecik yaşında düşmüştü şehit,
Cihan görmedi böyle bir yiğit.

Ben Ömer Halisdemir,
Bin canım daha olsa
Veririm yine vatan uğruna.

Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir?

A) Kahramanlık B) Merhamet C) Cesaret D) Vatan sevgisi

S.18. Çözüm:

Şiirde kahramanlık, cesaret ve vatanperverlik ön plana çıkarken merhamet ile ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. dolayısıyla doğru yanıt B’dir. Cevap: B

S.19. 1950’li yılların başında istasyon, bir mola yeri olmaktan ziyade hayatın aktığı yerdi bizim kasabada. Kasabanın gençleri istasyonda buluşur, kalabalıkta kendilerini unuttururdu. Filmlerdeki gibi, gençler ilk kez burada göz göze gelirdi. İlk ayrılık burada yaşanır, askerlik veya çalışmak için büyük şehre gidenlerin ardından gözyaşı ilk kez burada dökülürdü. Ayrılığın acısı kadar buluşmanın sevinci de istasyondu. Ben de tezkere alıp gelen ağabeyimi burada beklemişti. İki gün boyunca istasyona her gelen trende gözlerim ağabeyimi aramıştı. Nihayet ağabeyim trenden indiğinde boynuna sarılmış, dakikalarca ağlamıştım.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

A) Biyografi B) Deneme C) Anı D) Gezi Yazısı

S.19. Çözüm:

Soru kökünde yer alan parça yazarın 1950’li yılların başında yaşadığı bir olayın aktarımından oluşmaktadır. yer yer mekan tasvirine yer verilmiş olsa da genel olarak olay odaklı olması ve geçmiş zamanda gerçekleşmiş bir olaydan bahsetmesi sebebiyle metin türü anıdır. Cevap: C

S.20.

I. Başınız ağrıyorsa “Kendinizi hangi konuda yargılıyorsunuz, uğraşıp baş edemediğiniz düşünceleriniz nelerdir?” sorularının cevabını bulmalısınız. Baş ağrılarının çoğu kendini acımasızca eleştirme, öz güven kayıpları ve kişinin, yaptığı her şeyi değersiz görmesiyle ilgilidir.

II. Migren türü baş ağrısı kendine ve her şeye kızan, oldukça mükemmeliyetçi olan, kendilerine acımasızca baskı yapan kişiler tarafından yaratılır. Migrende yoğun olarak bastırılmış kızgınlık vardır.

III. Boyun fıtığı ve ağrıları; düşüncelerimizde esnek olmamak yaşadığımız sorunların öteki yüzünü görememek, başka bir kişinin bakış açısının anlayamamaktan kaynaklanır.

Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vücuttaki ağrıların temel nedeni öfke duygusunun bastırılmasıdır.
B) İyi bir dinlenme, stresin neden olduğu tüm hastalıklardan kurtulabileceğimiz ideal bir süreçtir.
C) Olumsuz duygu, düşünce ve tutumlar bazı hastalıklara yol açar.
D) Her şeyi en iyi şekilde yapma çabası vücut sağlığını tehdit eder.

S.20. Çözüm:

Sorudaki ilk metinde kendinizle ilgili olumsuz düşünceler sonucunda baş ağrısının ortaya çıktığı, ikinci metinde kendine ve her şeye olumsuz düşünceler sonucunda migrenin oluştuğu ve üçüncü metinde ise tek taraflı bakış açısı ve sorunlara çözüm bulabilecek tutumda olmamanın boyun fıtığı ve ağrılarına sebep olduğundan bahsetmektedir. Bu üç metnin ortak noktası ise “Olumsuz düşünceler, tutumlar sağlık sorunları yaratmaktadır.” cümlesini barındırmalarıdır. Cevap: C

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu