Ünsüz Düşmesi

Ünsüz Düşmesi Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Ünsüz Düşmesi

Ünsüz düşmesinin görüldüğü yerler:

1. Türkçede ikiz ünsüz bulunmaz. Bu yüzden Arapçadan dilimize geçmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunduran kelimeler yalın durumunda kullanıldığında ünsüzlerden biri düşer.

 • hakk>hak,
 • redd>ret,
 • hiss>his,
 • zann>zan,
 • zemm>zem,
 • hall>hal,
 • şıkk>şık,
 • afv>af…

2. k sesi ile biten kelimelerde -cik eki getirildiğinde kelime sonundaki k’lerin düştüğü görülür:

 • ufak>ufacık,
 • alçak>alçacık,
 • minik>minicik,
 • küçük>küçücük,
 • büyük>büyücek…

Not: Bu ekin somut isim türettiği durumlarda kelime sonundaki k düşmez:

 • kulak>kulakçık,
 • karın>karıncık,
 • kapak>kapakçık…

*Alıntı kelimelerden ft, st ünsüz çiftleriyle bitenlerin bir kısmında t sesi söyleyişte düşme eğilimi gösterse de yazıda korunur.

 • çift, rast, serbest…

*Farsça “hane” kelimesiyle yapılan birleşik kelimelerde “ha” hecesi korunmalıdır.

 • Hastahane, pastahane, postahane, muayenehane, yazıhane, sarphane, dökümhane, yatakhane, yemekhane, dershane, eczahane…

*Fransızca’dan dilimize girmiş olan sürpriz kelimesindeki r, yazıda da konuşmada da korunur.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu